Projektioita ja suhdelukuja

Toisella kurssikerralla tehtävät olivat mielestäni astetta vaikeampia ja kärryiltä tipahtaminen hidasti työskentelyä ajoittain. Mutta kaikesta selvittiin.

Tehtävänä oli vertailla erilaisia projektioita ja pinta-aloja. Aloitimme vertailemalla ETRSTM35 projektion ja Mercatorin projektion pinta-aloja laskemalla kuntien pinta-alojen suhdelukuja.

Kartasta pystytään lukemaan, miten Mercatorin projektion ja ETRSTM35 projektion pinta-alojen erot ovat suurimmillaan pohjoisessa. Tämä johtuu Mercatorin projektiosta, joka venyttää alueita sitä enemmän mitä lähempänä ne ovat napoja. Vaikka minulla oli vaikeuksia saada suhdeluvut selkeiksi ja esittää ne kartalla, mielestäni lopputuloksesta tuli melko tehtävänannon mukainen

Kuva 1. ETRSTM35 projektion ja Mercatorin projektion pinta-alojen vertailua.

Toinen kartan tein vertaamalla ETRSTM35 projektiota Winkelin projektioon. Tässä pinta-alojen suhdeluvut eivät ole niin suuria verrattuna Mercatorin projektioon, joten kartassa esitettäviä värejä on vähemmän kuin edellisessä kuvassa. Kuvan 2 kartan tekeminen oli jo helpompaa ja sujui melkein mutkitta.

Kuva 2. ETRSTM35 projektion ja Winkelin projektion pinta-alojen vertailu.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.