Minervas bibliotek flyttar till Kajsahuset i april

KirjamuuttolaatikkoBeteendevetenskapernas resurser och bibliotekets kundtjänst flyttar under våren från Minerva till Helsingfors universitets huvudbibliotek i Kajsahuset. Biblioteket i Minerva har sista dagen öppet 2.4.2015.

  • Tidningarna och tidskrifterna har flyttats från Minerva till Kajsahuset. De nyaste 2 årgångerna ligger på 7:e våningen och de äldre årgångerna på våningen K4.
  • Från 2.3.2015 är återlämningsdatumet 6.8.2015 för böcker du lånar och förnyar från Minerva. Böckerna kan återlämnas till alla biblioteks verksamhetsställen och under april månad kan de återlämnas i Minervabibliotekets bokinkast. Du kan också använda bokinkastet vid Kajsahuset och Kumpula. Som återlämningsdag registreras då nästa öppetdag.
  • Från 7.4.2015 flyttas böckerna från Minerva till Kajsahuset. Böckerna står till ditt förfogande senast 1.6.
  • Kunskapsproven är tillgängliga i Kajsahuset senast 20.4.2015. Du kan läsa de tryckta kunskapsproven i huvudbiblioteket genom att göra en beställning (klicka på ”reservering” i Helka och välj ”Beställning” från rullgardingsmenyn.).

Vi beklagar eventuella olägenheter som orsakas av flytten.

Ytterligare information:
flytten av samlingarna utvecklingschef Ritva Hagelin, ritva.hagelin (a) helsinki.fi; Minervas nya lärmiljö servicedirektör Kirsi Luukkanen, kirsi.luukkanen (a) helsinki.fi.

Beteendevetenskapliga biblioteket Minerva

Finländska klassikerbiblioteket på nätet från den 15.1.2015

Den 15.1.2015 offentliggörs ett digitalt finländskt klassikerbibliotek, producerat av projektet Kirjallisuuspankki-Litteraturbanken. Klassikerbiblioteket offentliggörs kl. 16.00 i Kajsahuset, Helsingfors universitet, sal 7062, välkommen!

Det nya klassikerbiblioteket erbjuder en omfattande och källkritisk sammanställning av finsk- och svenskspråkig finländsk litteratur samt av forskningsdata som gäller denna litteratur: bibliografier och olika sökmöjligheter, samt en årsbok för forskning i finländsk litteratur, Joutsen – Svanen.

I klassikerbiblioteket kan användarna läsa och forska i skönlitterära verk, samt i framtiden även skapa en virtuell studie- och forskningsmiljö, studera böcker, tidskrifter och t.ex. bild- och ljudmaterial, samt utnyttja tekniska hjälpmedel, så som ordböcker, och forskningslitteratur.

Via klassikerbiblioteket når man material som tidigare varit svårtillgängligt, vilket innebär en betydlig förbättring exempelvis för studenter och forskare i andra länder som undersöker och studerar Finlands olika språk och litteraturer. Eftersom materialet kan kopieras, bearbetas och konverteras för olika ändamål får lärare t.ex. i skolorna också nya möjligheter då det gäller att skapa undervisnings- och övningsmaterial.

Projektet är ett samarbete mellan Helsingfors universitet, Nationalbiblioteket och Helsingfors universitets bibliotek. Ansvarig ledare för projektet är Jyrki Nummi, professor i inhemsk litteratur. Se mera information på projektets hemsida.

 

Finska, finskugriska och nordiska institutionen

Biblioteket får ny organisation

Helsingfors universitets bibliotek får ny organisation. Bibliotekets tjänster på campus och på webben fortsätter som förut men biblioteket har organiserat sina tjänster i tre helheter, enheterna för lärandetjänster, forskningstjänster och informationstillgänglighet.

– Den nya organisationen ska svara ännu bättre på kundernas behov såväl på campus som på webben, och också stödja bibliotekets experters arbete i en föränderlig omvärld, säger överbibliotekarie Kimmo Tuominen.

Bibliotekets direktion godkände arbetsordningen 10.9.2014 och den trädde i kraft omedelbart.

Förändringen har genomförts med beaktande av personalens utvecklingsförslag och idéer, och den är en naturlig fortsättning på 2010 års reform, i vilken Helsingfors universitets campusbibliotek, fakultetsbiblioteken och Studentbiblioteket sammanslogs och bildade Helsingfors universitets bibliotek.

Nya tjänstehelheter

Enheten för lärandetjänster sköter kundtjänsten och rådgivningen vid alla campusbibliotek, och betjänar såväl på expeditionen som per telefon och på webben. Enheten sköter även informationsförvaltningstjänsterna till studerande och lärare, och utvecklar bibliotekets lärmiljöer i samarbete med andra aktörer vid universitetet.

Lärandetjänsterna leds av servicedirektör Kirsi Luukkanen som tidigare var bibliotekets servicechef på Centrumcampus.

Enheten för forskningstjänster ansvarar för tjänsterna till forskare och erbjuder tjänster i alla stadier av forskningsarbetet. Enheten sköter informations- och dataförvaltningstjänsterna till forskarskolor och forskare och bistår i frågor som gäller öppen publicering och främjandet av forskningens synlighet. Enheten tar även fram information om publikations- och forskningsverksamhet för universitetsförvaltningens och andra kunders behov.

Forskningstjänsterna leds av servicedirektör Pälvi Kaiponen som tidigare var campusbibliotekschef på Centrumcampus.

Enheten för informationstillgänglighet ansvarar för bibliotekets samlingar, förvärv och marknadsföring och produktionen av metadata. Enheten ansvarar också för utvecklandet av bibliotekets IT-system och webbtjänster.

Enheten leds av servicedirektör Annikki Roos som tidigare var campusbibliotekschef på Campus Mejlans och Campus Vik.

Dessa tre enheter bistås av enheten för interna tjänster, som ansvarar bl.a. för bibliotekets verksamhetsstyrning och strategiplanering, ekonomi- och personaltjänster, kompetensledning, samordning av samhällssamverkan och kommunikation.

Tiina Äärilä fortsätter som förvaltningschef.

 

Kontaktpersoner på campus

Bibliotekets tjänster på campus fortsätter som förut. Bibliotekets kontaktpersoner på campus koordinerar det lokala campussamarbetet med andra aktörer.

Ritva Hagelin, Huvudbiblioteket

Antti Virrankoski, Campusbiblioteket i Gumtäkt

Marja Moisio, Campusbiblioteket i Vik

Jukka Englund, Campusbiblioteket Terkko i Mejlans

Biblioteksdelegationerna på campus fortsätter sitt arbete.

 

Ta kontakt

Helsingfors universitets bibliotek är Finlands största mångvetenskapliga universitetsbibliotek. Vi betjänar ett internationellt vetenskapssamhälle på mer än 40 000 studenter och anställda på fyra campus och på webben: www.helsinki.fi/bibliotek

Lärmiljön vid Minerva förnyas – bibliotekets resurser och kundtjänst flyttar till Kajsahuset

Bibliotekstjänsterna vid Minerva på Brobergsterrassen ses över. Våren 2015 kommer bibliotekets resurser och kundtjänst att flytta till huvudbiblioteket i Kajsahuset.

Bibliotekets lokaler övertas delvis av Beteendevetenskapliga fakulteten. I de lokaler i Minerva som förblir bibliotekets ska man bygga upp en mångsidig lärmiljö där studenterna kan arbeta.

Studenterna är välkomna att medverka i planeringen av lokalerna. Lämna dina förslag i responslådan som kommer att finnas i Minervas bibliotek, eller skicka dem till bibliotekets studentnämnd på adressen opiskelijatoim-kirjasto (a) helsinki.fi.

Under hösten ordnar studentnämnden vid Helsingfors universitets bibliotek ett tillfälle för studenterna att diskutera och brainstorma om planeringen av lokalerna.

Biblioteket i Minerva är sista gången öppet på skärtorsdagen 2.4.2015. Den nya lärmiljön öppnas för studenterna hösten 2015.

Ytterligare information: Servicedirektör Kirsi Luukkanen, Helsingfors universitets bibliotek, kirsi.luukkanen (a) helsinki.fi

Minerva

Lösenordsstölden i nyheterna

Helsingin Sanomat skriver om hur tidningen lyckades köpa ett användarnamn och lösenord som var i bruk vid Helsingfors universitet i en kinesisk näthandel (länk på finska).  Det rör sig om ett enstaka användarnamn och IT-centret vet vilket användarnamn det gäller. Lösenordet har bytts ut och innehavaren av användarnamnet har kontaktats.

Phising eller nätfiske, dvs. försök att komma över lösenord, förekommer hela tiden och gäller alla tjänsteleverantörers användarnamn. Användarnamn och lösenord hamnar tyvärr alltför ofta i fel händer och används för brottsliga avsikter. IT-centret övervakar om det förekommer missbruk av användarnamn och ingriper när man upptäcker missbruk.

Vi vill påminna om att man aldrig ska överlämna sitt användarnamn och lösenord till någon annan och inte heller själv använda någon annans användarnamn, inte ens på försök.

Om du misstänker att ditt lösenord har hamnat i fel händer, byt lösenord och kontakta Helpdesk.

IT-centrets anvisningar om lösenord

IT Kommunikation

Sommaröppettider från och med 2.6

Förkortade öppettiderna gäller  2.6.-17.8.2014.
Enheternas öppettider

Campusbiblioteket i Gumtäkt är stängt för kunder 29.5.–31.8. p.g.a. renovering. Elektroniska resurser fungerar som vanligt. Ett pop up-bibliotek betjänar 30.5.–29.8. i Physicums aula må–fr kl. 10–14. Läs mera

Universitetets allmänna datasalar kommer tills vidare att vara stängda mellan klockan 1.00 och 7.00 fr.o.m. den 1 juni på grund av det låga antalet användare.  IT-centrets meddelande på Flamma

Telefonnumren för Helsingfors universitets bibliotek förändras 24.4.2014

Bibliotekets fasta telefonnummer ändras 24.4.2014 samtidigt som Helsingfors universitet får nya telefonnummer. Däremot ändras inte bibliotekets mobiltelefonnummer och inte heller anknytningarnas nummer.

Förleden i nummer som börjar med 09 191 byts ut och är i fortsättningen 02941 xxxxx. Uppgifterna uppdateras i bibliotekets kanaler under torsdagen den 24 april. Samtal till de gamla numren styrs till ett inspelat meddelande om de nya numren.

Helsingfors universitets växel har numret 09 1911 fram till 23 april. Från och med torsdag 24 april är numret till universitetets växel 0294 1911. När man ringer från utlandet är numret +358 294 1911.

Campusbiblioteket i centrum: Huvudbiblioteket 02941 23920
Campusbiblioteket i centrum: Beteendevetenskaper – Minerva 02941 20600
Campusbiblioteket i Gumtäkt 02941 50881
Campusbiblioteket Terkko i Mejlans 02941 26643
Odontolologiska biblioteket 02941 27327
Campusbiblioteket i Vik 02941 58040

Bibliotekets kontaktuppgifter

 

Tuula Närhinens Plastformer från Östersjön-helhetsverk i Kaisa-huset

Tuula Närhinen, Baltic Sea Plastique, 2013 © Tuula Närhinen
Tuula Närhinen, Baltic Sea Plastique, 2013 © Tuula Närhinen

Under HPB-14 finns Tuula Närhinens verk på Helsingfors universitets bibliotek, i Kaisa-huset, 27.3-14.5.2014.

I Tuula Närhinens produktion sammanflätas vetenskap och konst. Hon har en bakgrund i naturvetenskapen och från den härstammar det visuella materialet. Verkens tema behandlar ofta naturen och speciellt vattenfenomen. Närhinens huvudverktyg är fotografiet men många av hennes verk kombinerar olika tekniker och material.

Miljöfrågor, som är bekanta från Tuula Närhinens tidigare produktion, behandlas i utställningen i Kajsahuset. Den mångfaldiga utställningshelhetens huvudtema är människans plastskräp och dess negativa påverkan på havens ekosystem. Instalationens namn Baltic Sea Plastique syftar på plastnedskräpningen i vårt eget närhav, Östersjön.

Tuula Närhinen berättar följande om utställningen i Kaisa-biblioteket:

Baltic Sea Plastique (Plastformer från Östersjön) är en fortsätting på mitt tidigare verk om plastnedskräpningen Sjöjungfruns tårar (2007) och Frutti di mare (2008). I det nya verket väcks de, av plast byggda, påhittade havsorganismerna till liv och blir en del av livet i havet.