Heiluttaako häntä koiraa: Ohjaako mittaaminen tiedettä ja tutkimusta?

Bibliometriikan huippuasiantuntija ja uranuurtaja, vuoden 2013 tieteentekijä Maria Forsman on julkaissut kirjan Julkaisut ja tieteen mittaaminen. Bibliometriikan käännekohtia (Enostone 2016). Kaisa-talossa 7.12.2016 pidetyssä Voiko tiedettä mitata? -keskustelutilaisuudessa YTT, tietoasiantuntija Susanna Nykyri haastatteli Forsmania.

Continue reading “Heiluttaako häntä koiraa: Ohjaako mittaaminen tiedettä ja tutkimusta?”

Kilpailija Impact Factorille – Elsevierin CiteScore julkaistu avoimena palveluna

Clarivate Analyticsin perinteinen ja tunnettu Journal Impact Factor on nyt saanut kilpailijan, kun Elsevier julkaisi CiteScore-palvelun. Impact Factorista poiketen on CiteScore kaikille avoin palvelu. CiteScore pohjautuu jättimäiseen Scopus-tietokantaan. Yliopistolaisilla sekä Terkon asiakkailla on toki käytössään myös Journal Citation Reports, josta lehtien Impact Factorit löytyvät.

Cite Score löytyy Terkko Navigatorista, jossa sen voi käydä lisäämässä asiakkaan omaan kirjastoon:

https://www.terkko.helsinki.fi/citescore

In response to academia’s call for metrics that provide a broader, more transparent view of an academic journal’s1 citation impact, Scopus has developed a set of metrics that are free to access and easy to calculate. CiteScoreTM metrics are comprehensive, transparent and current and help to analyze where research is published. They reveal the citation impact of over 22,000 academic journals in 330 disciplines.

Tervetuloa bibliometriikkaseminaariin 16.12.

Vuoden 2016 bibliometriikkaseminaari järjestetään Helsingissä 16.12.2016 Minerva-torilla, Siltavuorenpenger 5 A.

Seminaarin järjestävät yhteistyössä CSC – Tieteen tietotekniikan keskus, Opetus- ja kulttuuriministeriö, Suomen yliopistokirjastojen neuvosto ja Helsingin yliopiston kirjasto.

Seminaari on kaksikielinen: aamupäivällä osa puheenvuoroista on suomeksi, muut englanniksi. Osallistuminen on maksutonta, osallistujat vastaavat omista matka- ja ruokailukuluistaan.

minerva

Ilmoittaudu seminaariin allaolevasta linkistä torstaihin 8. joulukuuta 2016 mennessä. https://www.webropolsurveys.com/S/7905DF9404D2F1D6.par

 Alustava ohjelma (Huom! muuttunut aikataulu):
9.00–9.30 Aamukahvi
9.30–9.35 Seminaarin avaus Tua Hindersson-Söderholm, Hanken
9.35–10.00 Bibliometriikan vaiheita Suomessa Maria Forsman
10.00–10.45

Kansalliset ja paikalliset bibliometriikkapalvelut tulevaisuudessa:

OKM:n hallinnonalalle tarjoamat bibliometriikkapalvelut

Bibliometriikkatyökalujen hyödyntäminen yliopistossa

 

Jukka Haapamäki, opetus- ja kulttuuriministeriö

Eva Isaksson, Helsingin yliopiston kirjasto

10.45–11.45

Altmetrics – What We Know, What We Don’t Know, and What We Need to Know

Altmetric Tools in Finnish university libraries – case examples

Kim Holmberg, Turun yliopisto

Jukka Englund, Helsingin yliopiston kirjasto; N.N.

11.45–12.45 Lounas (omakustanteinen)
12.45–13.45 Bibliometrics and Current Research Information Systems Gunnar Sivertsen, Nordic Institute for Studies in Innovation, Research and Education (NIFU)
13.45–14.15 Iltapäiväkahvi
14.15–15.30 Paneelikeskustelu: Bibliometrics and Publication Forum as criteria for research evaluation Julkaisutoiminnan käyttö ja julkaisufoorumi tutkimuksen arvioinnin kriteereinä Lea Ryynänen-Karjalainen, Tieteellisten seurain valtuuskunta (pj.); Keijo Hämäläinen, Helsingin yliopisto; Sari Kivistö, Tampereen yliopisto; Timo Korkeamäki, Hanken; Gunnar Sivertsen, NIFU; Otto Auranen, Suomen Akatemia

Myös osallistuminen etäyhteydellä on mahdollista. Etäyhteystiedot päivitetään ohjelmasivulle.

 

Julkaisujen rooli rankingeissa: tarkastelussa Times Higher Education 2016

Loppukesä ja alkusyksy ovat yliopistorankingien julkistuksen aikaa. Helsingin yliopisto saavutti hiljattain sijan 71 kansainvälisessä National Taiwan University – rankingissa. Siirrämme katseemme vielä hetkeksi syyskuussa ilmestyneeseen Times Higher Education ranking -listaukseen. Bibliometristen analyysien asiantuntijamme Eva Isaksson arvioi, vaikuttavako ja miten viime vuosien Suomen yliopistokohtaisissa THE rankingtilastoissa julkaisujen saamat viittaukset.

– Vuosi sitten vaikutusvaltainen THE ranking vaihtoi bibliometrisen datan tarjoajansa WoSista Scopukseen. Samalla Helsingin yliopiston ranking-sijoitus pomppasi näyttävästi sijalle 76. Nyt sijoitus oli taas hiukan alhaisempi, 91. Se on kuitenkin parempi kuin viime vuotta aiempina vuosina, toteaa Eva.

Liittenä olevassa koosteessa näkyvät THE-listalla rankattujen suomalaisten yliopistojen sijoitukset 2010 eteenpäin. HY oli ainoana listalla vuosina 2010–2011, sillä vain 200 parhaiten menestynyttä yliopistoa listattiin tuolloin.

Taulukossa tarkastellaan yliopistojen kokonaismenestystä, joka koostuu monesta osatekijästä. Sitaatiot muodostavat 30 % rankkauksesta. Käytettyä metodologiaa selitetään tarkemmin THE:n sivuilla.

Eva on tarkastellut julkaisujen osalta erityisesti kolmea tietokantojen erosta ja laskentatavasta juontuvaa tekijää kunkin yliopiston julkaisuprofiilin mukaan:

– Ensinnäkin, viime vuonna yli 1000 tekijän artikkelit pudotettiin kokonaan pois. Tänä vuonna ne on otettu mukaan konstikkaan osituslaskelman kautta. Asia koskettaa Suomessa lähinnä vain Lappeenrannan yliopistoa, jonka 2010–2015 aikavälin julkaisuista 12,5 % on parintuhannen tekijän CMS-kollaboraation julkaisuja. Helsingin yliopistolla on nämä samat julkaisut, mutta ne eivät heilauta lukujamme, koska HY:n julkaisukertymä muilta aloilta on niin suuri. Sen sijaan fysikaalisten tieteiden rankkaukseen ne valitettavasti vaikuttavat Helsingin yliopistossakin.

– Toiseksi, humanistisyhteiskunnallisten tieteiden englanninkielisiä julkaisuja saadaan Scopuksesta paremmin kuin WoSista. Hyötyjiä ovat lähinnä Tampereen, Jyväskylän, Helsingin, Turun, Itä-Suomen ja Oulun yliopistot, joissa näiden alojen julkaisujen osuus on korkea.

– Lopuksi voidaan todeta, että Scopus kilpailee WoSin kanssa konferenssijulkaisujen indeksoinnilla. Tästä hyötyvät yliopistotasolla eniten Tampereen teknillinen korkeakoulu ja Aalto-yliopisto, joiden julkaisuissa on erityisen runsaasti konferenssiartikkeleita. Eniten tätä artikkelityyppiä löytyy tietojenkäsittelytieteestä, jolle julkaistiin tänä vuonna alan ensimmäinen THE-rankinglistaus. Helsingin ylipiston tietojenkäsittelytiede löytyy sijalta 69., joka on pohjoismaiden paras, Eva kertoo.

Edellä olevasta analyysista voieva2 vetää Helsingin yliopiston osalta johtopäätöksen, ettei sijoituksen notkahdus verrattuna viimevuotiseen johdu mitä todennäköisemmin ainakaan julkaisuista ja niiden saamista viittauksista.
Kuva: Johanna Lahikainen
Taulukko ja analyysit: Eva Isaksson

Continue reading “Julkaisujen rooli rankingeissa: tarkastelussa Times Higher Education 2016”

Tutkimusjulkaisemisen trendeinä kansainvälistyminen ja avoimuus

Helsingin yliopiston katsaus vuoteen 2015 on juuri ilmestynyt. Kirjasto ja erityisesti sen Tuhat- ja metriikkatiimit olivat mukana tuottamassa tietoa julkaisuista yhdessä tutkimushallinnon kanssa. Miltä yliopiston vuosi 2015 näyttää julkaisujen kannalta?

Keskimäärin 11 500 julkaisua joka vuosi

Vuonna 2015 Helsingin yliopiston tutkijat ja opettajat julkaisivat yhteensä 10 439 julkaisua. Helsingin yliopiston osuus suomalaisten yliopiston julkaisuista on lähes kolmasosa. Kaksi kolmasosaa julkaisuista on tieteellisen vertaisarvioinnin läpikäyneitä ja kolmasosa yhteiskunnallisesti vuorovaikuttavia. Edellisten julkaisujen suhdeluku näyttäisi kuitenkin olevan hiljalleen muuttumassa vertaisarvioidun aineiston eduksi, sillä yvv-julkaisujen määrässä on nähtävissä pientä laskua.

Avoimen julkaisemisen suosio kasvussa

Avoimen julkaisemisen kasvu on nähtävissä kaikilla yliopiston tieteenaloilla. Osalla tieteenaloista avoin julkaiseminen on jo arkipäivää vaikkapa arXiv-tietokannan kautta, toisilla parhaita toimintatapoja ollaan parhaillaan kehittelemässä.

Yliopiston uuden strategian tavoitteena on nostaa Helsingin yliopiston Open Access -julkaisujen määrää 40 %:lla. Open Access – julkaisumääriä pystytäänkin jatkossa arvioimaan paremmin laadukkaan Tuhat-datan sekä analyysi- ja raportointivälineiden avulla. Avoimeen julkaisemiseen kannustetaan kirjastossa monin tavoin, mm. tukemalla tutkijoiden rinnakkaistallennusta Helsingin yliopiston omaan digitaaliseen arkistoon HELDAan. Tallennus arkistoon tapahtuu TUHAT-järjestelmän kautta. Lisätietoa ja apua löytyy muun muassa kirjaston Open Access -oppaasta.

kiviäMukana nyt myös altmetriikkaa

Altmetriikka on täydentävää bibliometriikkaa, jonka avulla pyritään seuraamaan julkaisuista käytävää verkkokeskustelua. Altmetriikka-välineet keräävät tietoja siitä, miten julkaisu on saanut näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa: kuinka moni on lukenut, suositellut, jakanut tai tallentanut sen kirjanmerkkipalveluihin.

Altmetric.com –sivuston sadan eniten verkkohuomiota saaneen artikkelin listalla on kolme artikkelia (sijoilla 11, 12 ja 36), joissa tekijöinä on Helsingin yliopiston tutkijoita.

Helsingin yliopistossa pilotoitiin syksyllä 2015 EBSCO:n omistamaa almetriikkatietokanta PlumX:ää ja ohjelman käyttöönottoa laajennetaan vuonna 2016 Helsingin yliopiston altmetriikkapilotilla. Jos yliopiston tutkijana haluat oman tutkijaprofiilin tietokantaan, ota yhteyttä osoitteeseen altmetrics-info [at] helsinki.fi.

Kansainvälisiä yhteistyöjulkaisuja tehdään aiempaa enemmän

Yliopiston tiedekunnissa on 2010-luvulla on tehty enenevässä määrin julkaisuja yhteistyössä muiden organisaatioiden tutkijoiden kanssa. Vuodesta 2010 Helsingin yliopiston tutkijoilla on ollut yhteistyökumppaneita 2756 ulkomaisesta organisaatiosta (Lähde: InCites-tietokanta).

Jos poikkeuksellisten suurten tekijämäärien yhteisjulkaisut mm. tähtitieteessä ja hiukkasfysiikassa jätetään huomioimatta, Helsingin yliopiston tutkijat tekevät eniten yhteistyötä Karoliinisen instituutin, Lontoon yliopiston ja Kööpenhaminan yliopiston kanssa. Jos edellä mainitut yhteisjulkaisut taas huomioidaan, merkittävimmät yhteistyökumppanit ovat Kalifornian yliopisto, Lontoon yliopisto sekä ranskalainen CNRS.

Analyysien teossa on käytetty useita tietokantoja ja analyysityökaluja TUHAT- julkaisutietokannan lisäksi: käytössä ovat olleet Web of Science, InCites, Scopus ja Scival.

Kirjoittaja: Johanna Lahikainen

Tutkimuksen laadun mittaaminen aiheena pe 16.10.

Vuotuinen Bibliometriikkaseminaari on täällä taas

Ilmoittautuminen Minerva-torilla 16.10. klo 10-16 järjestettävään seminaariin on päättynyt, mutta mielenkiintoista ohjelmaa on mahdollista seurata myös etäyhteydellä.

Seminaarin ohjelma, joka on hiljattain täydentynyt, puhuttelee varmasti kaikkia tutkimuksen laadun mittaamisesta kiinnostuneita. Seminaarissa paneudutaan erityisesti  tutkimuksen laatua kuvaavien indikaattorien valintaan ja selityskykyyn. Mukana asiaa myös altmetriiikan käytöstä vaikuttavuuden mittaamisessa.

leiden

Järjestäjät: Opetus- ja kulttuuriministeriö, Suomen yliopistokirjastojen neuvosto SYN ja CSC – Tieteen tietotekniikan keskus.

Lisätietoja saatavissa seminaarin ohjelmasivuilta.

 

Helsingin yliopiston Times Higher Education sija 76 – mistä nousu syntyi?

Yliopistorankingit

Alkusyksy on yliopistorankingien julkistamisen aikaa. Elokuussa saimme Shanghain, syyskuussa QS World University rankingin ja kuun viimeinen päivä Times Higher Education (THE) World University Rankingin tulokset. Näistä viimeinen tarjosi Helsingin yliopistolle dramaattisen nousun sijalta 103 sijalle 76.

RAN

Mistä Helsingin yliopiston iso THE-rankingnousu syntyi?

Keskeisessä roolissa julkaisutoimintaa arvioitaessa saattaa olla tietokannan vaihtuminen. Web of Sciencen sijasta THE käyttää nyt ensi kertaa lähdetietokantana Scopusta. Tämä muutos on nostanut muitakin eurooppalaisia ja suomalaisia yliopistoja, sen sijaan amerikkalaiset yliopistot menettivät nyt asemiaan.

Myös QS käyttää Scopusta, mutta siinä Helsingin yliopiston sijoitus oli kuitenkin laskenut. Yhtenä syynä tähän on julkaisutoiminnan pisteiden laskentatavassa tapahtunut merkittävä muutos, jossa viittä suurta tieteenalaryhmää painotetaan kutakin yhtä paljon. Helsingin yliopiston tapaiset lääketieteessä ja luonnontieteissä vahvat yliopistot menettävät tässä laskutavassa yleensä julkaisupisteitä.

Kirjastossa analyysityökalut palvelukäytössä

Shanghain rankingissa bibliometriset mentelmät käsittävät 40% kokonaistuloksesta, QS-rankingissa sen sijaan vain 20%. THE rankingissa viittaukset tuovat 30% tuloksesta ja julkaisuvolyymi 6%.

Shanghain rankingissa tietokantana on Web of Science, samoin Taiwan (TNU) rankingissa, jonka tuloksia odotamme lokakuun alkupuolella. Taiwan ranking perustuu puhtaasti bibliometrisiin indikaattoreihin.

Helsingin yliopistossa sekä Web of Science että Scopus ovat käytössä yliopiston verkossa, samoin kummankin tietokannan analyysityökalut, InCites ja SciVal. Kirjaston metriikkapalveluissa näitä hyödynnetään aktiivisesti. Suunnitteilla on myös asiakkaille suunnattua koulutusta niiden tehokkaaseen käyttöön.

Teksti: Eva Isaksson
Editointi: Ursula Virolainen

Tutkimuksen arviointi ja indikaattorien valinta -seminaari 16.10.2015

Vuoden 2015 bibliometriikkaseminaari järjestetään Helsingissä 16.10.2015 Minerva-torilla, Siltavuorenpenger 9.
leidenSeminaaripäivän teemana on tutkimuksen arviointi bibliometriikan näkökulmasta. Erityisesti paneudutaan tutkimuksen laatua kuvaavien indikaattorien valintaan ja selityskykyyn. Seminaarin pääpuhujana on Ed Noyons (Associate Director CWTS, Leiden).
Iltapäiväksi jakaudutaan ajankohtaisia aiheita käsitteleviin työryhmiin teemoilla tieteidenvälisyys, tutkimuksen arviointi ja tutkimuksen tuottavuuden mittaaminen.

Seminaariin toivotetaan tervetulleiksi kaikki bibliometriikan parissa työskentelevät ja sitä hyödyntävät henkilöt. Osallistujia toivotaan sekä korkeakoulujen ja tutkimusorganisaatioiden hallinnosta ja kirjastoista, ministeriöstä, Suomen Akatemiasta että tutkijakunnasta. Osallistujia pyydetään halutessaan julkaisemaan seminaarin yhteydessä artikkeli jostain sen aihepiiriin liittyvästä kokonaisuudesta.

Seminaarin järjestävät yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriö, Suomen yliopistokirjastojen neuvosto (SYN) ja CSC – Tieteen tietotekniikan keskus.

Tarkempi ohjelma ja seminaariin ilmoittautuminen e-lomakkeella 7.10.2015 mennessä.

Tervetuloa!