Viikko 7

Viiimeinen kurssilla tehtävä kartta tuli tuottaa omatoimisesti, itse hankkimien aineistojen avulla. Aineistojen hankkiminen oli yllättävän vaikeaa ja suunnitelmani vaihtuivat useasti juuri aineiston puuttumisen myötä. Alunperin suunnitelmissani oli tehdä kartta Helsingin vaalipiirien äänestystuloksista, mutta siihen ei löytynyt sopivasti yhdistettävää aineistoa. Tämän jälkeen aloin tutkia millaista aineistoa löytäisin Yhdysvaltojen alueista, mutta etsiminen osoittautui liian vaikeaksi.

Loppujen lopuksi päädyin tekemään kartan vuoden 2018 kaupunkipyöräasemista ja Helsingin kaupungin suunnittelemasta tulevaisuuden pyörätieverkostosta. Aluksi ajatuksenani oli tehdä jonkinlainen bufferityyppinen kartta, johon olisin ehkä voinut lisätä myös asuinrakennukset. Olisin halunnut luoda asemille esimerkiksi 100 metrin bufferin, joka häivettyy etäisyyden kasvaessa kaupunkipyöräasemista. En kuitenkaan löytänyt työkalua, jolla tämä olisi mahdollista tai asuinrakennus-aineistoa Helsingin alueelta. Kokeilin myös pisteaineiston heatmap-ominaisuutta, mutta tyydyin vain esittämään asemat pisteinä. Kirjoittaessani tätä tekstiä tulin ajatelleeksi, että olisin voinut myös itse lisätä uudet, vuoden 2019 kaupunkipyöräasemat kartalle pisteinä.

Viikko 6

Viikko 6 alkoi oman aineiston tuottamisella hyödyntäen Epicollect-sovellusta. Omalta osalta aineiston tuottaminen meni mönkään, sillä en tajunnut, että jokaisella mittauspaikalla sijainti tuli hakea manuaalisesti. Minulla oli myös ongelmia aineiston pohjalta tehtävän interpoloinnin kanssa. Tein Interpoloinnin yhteensä noin 20 kertaa, mutta en saanut tehtyä sitä optimaalisesti. Aluksi tuottamani interpoloinnit olivat pikselöityjä, vaikka mielestäni käytin samoja asetuksia kuin vierustoverini Pasi. Tämän jälkeen en saanut interpolointia oikeastaan edes tehtyä. Joko toinen maksimi- ja minimiarvoista sai arvon ”Nan” tai arvot olivat samat. Aloitin muutaman kerran aivan alusta  ja tarkistin, että interpoloitavat pisteet olivat oikeassa projektiossa, mutta siltikään en saanut interpolointia tehtyä.

Itsenäistehtävään liittyen tein 2 väritykseltään erilaista karttaa, jotka esittävät yli 6,5 magnitudin maanjäristyksiä vuosilta 2000-2019. Kartoista puuttuu mittakaava, koska Print composerin- mittakaavatyökalu ei suostunut toimimaan aineistoni kanssa, vaikka kokeilin vaihtaa tietokonetta ja sulkea QGIS:in.

Alapuolella olevasta kuvasta näkee millaisen mittakaavan Print composerin työkalu teki luodessani mittakaavan.