Bibliografía

MIGRACIÓN

AMNISTÍA INTERNACIONAL (2010): Víctimas invisibles. Migrantes en movimiento en México.

BACHMANN-MEDICK, Doris & KUGELE, Jens (eds.): Migration. Changing Concepts, Critical Approaches.

BRAH, Avtar: Cartographies of diaspora. Contesting Identities. London: Routledge, 1998.

FAIST, Thomas; FAUSER, Margit & REISENAUER, Eveline (2013): Transnational migration.

FOX, Michael Allen: Home: A Very Short Introduction.

GOLD, Steven J. & NAWYN, Stephanie J. (eds.): Routledge international handbook of migration studies.

International Migration.

International Migration Review.

Journal of Identity and Migration Studies.

KENNY, Kevin: Diaspora: A Very Short Introduction.

KOSER, Khalid: International Migration: A Very Short Introduction.

MARTIKAINEN, Tuomas; SAUKKONEN, Pasi & SÄÄVÄLÄ, Minna (toim.): Muuttajat. Kansainvälinen muuttoliike ja suomalainen yhteiskunta. Helsinki, Gaudeamus, 2013.

MARTINIELLO, Marco & RATH, Jan: An Introduction to International Migration Studies: European Perspectives.

MENJÍVAR, Cecilia; RUIZ, Marie & NESS, Immanuel: The Oxford Handbook of Migration Crises.

SALMI, Maija: Paholaisen juna – matkalla kohti amerikkalaista unelmaa (2015) [el primer capítulo: “Maailman vaarallisin junamatka“].

SALMI, Maija: “Paholaisen junassa“. Maailman kuvalehti, 3/2014, 34-36.

TERVONEN, Taina & AUTIO, Anna (2019): Hukkuneet.

MIGRACIÓN & LITERATURA/ARTES

AHOKAS, Kukka-Maria: “Kuka saa olla suomalainen kirjailija?“. Kulttuurivihkot, 6, 2018.

AHOKAS, Pirjo & KÄHKÖNEN, Lotta: Vieraaseen kotiin: kulttuurinen identitetti ja muuttoliike kirjallisuudessa. Turku: Turun yliopisto, 2003.

FASZER-MCMAHON, Debra & KETZ, Victoria L (eds.): African Immigrants in Contemporary Spanish Texts. Crossing the Strait.

GEBAUER, Mirjam & SCHWARZ LAUSTEN, Pia: Migration and literature in contemporary Europe.

GHASEMI, Mehdi (ed.): Opening Boundaries: Toward Finnsih Heterolinational Literatures. Helsinki, BoD, 2019.

GILSENAN NORDIN, Irene; HANSEN, Julie & ZAMORANO LLENA, Carmen: Transcultural Identities in Contemporary Literature. New York: Brill, 2013.

GRÖNDAHL, Satu & RANTONEN, Eila (eds.): Migrants and Literature in Finland and Sweden

GRÖNSTAD, Heidi et al.: Kansallisen katveesta: Suomen kirjallisuuden ylirajaisuudesta. Helsinki: SKS, 2016.

HANSEN, Julie; NORDIN, Irene Gilsenan & ZAMORANO LLENA, Carmen: Transcultural identities in contemporary literature.

HILTUNEN, Kaisa & SÄÄSKILAHTI, Nina (toim.): Kuulumisen reittejä taiteessa. Turku, Eetos, 2019.

JUSTO BARREIRA, Susana & PEREIRA DOMÍNGUEZ, Laura (coords.): Espacios transliterarios: hibridez, digitalidad, migración

KANELLOS, Nicolás: Hispanic Immigrant Literature : El Sueño del Retorno.

MATTA JARA, Natalia & SCHARM, Heike (eds.): Postnational perspectives on Contemporary Hispanic Literature. Gainesville: University Press of Florida, 2017.

MÉNDEZ, Danny: Narratives of Migration and Displacement in Dominican Literature.

MEROLLA, Daniela & PONZANESI, Sandra: Migrant cartographies : new cultural and literary spaces in post-colonial Europe.

NISSILÄ, Hanna-Leena: “Sanassa maahanmuuttaja on vähän kitkerä maku.” Kirjallisen elämän ylirajaistuminen 2000-luvun alun Suomessa. Oulu: Oulun yliopisto, 2016.

NYMAN, Jopi: Displacement, Memory, and Travel in Contemporary Migrant Writing.

PÉREZ ROSARIO, Vanessa: Hispanic Caribbean Literature of Migration. Narratives of Displacement.

RANTONEN, Eila (ed.): Vähemmistöt ja monikulttuurisuus kirjallisuudessa. Tampere: Tampere University Press, 2010.

SEYHAN, Azade: Writing Outside the Nation. Princeton: Princeton University Press, 2001.

TALASKIVI, Katri: “Historiatietoisuutta, muutosvastarintaa vai resurssien varjelua? Suomalainen kirjallisuusinstituutio muunkielisten kirjailijoiden (sivu)valossa“. Tuli & Savu, 94, 2017, 15-21.