Kurssikerta 5 – Aineiston bufferointi

Terve!

Tällä viikolla tullaan jälkijunassa, mutta sellaista välillä sattuu! Seuraavassa pohdiskelen hieman viidettä kurssikertaa, jolloin opettelimme MapInfon bufferointitoiminnon eli puskuroinnin käyttöä. Toiminnon avulla pystytään laskemaan jonkin määritetyn alueen sisälle tai ulkopuolelle jäävät kohteet, eli toiminto osoittautui todella hyödylliseksi työkaluksi erilaisten aineistojen analysoinnissa.

Kurssikerran aikana sovelsimme puskurointia esimerkiksi lentokentän melualueiden asukasmäärien laskemiseen ja itsenäistehtävässä hyödynsin sitä Helsingin Yhtenäiskoulun koulupiirin oppilasmäärien selvittämiseen. Aivan tuulesta temmattuna esimerkkinä toimintoa voisi käyttää apuna myös esimerkiksi jonkin hankkeen, kuten uuden moottoritien, ympäristövaikutusten arvioinnissa. Kun puskuritoiminnon logiikan ymmärsi, oli työkalua helppo käyttää. Linkin takaa löytyvään taulukkoon olen koonnut kurssitehtävistä saamani tulokset, mutta suhtautuisin niiden paikkaansapitävyyteen hieman varauksella, lievää haparointia joidenkin tehtävien kanssa kuitenkin oli…

Jokaisen MapInfon kanssa vietetyn hetken jälkeen suhteemme tuntuu hiljalleen lämpenevän, mutta täysin luontevaa ei yhteistyömme vielä ole. Oman työskentelyni suurin ongelma lienee se, että käytän liikaa energiaa eri työkalujen ja toimintojen ulkoa opetteluun sen sijaan, että keskittyisin oikeasti pohtimaan, minkälaisen muutoksen kukin suorittamani toiminto aineistossa tuottaa. Koen MapInfossa takkuiseksi eri aineistojen sisältöjen yhdistelemisen, joka vaatii monivaiheista hyppelyä taulukosta ja valikosta toiseen. Tuskin olen myöskään ainoa, joka päästää syvän huokauksen aina browser-ikkunan sulkeuduttua jokaisen tehdyn päivityksen jälkeen. Samoja mietteitä pohtii omassa blogissaan myös Petri Danielsson, joka totesikin, että suurin osa tietokannan ylläpitotoimenpiteistä olisikin järkevintä tehdä esimerkiksi Excelissä, ennen tietokantojen tuomista MapInfoon (Danielsson 2015).

Sen sijaan erityisen mielekkääksi koen teemakarttojen luomisen, vaikka en ohjelman avulla olekaan vielä kertaakaan päässyt visuaalisesti täysin tyydyttävään lopputulokseen. Täytyy kai siis oppia vain hyväksymään, että MapInfon vahvuudet löytyvät kauniiden grafiikoiden sijaan muualta, kuten tietokantojen analysoinnista ja helposta karttaesitysten laadinnasta.

 

Lähteet

Danielsson, P. (2015). KK5: Pohdintaa MapInfosta ja kurssin harjoitteista. PAIKKA! Petri Danielsson, PAK-15 kurssiblogi. 24.2.2015. <https://blogs.helsinki.fi/pdaniels/2015/02/21/kk5/>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *