Kirjasto tallentaa julkaisut avoimesti julkaisuarkistoon tutkijan puolesta

Toiveilla on tapana toteutua! Kirjasto tarkistaa julkaisuoikeudet tutkijan puolesta, selvittää oikean version, sekä rinnakkaistallentaa julkaisut yliopiston avoimeen digiarkistoon kustantajan ehtojen mukaisesti. Tämä on kirjaston rinnakkaistallennuspalvelu ja sitä voivat hyödyntää kaikki Helsingin yliopiston tutkijat ja opettajat. Lähetä tiedosto/t (vertaisarvioitu käsikirjoitus, post-print) osoitteeseen: openaccess-info@helsinki.fi.

Jotta eri versioiden ja julkaisuoikeuksien selvittäminen eivät veisi liikaa aikaa, kirjastoon voi lähettää kaikki versiot. Me hoidamme loput. Mukaan tulee liittää vain tieto tulevasta julkaisupaikasta.

Julkaiseminen ns. vihreä open access (Green Open Access) tietä käyttäen on varmin ja useimmiten myös helpoin tapa turvata julkaisujen pysyvä saatavuus. Myös rahoittajat ja tutkimusorganisaatiot edellyttävät yhä enenevissä määrin tutkimusten avointa julkaisemista.Kuva: Pexels

Tarkemmat tiedot palvelusta sekä lisätietoja julkaisujen eri versioista ja avoimesta julkaisemisesta löytyy kirjaston Avoimen julkaisemisen oppaasta.

Toivottu ja tarpeellinen palvelu

Kirjaston keväällä 2018 toteuttamassa asiakaskyselyssä 84 % kyselyyn vastanneista tutkijoista (N=287) kertoi halukkuudestaan tallentaa julkaisut avoimesti, mikäli tallennuspalvelua olisi saatavilla. Kevään aikana kirjastossa oli jo valmisteltu rinnakkaistallennuspalvelun tarjoamista ja saadun asiakapalautteen perusteella vahvistui käsitys palvelun tarpeellisuudesta.

Helsingin yliopiston avoimen julkaisemisen periaatteiden (2017) mukaisesti kaikki yliopistossa tuotetut tieteelliset julkaisut tulee tallentaa Helsingin yliopiston avoimeen julkaisuarkisto HELDAan, jossa julkaisujen pitkäaikainen säilytys ja käyttö ovat turvattuina.

Lisätietoja palvelusta: marja.moisio@helsinki.fi

Avoin tiede tutuksi ja tavaksi – kirjaston kioskeilla tarjoiltiin tietoa ja virvokkeita

Helsingin yliopiston kirjasto järjesti Avoimen tieteen kioski -tapahtumia kaikilla yliopiston kampuksilla 16. – 18.4. Pop up -periaatteella toteutettavat kioskit oli tuotu vilkkaiden asiakasvirtojen äärelle päärakennukseen, Biomedicumiin, Physicumiin sekä Viikin EE-taloon. Ohikulkijat saivat kirjaston asiantuntijoilta tietoa kirjaston palveluista erityisesti avoimen tieteen saralla.  Keskustelun vauhdittamiseksi tarjolla oli myös kahvia ja keksejä.

Avoimen tieteen käytäntöjen edistäminen on yksi kirjaston tehtävistä. Kampuksilla vierailevien kioskien avulla tavoitetaan myös sellaisia yliopistolaisia, jotka eivät aiemmin ole löytäneet kirjaston tarjoamia avoimen tieteen palveluja. Kioskeista on tullut vakiintunutta toimintaa ja niitä järjestetään kampuksilla kevät- ja syyslukukausien aikana.

Vierailijoita kioskeilla oli tälläkin kertaa useita kymmeniä: opiskelijoita, tutkijoita, opettajia ja muuta henkilökuntaa. Tunnelma oli utelias ja innostunut, ja monet asiakkaista olivat myönteisesti yllättyneitä kirjaston tarjoamista palveluista. Esimerkiksi tieto kirjaston neuvottelemista julkaisumaksujen alennuksista otettiin kiinnostuksella vastaan.

 

 

 

 

 

 

Kuva: Joonas Vihanto

Keskustelua käytiin laajasti kirjaston erilaisista avoimen tieteen palveluista, mm. seuraavista:

Jos kioski jäi tällä kertaa kokematta ja jokin kysymys kysymättä, voit aina ottaa yhteyttä kirjastoon. Avoimeen julkaisemiseen liittyvissä asioissa palveluosoite on openaccess-info@helsinki.fi ja tutkimusdataan liittyvissä asioissa datasupport@helsinki.fi.

Tietoa avoimen tieteen palveluista löytyy myös kirjaston tuottamista oppaista:

Teksti: Mika Holopainen, Leena Huovinen, Jussi Piipponen ja Anne Uusitalo.

Avoimen tieteen kioskit kutsuvat kampuksilla 16.-18.4.2018

Miten avoimen tieteen toimintatavat vaikuttavat tutkimuksesi näkyvyyteen ja saavutettavuuteen? Mitä kaikkien yliopistolaisten tulisi tietää avoimesta julkaisemisesta ja kirjaston tarjoamista palveluista sen tueksi? Millaisia alennuksia on mahdollista saada avoimen julkaisemisen maksuihin? Tule kioskeille kyselemään ja keskustelemaan kirjaston asiantuntijoiden kanssa avoimeen tieteen teemoista.

Erityisen mielellämme neuvomme sinua, miten voit toteuttaa avoimuutta rinnakkaistallennuksen kautta nyt entistä helpommin. Rinnakkaistallennus luo avoimuutta ja kirjasto tarjoaa tähänkin eväät.

Kioskien luukut ovat avoinna seuraavasti:

Biomedicumin aula, Meilahti
16.4. klo 11-13

Päärakennuksen aula, Keskustakampus
17.4. klo 11-13

Physicumin aula, Kumpula
17.4. klo 11-13

EE-rakennuksen aula, Viikki
18.4. klo 11-13

Toivotamme sekä uudet että vanhat asiakkaamme tervetulleiksi!

Lisätietoja: http://libraryguides.helsinki.fi/oa

Tuhat ja yksi kysymystä E-Thesiksestä ja Heldasta

E-thesis-palvelun ja digitaalisen arkiston Heldan palveluosoitteisiin Helsingin yliopiston kirjastossa lähetettiin vuoden 2017 aikana 1868 kysymystä, kommenttia ja toivetta.

Asiakkaiden yhteydenotot jakautuvat kolmeen pääryhmään: opinnäyteprosessiin liittyvät viestit, väitöskirjojen julkaisemiseen ja väitöstietojen keräämiseen liittyvät viestit sekä digitaalista arkistoa koskevat viestit.

Digitaalisen opinnäytteen polku

Tietoasintuntija Jussi Piipponen neuvoo opiskelijoita Meilahden kampuspäivässä
Opiskelijoita neuvotaan Meilahden kampuspäivässä

Suurin osa Helsingin yliopistossa kirjoitettavista pro graduista jätetään, käsitellään, arvioidaan ja säilytetään digitaalisena E-thesis-palvelun avulla. Lisäksi muutamat yliopiston tiedekunnista käyttävät järjestelmää kandidaatintutkielmien käsittelemiseen. Helsingin yliopiston kirjasto sekä opetus- ja opiskelipalvelut (OPA) ylläpitävät yhdessä E-thesiksen digigradu- ja digikandiprosesseja ja antavat tukea järjestelmän käytössä.

Vuoden 2017 aikana järjestelmässä käsiteltiin noin 2300 gradua ja noin 700 kandidaatintutkielmaa. Tuelle on tarpeensa, vaikka useimmissa tapauksissa opinnäytteen käsittely sujuu ongelmitta. Digigradu- ja kandiprosesseihin liittyviä kysymyksiä tulee kirjastoon niin opinnäytteitä jättäviltä ja jättäneiltä opiskelijoilta, opinnäytteitä arvioivilta opettajilta kuin opinnäytteiden käsittelyä hallinnoivilta opintotoimistojen työntekijöitä.

Tyypillisiä yhteydenottoja ovat opiskelijoiden kysymykset tarkastuksen etenemisestä. Myös gradun jättöön voi liittyä ongelmia. Opinnäytteiden tarkastajat puolestaan tarvitsevat usein apua arvioitavien opinnäytteiden paikallistamisessa. Lisäksi teknisesti hankalimmat opiskelijapalvelujen ongelmatilanteista ohjautuvat kirjaston selvitettäviksi.

Väitöskirjasta tiedeviestinnäksi E-Thesiksessä

Kaikki Helsingin yliopiston noin 500 vuotuisesta väittelijästä käyttävät kirjaston tuottamaa palvelua. Kirjasto ylläpitää väitöstietolomaketta, jonka avulla kerätään kaikkien väitöstilaisuuksien ja väitöskirjojen tiedot. Kirjasto saa lomakkeen avulla väitöskokoelman kuvailutiedot. Yliopiston viestintä puolestaan käyttää tietoa väitöstiedotteiden pohjana. Lähes kaikki väitöskirjat julkaistaan myös digitaalisessa arkistossa Heldassa.

Väitöskirjaprosessiin liittyvät kysymykset ovat hyvin merkittävä osa Heldan ja E-Thesiksen palveluosoitteeseen saapuvista yhteydenotoista. Toistuvia väittelijöiden lähettämiä kysymyksiä ovat esimerkiksi väitöskirjan julkaisemisen aikatauluun liittyvät tiedustelut.

Säilytys- ja jakelualusta digitaalisille julkaisuille

Digitaalisessa arkistossa Heldassa on opinnäytteiden ja yliopiston tutkimustietojärjestelmän kautta tallennettujen avoimien tutkimusjulkaisujen lisäksi myös muuta aineistoa. Yliopiston yksiköillä on muun muassa omia julkaisusarjojaan, joille halutaan tarjota Heldassa pysyvä digitaalinen julkaisu- ja säilytyspaikka. Myös näihin julkaisuihin liittyviä kysymyksiä ja toiveita selvitetään kirjastossa.

Kirjasto tarjoaa digiarkistopalvelua myös useille sopimusasiakkailleen, kuten yliopiston ulkopuolisille tutkimuslaitoksille ja julkishallinnon organisaatioille. Sopimusasiakkaiden kysymyksiin vastataan niin ikään kirjaston asiantuntijoiden voimin palveluosoitteissa.

Come and work with your data management plan! Spring 2018 DMPTuuli workshops

In the workshops, we will concentrate on the best practices of research data management and hands-on training of data management planning (DMP). During the workshop, we go through the Academy of Finland’s current DMP template.

Events are open and free of charge for all UH students, researchers and staff members.

DMPTuuli workshops / Spring 2018

City Centre Campus
DMPTuuli workshops in the 5th floor IT class of Kaisa house (5057)

Friday 6.4.2018, 12 pm-2 pm
Monday 9.4.2018, 10 am-12 pm
Wednesday 11.4.2018, 10 am-12 pm
Tuesday 17.4.2018, 2 pm-4 pm

Enrollments:  https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/87929/lomake.html

Viikki Campus
DMPTuuli workshops at Infocenter Korona, Viikinkaari 11 A, class 139

Wednesday 11.4.2018, 2-4 pm
Thursday 19.4.2018, 10-12 am
Wednesday 25.4.2018, 2-4 pm

Please bring your own laptop!

Enrollments: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/88219/lomake.html

Kumpula Campus
DMPTuuli workshops at Kumpula campus library, G108b

Thursday 12.4.2018, 10-12 am
Friday 20.4.2018, 2-4 pm
Enrollments: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/88219/lomake.html

Meilahti Campus
DMPTuuli workshops at Terkko Health Hub (Haartmaninkatu 4), PC-classroom, 1st floor

Wednesday 9.5.2018, 1-3 pm

Enrollments: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/88383/lomake.html

The primary language of the workshop will be English. Help and instructions are also available in Finnish.

NB! If this is the first time you are writing a DMP or otherwise new to these issues, it is recommended that you start with the RDM basics lecture or otherwise acquaint yourself with the basic terminology and DMPTuuli. The DMPs are drafted with DMPTuuli (https://www.dmptuuli.fi/). Please, sing up for DMPTuuli account in advance!

The workshops are organized by the University of Helsinki DataSupport. Further help in research data management is provided by the University of Helsinki DataSupport via email at datasupport@helsinki.fi or phone: 02 941 23000 (in use only during the Academy of Finland’s September call)

More information about the RDM, DMP and the events (RDM basics, DMPTuuli workshops) in DataSupport ResearchGuide: http://libraryguides.helsinki.fi/rdm/dmp

Avoin tiede etenee digitalisoituvassa kirjastossa – HULib Vuosikertomus 2017 julkaistu

Helsingin yliopiston kirjaston toimintavuosi 2017 on koottu vuosikertomukseksi. Helsingin yliopiston kirjaston Vuosikertomus 2017 ilmestyy verkkojulkaisuna kirjaston verkkosivustolla.

Luonnonvaloa Kaisa-talossa Vuorikadun valoaukoistaTilastojen valossa vuosi  2017 kuvaa uutta normaalia. Eläköitymisten kautta viime vuosina merkittävästi pääluvultaan pienentynyt kirjaston henkilöstö vakiinnuttaa uusia palveluja avoimen tieteen edistämiseksi. Painettu kokoelma tekee tilaa työskentelypaikoille ja uusille palveluille. Opinnoissa e-kirja on jo valtavirtaa.

Not a Library as You Know it – welcome to AI workshop: how to speed up your literature searches with artificial intelligence!

Workshop: Get started with Iris.ai Science Assistant!

 Hitting a roadblock in your research or thesis writing process? Do you struggle with the overwhelming volume of published scientific research?

Join the workshop and learn how to use Iris.ai – your science assistant, that semi-automates the discovery and literature review parts of your research process.

Why you should join?

Iris.ai has already read and memorised 80 million research papers – so you don’t have to! Iris helps you to get an overall landscape around your research challenge as well as a specific reading list covering the papers that you should actually spend time on reading.

As a result of attending the workshop and using the Iris.ai tools you’ll:

1. Save 90% of your time spent on mapping out existing scientific knowledge. Once a 2-4 week mapping process can now be be done in less than 2 days

2. Broaden your search beyond limiting keywords and get a full overview of all papers related to your research problem

3. Avoid endless results lists of research papers and built-in citation biases

4. Narrow down a long collection of research papers to a specific reading list that you should focus on

Who is it for?

The event is open and free for all University of Helsinki and HUS students, researchers and staff members. During the 2-hour workshop you will see a demo of how to get started with your Iris.ai Premium account and put the tools to the test. This is also a great opportunity to ask questions and receive invaluable support from Iris.ai team.

Register now!

When and where?

Iris.ai and Helsinki University Library host free workshop sessions at each campus. See the schedule below:

On Thursday April 12, 2018

10:00-12:00 City Center Campus: Main Library Kaisa-talo, Kaisa-sali 7062

13:00-15:00 Meilahti Campus: Terkko Health Hub, Auditorium, 2nd floor

On Friday April 13, 2018

10:00-12:00 Viikki Campus: Infokeskus Korona, Sali 172 (Viikinkaari 11)

13:00-15:00 Kumpula Campus: Kumpula: Exactum, B121 (Gustaf Hällströmin katu 2 B)

You can also choose to join a session via live stream on Thursday April 12 at 10:00-12:00.

Register now!

About Iris.ai

We’re Iris.ai, a company leveraging Machine Learning technology to understand scientific knowledge and develop the personalized Science Assistant of the future. Iris.ai tools allow you to map out the research landscape around any given research topic.

Heldan suosituimmilla julkaisuilla kymmeniä tuhansia latauksia vuonna 2017

Avoimelle tieteelliselle tiedolle on suuri kysyntä. Helsingin yliopiston julkaisuarkiston Heldan sisältämiä digitaalisia julkaisuja on ladattu yhteensä noin yhdeksän miljoonaa kertaa vuoden 2017 aikana. Heldassa on vapaasti luettavissa muun muassa Helsingin yliopiston opinnäytteitä, tutkimusartikkeleita sekä yliopiston oppimateriaaleja.

Heldaan on tallennettu tuhansia julkaisuja, ja julkaisukohtaiset latauskerrat ovat useimmissa tapauksissa joitakin satoja vuodessa. Luonnollista onkin, että rajattuun ja perehtyneisyyttä edellyttävään aiheeseen keskittyville tiedejulkaisuille on kullekin oma varsin kapea yleisönsä. Toisaalta Helsingin yliopiston tutkijoiden tieteellisten artikkeleiden rinnakkaistallennettuja versiota ladattiin yhteensä yli miljoona kertaa.

Analytiikasta nähdään, että jo neljännes Heldan liikenteestä tulee ulkomailta ja jakautuu kaikille mantereille. Se on huomattava osuus, varsinkin kun suosituimmat yksittäiset latausmäärää kasvattavat julkaisut ovat suomenkielistä populaaria tiedettä.

Oppimateriaaleja ja puheenaiheita

Heldassa on yksittäisiä julkaisuja, joita on käytetty keskimääräistä huomattavan paljon useammin. Osa julkaisuista herättää jo aiheensa vuoksi suuren yleisön huomion, osa nousee tiedotusvälineissä esille ja jotkin julkaisut saattavat olla käytössä laajasti esimerkiksi opetusmateriaalina.

Vuonna 2017 suosituin yksittäinen julkaisu latauslukujen valossa oli Fonetiikan perussanasto, jota ladattiin peräti noin 40 000 kertaa. Julkaisu on mainittu muun muassa useissa oppimateriaaleissa, ja se kerännee siksi tasaisesti lukijoita.

Yli 20 000 lataukseen ylsi Neulonnan perusteet, joka kuuluu Kotitalous- ja käsityötieteiden laitoksen työpapereita -sarjaan. Aiheen käytännönläheisyys selittänee kuukaudesta toiseen tasaisen liikenteen Googlesta ja korkeat latausluvut.

Teologian oppimateriaalina käytettyä Martin Lutherin teosta Juutalaisista ja heidän valheistaan ladattiin noin 15 000 kertaa. Julkaisu on teoksen vuoden 1939 suomennoksesta digitoitu versio, joka herättänee kiinnostusta muun muassa aikansa synkimpiä aatevirtauksia heijastelevalla esipuheellaan.

Opinnäytteitä ja tutkimuslaitosten julkaisusarjoja

Pro gradujen ja tutkielmien aiheet ja käsittelytavat ovat monissa tapauksissa yliopistoyhteisöä laajemman yleisön kiinnostuksen kohteena. Tässä julkaisukategoriassa yli 10 000 vuotuiseen lataukseen pääsivät muun muassa Kuolaimen ja turpahihnan valinnan, sovituksen ja käytön merkitys ratsuhevosen suun terveydelle sekä Abortin jälkeiseen hedelmällisyyteen vaikuttavat tekijät Suomessa. Viimeisin näistä keräsi melkein kaikki latauksensa yhden kuukauden aikana. Suosiopiikin taustalla saattaa olla esimerkiksi linkki jollakin suositulla keskustelupalstalla tai sosiaalisessa mediassa.

Heldan latausten määrä aineistotyypeittäin

Väitöskirjoista kaikkein korkeimmalle nousi noin 15 000 latauksella “Otti oikean sukunimen” – Vuosina 1850-1921 otettujen sukunimien taustat, jolla voi arvailla olevan yleisönsä myös akateemisen maailman ulkopuolella. Suosittuja väitöskirjoja ovat olleet myös Assessment of psychiatric symptoms using the SCL-90 (noin 12500 latausta) sekä Climate Change as a Political Process: The Rise and Fall of the Kyoto Protocol (noin 10 000 latausta). Näistä jälkimmäinen oli jo julkaisemisensa aikaan vuonna 2014 paljon esillä tiedotusvälineissä, ja vuonna 2017 ilmastonmuutos on ollut aikaisempaakin vahvemmin yhteiskunnallisen keskustelun keskiössä.

Heldassa on paitsi Helsingin yliopiston julkaisuja myös useiden kirjaston yhteistyökumppaneiden kokoelmia, jotka sisältävät nekin taajaan käytettyä aineistoa. Yli 10 000 latauskertaa vuonna 2017 ovat saavuttaneet muun muassa Svenska Handelshögskolanin työpaperi Branding: The Past, Present, and Future: A Study of the Evolution and Future of Branding, Kelan tutkimusjulkaisu Hyvän kuntoutuskäytännön perusta – Käytännön ja tutkimustiedon analyysistä suosituksiin vaikeavammaisten kuntoutuksen kehittämishankkeessa sekä ympäristöministeriön julkaisema opas Energiakaivo – Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa.

Jussi Piipponen
tietoasiantuntija
Helsingin yliopiston kirjasto

Oye cómo va – kokosimme Latinalaisen Amerikan ja Pohjois-Amerikan tiedonlähteet alue- ja kulttuurintutkimuksen oppaaseen

Alue- ja kulttuurintutkimuksen opas sisältää tällä hetkellä Latinalaisen Amerikan ja Pohjois-Amerikan tutkimusta koskevat osiot.

Kuva: http://www.gifex.com/

Tieteenalakohtaisesti valittujen kirjojen, lehtien, artikkelien lisäksi palvelu tarjoaa vinkkejä tiedonhakuun, uutisia alan aineistoista ja uutuuksista sekä tieteenalakohtaista tietoa esimerkiksi opinnäytteistä ja arkistoista.

Mukana on sekä kirjaston hankkimia yliopistolaisten käyttöön rajattuja e-aineistoja, että kaikille avoimia open access -verkkoaineistoja. Yliopiston verkkoon pääsyä vaativat aineistot ovat käytettävissä yliopiston verkossa sekä Helsingin yliopiston kirjastossa.

Täydennämme opasta jatkuvasti erityisesti saadun palautteen pohjalta – tervetuloa kertomaan meille kehitysehdotuksesi!


ResearchGuides – tutkimuksen tiedonlähteet