Koekäytössä Palgrave Connect E-books 31.12.2012 asti

Palgrave Connect E-books koekäyttö tarjoaa yliopistolaisten käyttöön yli 2300 kirjaa  31.12.2012 asti. Kirjat ovat mm. seuraavilta aloilta:

Humanities Social Sciences Language&Linguistics Media&Culture Literature

Religion&Philosophy Education Political&International Studies Economics&Finance

Koko palvelun laajuus on yli 9000 teosta. Nyt koekäytössä olevien yli 2300 teoksen edessä on oranssi lukko (trial access).

Koekäyttöaika : 1.12.-31.12.2012
Palaute kommenttina tai sähköpostitse: e-library@helsinki.fi

 

 

Cambridge University Pressin e-kirjojen koekäyttö jatkuu (-30.10.)

Cambridge Books Onlinen koekäyttö tarjoaa yliopistolaisten käyttöön lähes 15 000 kirjaa. Kirjat ovat seuraavilta aloilta:

Palvelussa on joitain kirjoja, jotka eivät ole käytettävissä. Käytettävissä olevien edessä on P vihreässä pallukassa.

E-kirjojen käyttöön liittyy tiettyjä käyttöehtoja.

Koekäyttöaikaa : 30.10.2012 asti!

Palaute kommenttina tai sähköpostise e-library@helsinki.fi

The International Aristotle Bibliography Online koekäytössä (-30.9.2012)

Antiikin filosofian ja Aristoteles-tutkimuksen laaja tietolähde: The International Aristotle Bibliography Online on Helsingin yliopistolaisten ja kirjaston paikallisasiakkaiden koekäytettävänä syyskuun ajan.

Bibliografia sisältää aiheeseen liittyen yli 50 000 viitettä eurooppalaisilla kielillä ilmestyneistä kirjoista, artikkeleista, kirjallisuuskatsauksista ja väitöskirjoista 1900-luvulta aina nykypäivään saakka.

Bibliografiaa päivitetään puolivuosittain sadoilla uusilla viitteillä.

Palaute: kk-tietopalvelu@helsinki.fi

15 000 Cambridge University Pressin e-kirjaa koekäytössä (- 30.10.2012)

Cambridge Books Onlinen koekäyttö tuo  lähes 15 000 kirjaa kuukaudeksi yliopistolaisten käyttöön. Kirjat ovat seuraavilta aloilta:

Palvelussa on joitain kirjoja, jotka eivät ole käytettävissä. Käytettävissä olevien edessä on P vihreässä pallukassa.

Koekäytössä 30.10.2012 asti!

Palaute kommenttina tai sähköpostise e-library@helsinki.fi

Koekäyttö / Trial : Polymer Science – A Comprehensive Reference (-31.7.2012)

Polymer Science : A Comprehensive Reference on hakuteos, joka kattaa kaikki polymeeritieteen aspektit ja soveltamisalat polymeerikemiasta polymeeriteknologiaan ja  biologisten polymeerien tutkimukseen  polymeeritieteen lääketieteellisiä ja ympäristötutkimuksellisia sovelluksia unohtamatta.

Koekäyttöaika: 11.6.-31.7.2012. Palaute kommenttina tai sähköpostitse: e-library@helsinki.fi

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Polymer Science : A Comprehensive Reference  covers all aspects of polymer science from chemistry/chemical engineering to materials science, biological aspects, applications and fate of polymers in the environment.

This reference work  includes over 250 chapters across several key areas of Polymer Science. These include Basic Concepts and Polymer Properties, Polymer Characterization, Chain Polymerization of Vinyl Monomers, Ring-opening polymerization and special polymerization processes, Polycondensation, Macromolecular Architectures and Soft Nano-objects, Nanostructured Polymer Materials and Thin Films, Polymers for Advanced Functional Materials, Polymers in Biology and Medicine, Polymers for a Sustainable Environment and Green Energy.

Trial period: 11.6.-31.07.2012. Feedback as comment or by e-mail: e-library@helsinki.fi

Koekäytössä / Trial 12.4.-12.5.: GRAN ENCICLOPEDIA DE ESPAÑA ONLINE!

GRAN ENCICLOPEDIA DE ESPAÑA on laaja, monitieteinen, espanjankielinen tietosanakirja. Erityistä huomiota on saanut Latinalainen Amerikka ja sen historialliset ja kulttuuriset yhteydet Espanjaan. Käytettävissä on myös hakuteos HISTORIA DE LA TECNOLOGÍA EN ESPAÑA. [Lisätietoa]

Koekäytön on järjestänyt Kansalliskirjasto. Palaute kommenttina tai osoitteeseen: rita.kakela@helsinki.fi

GRAN ENCICLOPEDIA DE ESPAÑA is a multidisciplinary Spanish encyclopaedia.  In addition,it pays special attention to Hispanicamerica and its historical and cultural connections with Spain. It also includes the access to the reference work HISTORIA DE LA TECNOLOGÍA EN ESPAÑA. [Further Information]

Feedback as comment or by email: rita.kakela@helsinki.fi