Hepreaa, kreikkaa ja kiinaa – uusi e-hakuteos ja kaksi e-sanakirjaa

Helsingin yliopiston käyttöön on hankittu pysyvästi Brillin kustantamat heprean kielen ensyklopedia, muinaiskreikan sanakirja ja kiina-englanti-sanakirja.

The Encyclopedia of Hebrew Language and Linguistics Online käsittelee  kattavasti heprean kielen historiaa ja tutkimusta varhaisimmista ajoista nykypäivään. Tietokanta sisältää monipuolisia hakumahdollisuuksia, ja se on hyödyllinen hakuteos mm. heprean kielen opiskelijoille ja tutkijoille, raamatuntutkimukseen sekä hepreankielisen ja juutalaisen kirjallisuuden tutkimukseen. Yli 850 hakusana-artikkelin kirjoittamiseen on osallistunut noin 400 tutkijaa.

The Brill Dictionary of Ancient Greek on muinaiskreikan sanakirja, joka sisältää 140 000 hakusanaa antiikin kirjallisuudesta, papyruksista, piirtokirjoituksista ja muista lähteistä. Kyseessä on englanninkielinen käännös Franco Montanarin italiankielisestä teoksesta Vocabolario della Lingua Greca (3. painos), jota pidetään johtavana muinaiskreikan sanakirjana. Tietokanta soveltuu hyvin niin aloittelevien opiskelijoiden kuin edistyneiden tutkijoidenkin työvälineeksi.

Chinese-English Dictionary Online – Paul W. Krollin johtaman tutkijatiimin kokoama kiina-englanti-sanakirja – on apuväline noin 500 eKr. – 1000 jKr. kirjoitettujen kiinankielisten tekstien lukemiseen ja kääntämiseen. Sanakirja käsittää yli 8 000 kirjainmerkkiä, jotka on aakkostettu Pinyin-latinisaatiojärjestelmän mukaisesti.

Koekäytössä: Rav Milim – heprean kielen sanakirja ~ 30.9. asti

koekaytto_eaineisto

Rav Milim on akateemisesti arvostettu heprean sanakirja, joka sisältää nyky-heprean sanaston kaikkine tyyleineen ja kerrostumineen. Sanakirjassa on mm. historiallista, teknistä, puhekielen ja slangin sanastoa, ja esimerkkejä sanojen käytöstä. Sanakirjassa on paljon synonyymejä, idiomeja selityksineen ja tarkka kieliopillinen analyysi jokaisesta sanasta. Sanakirja sisältää myös heprea-englanti-heprea sanakirjan.

Sanakirja päivittyy uusilla sanoilla säännöllisesti.

Lisätietoa Rav Milimistä

Huom.! Jos haluat käyttää Rav Milimiä yliopistoverkon ulkopuolelta, kannattaa käyttää VPN-yhteyttä. Lisätietoa Helpdeskin etäkäyttösivulla.

Koekäyttöaika: 31.8.2016 – 30.9.2016

Palaute: e-library@helsinki.fi