Tieto- ja viestintäteknologia opetuksessa, osa I

Nykyisessä opetussuunnitelmassa tieto- ja viestintäteknologia esiintyy sekä välineenä että oppimisen kohteena. TVT näyttäytyy kurssikohtaisissa tavoitteissa ja sisällöissä kuin myös opetussuunnitelman yleisessä osassa. Opettajina ja oman oppiaineen asiantuntijoina meidän on löydettävä ne oppimisen kannalta merkitykselliset tavat hyödyntää tieto- ja viestintäteknologiaa omassa opetuksessamme sekä antaa opiskelijoille valmiuksia heidän elämäänsä (21st century skills).

Esimerkkejä tieto- ja viestintäteknologian käytössä tietokoneavusteisissa mittauksissa ja mikrotason mallinnuksissa

Omassa työssäni tieto- ja viestintäteknologian opetuskäyttö alkoi opetusmateriaalin siirtämisestä sähköiseen muotoon kalvoiksi, videoiksi ja simulaatioiksi, joita opiskelijat pystyivät hyödyntämään ajasta ja paikasta riippumatta. Opetusmateriaaleissa pystyn hyödyntämään tieto- ja viestintäteknologian tarjoamaa multimodaalisuutta ja interaktiivisuutta.

GeoGebralla tuotettu simulaatio kaltevan tason voimakuvioiden hahmottamisen tueksi.

Opettajana roolini on muuttunut yhä enemmän oppimisen ohjaajaksi ja suurin osa lähiopetusajasta tulee käytettyä yksilön ajattelu- tai ryhmätyötaitojen kehittämiseen. Tieto- ja viestintäteknologia on tuonut enemmän vuorovaikutusta omaan luokkahuoneeseeni, kun minulla opettajana on enemmän aikaa kohdata jokainen yksilönä ja tukea häntä hänen omalla lähikehityksen vyöhykkeellään (Vygotski, 1978).

Kurssipalaute Flipped learning – menetelmällä toteutetulta matematiikan kurssilta

Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että arviointi ohjaa opiskelua ja oppimista enemmän kuin mikään muu tekijä oppimistilanteessa ja nykyisessä opetussuunnitelmassa korostuu erityisesti formatiivinen arviointi. Lähdimme Pekka Peuran ja Janne Cederbergin kanssa kehittämään verkkopalvelua opiskelijan itsearviointitaitojen kehittämiseen ja opiskelun tukemiseen. Loimme tällä ajatuksella Polku-verkkopalvelun. Aikaisemmin olin toteuttanut vastaavia itsearvioitavia välitestejä Google forms -työkalulla, joka on edelleen erittäin toimiva alusta erilaisten kyselyiden tekemiseen. 

Osa FY5-kurssin itsearvioitavasta välitestista.

TVT voi helpottaa muistamisen ja ymmärtämisen harjoittelemista esimerkiksi itsestään tarkastuvien testien, muistikorttien ja pelien muodossa, mutta sen avulla voidaan tavoitella myös Bloomin taksonomian korkeampia tasoja (luominen, analysointi, arviointi). Tulevissa kirjoituksissa esittelen käytännön toimintamalleja ja työvälineitä juuri näiden korkeamman taksonomiatasojen harjoitteluun.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *