Jaa kirjastokokemuksesi ja voita iPad

munkirjasto

Jaa oma kirjastokokemuksesi lataamalla kuva Instagramissa tai Twitterissä tunnisteella #munkirjasto.

Osallistujien kesken arvotaan iPad. Voittaja saa halutessaan kirjastolaisilta myös henkilökohtaisen opastuksen oman alan aineistojen käyttöön tabletissa.

Kilpailu on käynnissä 1.-30.9.2014.

Kirjasto Twitterissä: @Hulib
Kirjasto Instagramissa: @helunilib

“Kiitos tähänastisesta” – käyttäjäkyselystä eväitä kirjaston kehittämiseen

Maalis-huhtikuussa toteutetussa kirjastojen kansallisessa käyttäjäkyselyssä Helsingin yliopiston kirjaston palveluja arvioi 1113 vastaajaa. Kiitos kaikille vastaajille!

Suurin osa palautteesta kohdistui Kaisa-talossa toimivaan pääkirjastoon, jota arvioi 67 % vastaajista. Suurin vastaajaryhmä olivat perustutkinto-opiskelijat (64 %). Seuraavaksi suurimmat vastaajaryhmät olivat jatko-opiskelijat (13 %), yliopiston ulkopuoliset asiakkaat (11 %) ja tutkijat (4 %). Tieteenaloista oli vastaajia enemmän humanistisen ja teologisen sekä luonnontieteiden puolelta kuin vuonna 2010, jolloin kysely järjestettiin edellisen kerran.

”Ei olisi tutkimusta ilman kirjastoa”

Palautteen pohjalta voidaan todeta, että kirjastolta odotetaan paljon ja yleinen tyytyväisyysaste on noussut. Kyselyssä kartoitettiin mm. miten kirjaston palvelut ovat vaikuttaneet työhön tai opiskeluun. Arvioiden mukaan kirjastopalvelut ovat  merkittävästi helpottaneet aineistojen löytymistä, parantaneet opiskelun ja työtehtävien laatua sekä helpottaneet oman alan seuraamista. Kirjaston tärkein menestystekijä on palveluhenkinen ja osaava henkilökunta.

Kehitettävääkin toki löytyy. Odotukset ja todellisuus eivät kohtaa mm. työskentelytarpeita vastaavia tilojen sekä helposti löytyvien ja tiedontarpeita vastaavien aineistojen tarjonnassa. Parannettavaa on myös kirjaston verkkosivuissa, aukioloajoissa ja sähköisessä asioinnissa. Asiakkaat kaipaavat myös selkeämpiä vaikutusmahdollisuuksia kirjaston toimintaan.

Eväitä eteenpäin

Kyselyn kautta saatu palaute antaa kirjastolle pontta toteuttaa yliopiston strategian mukaista tavoiteohjelmaansa. Vuosille 2013-2016 laadittu tavoiteohjelma konkretisoituu kirjaston toimintasuunnitelmassa, jossa vuonna 2013 painottuvat seuraavat kehittämiskokonaisuudet

  • Kirjastoaineistojen löytyvyyden ja näkyvyyden parantaminen
  • Uudenlaiset oppimisympäristöt
  • Julkaiseminen, näkyvyys ja uusi metriikka (bibliometriikka)
  • Asiakkuuksien johtaminen
  • Palautejärjestelmän kehittäminen

Tavoitteena on entistä parempi kirjasto, joka on asiakkaidensa arjen kumppani.