Kysymys Vastaus
kuinka monta ihmistä asuu 2 km säteellä Malminkentästä?  2 km: 57746 , 1 km: 8856
Asukkaita alle 2 km etäisyydellä H-V-lentokentän kiitoratoihin 10748
kuinka prosenttia pahimmalla melualueella (65dB)?  28 %
Kuinka monta ihmistä asuu vähintään 55dB melualueella? 11923
Asukaita vähintään 60dB lentomelualueella Tikkurilassa 26361
Kuinka monta asukasta asuu alle 500m päässä asemasta? 111765
Kuinka monta prosenttia asuu alle 500m päässä asemasta?  21,7%
Kuinka monta prosenttia a-kohdan ihmisistä oli työikäisiä?  74989
Kuinka monta prosenttia asukkaista asuu taajamissa? 97% (kartan alueella)
Kuinka monta kouluikäistä asuu taajamien ulkopuolella? 2267
Kuinka monta prosenttia luku on kaikista kouluikäisistä? 4 %
Kuinka monessa taajamassa ulkomaalaisia yli 10%? Entä 20% ja 30% 58. 25 ja 14
Kuinka monta uima-altaalla varustettua rakennusta? 855
Kuinka paljon asukkaita sellaisissa taloissa, joissa on uima-allas 12 170
Kuinka moni omakotitaloja? Entä kerrostaloja tai rivitaloja? 345. 181 ja 113.
Kuinka monessa sauna? Kuinka monta prosenttia kaikista? 21922. 24%