MIKSI PIENTEN LASTEN OPETTAJANKOULUTUS ON TÄRKEÄÄ? Lehdistötiedote 11.10.2012

Tiedote
Julkaisuvapaa
11.10.2012 klo 10.00

Lastentarhanopettajankoulutus Suomessa 120 vuotta
MIKSI PIENTEN LASTEN OPETTAJANKOULUTUS ON TÄRKEÄÄ?

Laadukas varhaiskasvatus takaa jokaiselle lapselle oikeuden yksilölliseen ja yhteisölliseen kasvuun. Pedagogisen koulutuksen saaneen lastentarhanopettajan tehtävänä on suunnitella, toteuttaa ja arvioida lapsen ja lapsiryhmän kehitystä ja oppimista sekä kehittää varhaiskasvatusta osana elinikäistä oppimista. Yliopistollinen lastentarhanopettajakoulutus tuntee haasteensa: Lastentarhanopettaja ei ole vain tulevaisuuden tekijä vaan myös näkijä!

Jokaisella lapsella on oikeus lastentarhanopettajaan
Tänä päivänä lapsen vahvuuksien ja tarpeiden tunnistaminen, perheiden monimuotoisuus, kulttuurinen kirjo ja työelämän muutokset tuovat haasteita varhaiskasvatustyöhön. On tärkeää hahmottaa julkisen varhaiskasvatuksen kokonaisuus lapsen tasa-arvon turvaajana. Lastentarhanopettajan merkitys kokonaisvaltaisena pienen lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen asiantuntijana on kiistaton.
Lastentarhanopettajan pedagogiset taidot erilaisten ryhmien hallinnassa, yksittäisten lasten tarpeiden huomioimisessa ja varhaiskasvatuksen kokonaisuuden hahmottamisessa ovat avainasemassa varhaiskasvatuksen toteuttamisessa ja sen kehittämistyössä.

Yliopistollinen lastentarhanopettajakoulutus ja laadukas varhaiskasvatus
Lastentarhanopettajatutkinto on ainoa tutkinto maassamme, joka antaa valmiudet varhaiskasvatuksen pedagogiseen asiantuntemukseen. Lastentarhanopettajan koulutus valmistaa varhaiskasvatuksen asiantuntijoita. Opintojen aikana opiskelija perehtyy varhaiskasvatukseen osana suomalaista ja globaalia kasvatus- ja koulutusjärjestelmää sekä julkisen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tavoitteisiin, sisältöihin ja menetelmiin. Lisäksi opinnoissa tarkastellaan lapsuutta yhteiskunnallisena ja kehityksellisenä elämänvaiheena sekä lapsen kehittymisen ja oppimisen teorioita ja käytäntöjä. Opiskelija myös hankkii valmiuksia varhaiskasvatusta koskevien ilmiöiden analysointiin sekä kriittiseen oman työn arviointiin ja kehittämiseen.

Lastentarhanopettajakoulutusta tulee kehittää edelleen sekä määrällisesti että laadullisesti ja säilyttää sen erityisasema pienten lasten kasvatuksen ja opetuksen asiantuntijana. Tulevan vuosikymmenen haasteena on kehittää koulutus muun opettajankoulutuksen lailla maisteritasoiseksi, jolloin koulutuksella on paremmat valmiudet kouluttaa monipuolisia varhaiskasvatustyön ammattilaisia ja varhaiskasvatuksen kehittäjiä.

Lastentarhanopettajakoulutuksen 120-vuotisjuhlaviikko
Lastentarhanopettajakoulutuksen juhlavuosi huipentuu juhlaviikkoon 15.–19.10.2012. Juhlaviikon järjestävät Helsingin yliopiston Opettajankoulutuslaitos yhdessä Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n, Lastentarhanopettajaliitto LTOL:n, Ebeneser-säätiön, opiskelijoiden ainejärjestö EBE ryn sekä Helsingin, Espoon ja Vantaan kunnallisen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kanssa. Juhlaviikon päättää perjantaina 19.10 klo 9-16 järjestettävä pääjuhla Helsingin yliopiston päärakennuksessa, jossa aamupäivällä klo 9-12 juhlapuhujina ovat mm. opetusministeri Jukka Gustafsson, Helsingin Yliopiston vararehtori Ulla-Maija Forsberg ja professori, emeritus Juhani Hytönen. Luovuuteen kasvun ja kasvattamisen paneelin vetäjänä toimii toimittaja Tuomas Enbuske. Iltapäivällä klo 13–16 järjestetään viisi eri sessiota aiheesta ”Koulutuksessa ja tieteessä tapahtuu”.

Lisätietoja
Juhlaviikon koko ohjelman löydät täältä https://blogs.helsinki.fi/lto-koulutus120vuotta/info/
Yliopistonlehtori Annu Brotherus, annu.brotherus@helsinki.fi, 120-vuotisjuhlatoimikunnan vetäjä
Tiedottaja Rille Repo, rille.repo@lastentarha.fi, Lastentarhanopettajanliitto

Liite: Koulutuksen historiaa Suomessa

This entry was posted in Sekalaista. Bookmark the permalink.