Helsingfors universitets bibliotek har publicerat anvisningar för licensiering av upphovsrätt

Creative Commons –licenser (senaste versionen 4.0) har blivit standard för publicering av öppet innehåll och bestämmande om ytterligare användning av detta

Helsingfors universitets bibliotek har publicerat instruktioner om licensiering av upphovsrätt inom öppen vetenskap –  i dessa berättas om Helsingfors universitets rekommendationer och om licensiering av publikationer med Creative Commons -licenser i samband med lagring i Tuhat samt om rekommendationer för delning av forskningsdata och källkod med CC-, GNU- och MIT licenser. Dessutom finns i anvisningarna en presentation av de vanligaste Creative Commons licenserna och synpunkter på val av licens. Dessa instruktioner kan laddas ner och även skrivas ut om man så vill.

Licensinstruktioner på finska: http://libraryguides.helsinki.fi/oa/lisenssit
Licensinstruktioner på engelska: http://libraryguides.helsinki.fi/oa/eng/license

Licensinstruktionerna ingår i Helsingfors universitets biblioteks uppdaterade Open Access guide:

På finska: http://libraryguides.helsinki.fi/oa
På engelska: http://libraryguides.helsinki.fi/oa/eng

Aalto universitetets guide om användning av bildmaterial (på finska):

Avoin tiede ja kuvien käyttö -opas http://libguides.aalto.fi/imagoa

 

Planering av hantering av forskningsdata lönar sig

En stor del av forskarna vid Helsingfors universitet som ansökte om finansiering från Finlands Akademi hösten 2016 använde webbverktyget DMPTuuli för att skriva sin datahanteringsplan. 137  forskare beviljades forskningsfinansiering våren 2017.  Av dem hade ca 64 procent registrerat sig i  DMPTuuli som upprätthålls av Helsingfors universitets bibliotek.

Att söka forskningsfinansiering är vardag för forskare. Finlands Akademi har från år 2016 förutsatt  att en datahanteringsplan ingår som bilaga i finansieringsansökan. DMPTuuli,  ett verktyg (tool) för att underlätta skrivande av datahanteringsplaner har skapats genom nationellt samarbete på initiativ av Helsingfors universitets bibliotek.

DMPTuuli grundar sig på idén att webbformuläret och de olika instruktioner man kan välja mellan hjälper forskaren att beakta och dokumentera datahantering i de olika stadierna av ett forskningsprojekt.  Då beaktas frågor gällande upphovsrätt, datasäkerhet och återanvändning.

Få handledning i datahantering

Informationsspecialist Mikko Ojanen i datahanterings workshoppen. Blid: Jussi Männistö

I datahanterings workshopparna som Helsingfors universitets Datastöd ordnar får forskarna handledning i andvändningen av DMPTuuli och information om service och fördelarna med planering av datahantering. Deltagarantalet har varit stort, flera hundra forskare har deltagit i workshopparna. Universitetets Datastöd, som koordineras av biblioteket och där biblioteket också är med som expertis, svarar på forskares frågor om datahantering både under ansökningsperioder och utanför dem.  Datastödets kontaktuppgifter: e-post researchdata@helsinki.fi

Översättning: Monica Allardt

Låt oss fira öppen forskning – Välkommen till Tankehörnan 23.10.2017

Evenemang: Öppen forskning eftermiddag (på finska)
Plats: Tankehörnan, Stage (Yliopistonkatu 4)
Tid: 23.10.2017 kl. 13-14.30

Hur påverkar öppen publicering, öppna läromedel och öppen data forskarens arbete? Förändrar öppen vetenskap på ett fundamentalt sätt  forskning och förlagsverksamhet? Vad är framtiden för öppen forskning och publicering av vetenskapens resultat?

Universitetslektor Mirkka Lappalainen, forskningsadministratör Eeva Nyrövaara, professor Markku Löytönen och Gaudeamus bokförlagschef Leena Kaakinen kommer att inta scenen för att diskutera.

Helsingfors universitets bibliotek delar även ut Öppen Forskning -priset vid evenemanget. Kom med och bli inspirerad!

Evenemanget är en del av firandet av International Open Access Week vid Helsingfors universitets bibliotek, gratis och öppet för alla. Tankehörnas café är öppet under evenemanget.

För mer information om tillställningar under Open Access veckan, besök evenemangs sida.