Linkit

Käsitöiden suunnittelua ja valmistusta luovalla otteella

http://luovalanka.wordpress.com

Muotoilukasvatuksen opetusmateriaalia

www.muotoilukasvatus.info/Mutku

Käsityöohjeita

www.punomo.fi

Ajatuksia käsityötaidon oppimisesta

http://www.edu.fi/perusopetus/kasityo/pohdintoja_kasityo-oppiaineesta/kasityotaidon_oppimisesta

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014

http://www.oph.fi/download/163777_perusopetuksen_opetussuunnitelman_perusteet_2014.pdf

Opetusmateriaalia muotoilukasvatukseen

 http://www.opinkirjo.fi/fi/opettajat_ja_ohjaajat/muotoilukasvatus/muotoiloa-kirjan_liitteet

Leave a Reply

Your email address will not be published.