Digitaalista kirjastoa pystyttämässä Eritreassa

Helsingin yliopiston kirjasto auttaa kehittämään oppimisen edellytyksiä Eritrean yliopistoissa. Kirjastolla on yhteistyössä Eritrean teknisen instituutin (EIT) kanssa Digital Library Services & Automated Library System -hanke. Hankkeen tavoitteena on parantaa oppimisessa ja tutkimuksessa tarvittavien tietoaineistojen saatavuutta. Digitaalisen kirjaston kehittäminen, kirjastojärjestelmän käyttöönotto ja henkilöstön osaaminen ovat ne kohteet, joihin hanke keskittyy.

Continue reading “Digitaalista kirjastoa pystyttämässä Eritreassa”

Digitaalinen kirjasto sai oman hoitajansa

Kirjaston kuukauden kasvo syyskuussa 2015 on Helsingin yliopiston kirjaston viimeisin rekrytointi, digitaalisen kirjaston hoitajamme, turkulaistaustainen tietoasiantuntija Heidi Wiikla (joka myös Wikberginä ehdittiin yliopistolla tuntea).

HeidiW_Kirjastonkasvo
Tietoasiantuntija Heidi Wiikla hoitaa digikirjastoa

Idea kirjastoalan ammatista syntyi Turun Nummen lähikirjastossa, jossa Heidi vietti paljon aikaa. Aiemmalta koulutukseltaan Heidi on lähihoitaja, ja hoitoalan työtä hän ehti tehdäkin muun muussa Tukholmassa parin vuoden ajan ennen kuin ajatus kirjastoalalle siirtymisestä muuttui todeksi informaatiotutkimuksen pääaineopiskelijana. Otettuaan selville missä alaa voisi opiskella, Heidi haki sekä Tampereen yliopistoon että Turun ammattikorkeakouluun. Kun ovet aukesivat nimenomaan yliopistokoulutukseen, siirtyi myös ammatillinen tähtäin yleisen kirjaston työtehtävistä tiedemaailman suuntaan.

Melko teoreettisia opintojaan informaatiotutkimuksessa itsensä ikuisesti uteliaaksi määrittelevä Heidi täydensi laajasti psykologian, sosiologian, kasvatustieteen, hallintotieteen ja tiedotusopin opinnoilla.

Helsingin yliopiston kirjaston ovet työpaikkana aukesivat aktiivisen verkostoitumisen avulla. Opiskelijajärjestöaktiivina Heidi oli oppinut tuntemaan paljon ihmisiä, jotka olivat suunnanneet informaatiotutkimuksen opinnoistaan hyvin eri tyyppisiin tehtäviin niin kirjastoihin kuin muillekin toimialoille. Meilahden kampuskirjaston palvelupäällikkö tunsi Heidin taustan terveydenhuollon alalla ja osasi vinkata kirjastosihteerin tehtävästä, jota kannattaisi hakea. Folkhälsanilla tutkimusavustajana toimineelle Heidille Meilahden kampus olikin jo tuttu työskentely-ympäristö.

Digitaalinen kirjasto kaikille – helposti?

Kesällä 2015 Helsingin yliopiston kirjaston elektronisten aineistojen käytön asiantuntijuutta voitiin vahvistaa uudella tietoasiantuntijalla. Uuden asiantuntijan tärkeintä työsarkaa on kirjaston hankkiman digitaalisen aineiston käytön helpottaminen.

Kirjaston hankkiman sisällön muuttuessa digitaaliseksi kiihtyvällä tahdilla, tietoasiantuntija on avainroolissa, kun sovelluskehityksen ja verkkoviestinnän ammattilaisten kanssa ratkotaan kirjaston ydinkysymystä: Kuinka tuoda tarjolle kymmenien eri kustantajien keskenään erilaisin ehdoin välittämä digitaalinen sisältö – elektroniset lehdet ja kirjat – niin, että sisällön käyttö olisi sitä tarvitsevalle asiakkalle mahdollisimman helppoa. Asiakkaan ei pidä joutua käyttämään aikaansa sen miettimiseen mitä mistäkin palvelusta löytyy.

Vaikka kokonaiskuva uudesta tehtävästä on vasta hahmottumassa, monia ydinkysymyksiä Heidi kollegoineen on jo tunnistanut. Kirjastolaisten on viimein opittava puhumaan asiakkaiden kieltä, kun halutaan yksinkertaistaa sitä mikä palvelu kannattaa valita. Kirjasto ei saa kadota ammattijargoniin. Hyviä, keskenään kilpailevia digitaalisia kirjastopalveluja on paljon, ja kirjaston tehtävä on kertoa asiakkaan käyttämällä kielellä, mikä niistä tämän missäkin tiedontarpeessa kannattaa valita.

Parastakaan pyörää ei kannata keksiä yksin uudelleen

Turkulaisen lähikirjaston herättämä kiinnostus on käytännön kirjastotyössä ylittänyt Heidin odotukset. Tieteellinen kirjasto ja akateeminen maailma on tuonut työhön haasteellisuutta, joka kannustaa. Etukäteen ei olisi Heidin mukaan uskonut, mitä kaikkea työssä on mahdollista oppia. Jatkuva tarve ja halu oppia uutta onkin Heidille se työelämässä eteenpäin ajava voima. Lisäksi alalla työskentelevät monialaisesti fiksut ja hienot työtoverit tekevät jokaisesta työpäivästä innostavan. Tietoasiantuntijan tehtävään liittyy myös paljon kouluttamista ja kollegojen perehdyttämistä uusiin aineistoihin ja palveluihin.

Tärkeänä ammatillisena tavoitteenaan Heidi haluaa korostaa nimenomaan yhteistyön ja kollegiaalisen osaamisen jakamisen tärkeyttä. Hyviä käytäntöjä toki jaetaan kirjastoalalla, mutta yhteistyötä voitaisiin tehdä vielä nykyistä laajemmin ja kansainvälisemmin myös asiantuntijatasolla. Antoisaksi Heidi koki myös omassa tiimissään henkilöstövaihdossa kuukauden verran viettäneen sorbonnelaisen e-kirjastonhoitajan Alexia Vanhéen työhön tutustumisen. Ajatus vastaavasta henkilöstövaihdosta tuntuu myös Heidistä itsestään luontevalta joskus tulevaisuudessa.

Seuraa Heidiä Twitterissä: