Avbrott i länkservern till e-tidskrifterna mån 10.12. från kl 17-

Länkservern (SFX) till e-tidskrifterna fungerar inte måndagen 10.12. från kl 17. Service beräknas vara tillbaka på tisdagsmorgon.

Under avbrotten kommer man inte åt e-tidskriftern från Nelli, Helka eller resurs sökning. Man kan komma åt tidskrifterna med hjälp av Google sökningar om man är inskriven i universitetets nät. Databaserna och e-böckerna hittas på normalt sätt.

Under senaste tiden har det varit problem med länkservern och Nelli.
Nationalbiblioteket undersöker problemet och är i kontakt med progamleverantören.
Under närmaste dagarna får vi vara beredda på nya avbrott.

Vi beklagar över det harm avbrotten förorsakar!

Avbrott i länkservern till e-tidskrifterna ons 5.12

Länkservern (SFX) till e-tidskrifterna fungerar inte onsdagen 5.12, från kl 12.
Således kommer man inte åt e-tidskriftern från Nelli, Helka eller resurs sökning. Man
kan komma åt tidskrifterna med hjälp av Google sökningar om du är inskriven i universitetets nät. Databaserna och e-böckerna hittas på normalt sätt.

Under senaste tiden har det varit problem med länkservern och Nelli.
Nationalbiblioteket undersöker problemet och är i kontakt med progamleverantören.
Under närmaste dagarna får vi vara beredda på nya avbrott.

Vi beklagar över det harm avbrotten förorsakar!

RefWorks på svenska (dagen) 6.11.2012

RefWorks på svenska 6.11 kl. 9.00-11.00
ProQuest databasers representant Björn Olofsson lär RefWorks på svenska
i datorsal 4060 i Kajsahusets (huvudingång Fabiansgatan 30) fjärde våning
tisdagen 6.11 kl .9.00-11.00.
Refworks är ett program med vilket du skapar en personlig referensdatabas.
Kursens kommer att ta upp
* hur du samlar referenser i din personliga referensdatabas
* hur du håller ordning på dina referenser
* hur du infogar referenser i texter och gör litteraturförteckningar med RefWorks och
dess hjälpprogram Write-n-Cite

Om du har frågor kontakta Monica Allardt,  monica.allardt@helsinki.fi, 050 4150277

18 deltagare ryms med
Anmälning:
https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/38362/lomake.html

 

Universitetet inleder kampanjen Donera en kursbok

Den nya kampanjen på webben förbättrar tillgången på kursböcker, och donationerna riktas oavkortade till anskaffningar av kursböcker. För kampanjen ansvarar Helsingfors universitetsbibliotek tillsammans med enheten Samhällsrelationer. Den aktiva marknadsföringen startar nu i början av september.

Tenten närmar sig och alla delar av tentboken är utlånade? Den här pinsamma situationen känner säkert nästan alla studerande och alumner till. I fortsättningen kan man få mer böcker av universitetets forskare och vänner.

På webbsidorna Donera en kursbok finns en förteckning över kursböcker från varje fakultet av vilka studenterna allra mest behöver extra exemplar. Man kan donera ett eller flera exemplar av de kursböcker man väljer eller stöda anskaffningar av böcker eller e-böcker med en fritt vald summa. Donationen betalas med nätbankskoder eller med kreditkort.

De donerade böckerna kommer att få ett ex libris, som berättar att det är fråga om en bok donerad av en viss donator. Donatorn kan också göra donationen anonymt. Syftet är att genomföra kampanjen åtminstone under universitetets strategiperiod 2013–2016.

– Vi fick idén av bibliotekets utvecklingsgrupp. Studenterna i IDIS-gruppen föreslog att man kunde skaffa kursböcker med stöd av donationer, berättar kontaktchefen Pia Dolivo, som tillsammans med biblioteket utvecklat idén om servicen.

Kampanjen har fått ett ivrigt mottagande vid universitetet, för nu kan man med donationernas hjälp avsevärt påverka tillgången på kursböcker. För närvarande kan biblioteket erbjuda kursböcker för omkring en tredjedel av de studerande.

– Kampanjen Donera en bok är ett lätt sätt att hjälpa de studerande, fortsätter Dolivo.

– Vi berättar om kampanjen inte bara för alumnerna utan också för våra samarbetsföretag, av vilka vi kan få betydande stöd för anskaffningen av böcker, kanske till och med för hela kurser.

Syftet med kampanjen är att få till stånd en ansenlig ekonomisk effekt, för en donation som för ett enskilt företag kan verka liten kan innebära en relativt stor ökning av kursboksbudgeten inom en fakultet.

Företagsdonationerna prövas först med juridiska fakulteten för att de studerande där ska få flera kursböcker.

Biblioteket och enheten Samhällsrelationer ordnar en diskussion där man berättar om kampanjen i september. Diskussionsmötet är avsett för alla inom universitetet som är intresserade av kampanjen och för dem som arbetar med alumnverksamhet, medelanskaffning och frågor kring samhällspåverkan.

www.helsinki.fi/doneraenkursbok

Mer om kampanjen:

Ombudsman för medelanskaffningen Mikko Kotola
Kommunikation och samhällsrelationer
tfn (09) 191 40361
mikko.kotola@helsinki.fi