Lukutaitohankkeita

Lasten ja nuorten lukutaito on viime vuosina saanut ansaitsemaansa huomiota ja ollut laajan keskustelun aiheena. Lukutaidon ja lukuharrastuksen parantamiseksi on käynnissä Lukuklaanin lisäksi muitakin hankkeita ja monenlaista toimintaa niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Lisäksi tarjolla on useita opettajien täydennyskoulutuksia, jotka keskittyvät luku- ja kirjoitustaitoon.

Lastenkirjat esiin! Lastenkirjainstituutin hanke.

Lukuliike. Opetusministeriön perustaman Lukutaitofoorumin kampanja lukemisharrastuksen kehittämiseen.

Lukuralli. Taksvärkki ry:n lukutaitokampanja.

Lue lapselle. Lukukeskuksen hanke varhaisen lukemisen tukemiseen.

Lukivauva. Monitieteinen tutkimus, jossa selvitetään lapsen kielellistä kehitystä ja lukihäiriöriskin vaikutuksia siihen.

Sanat haltuun. Lukukeskuksen ja UPM:n ammattikoululaisten lukutaitoon keskittynyt hanke, päättyi 2018.

Tekstistä tekstiin. Sara Routarinteen hankkeessa Tekstistä tekstiin. Alakoululaiset tietokirjoittajina selvitetään, millaisia ovat koululaisen tietokirjoittamisen ensi askeleet.

Mun tarina. Lukukeskuksen hanke tutkii lavarunouden ja spoken wordin hyödyntämistä äidinkielen opettamisen tukena.

Läslyftet, Ruotsi

Bookstart, Iso-Britannia

Lesestart, Saksa

Täydennyskoulutuksia:

Lukemattomat lukemaan

Lukeminen lentoon, kirjoittaminen kiitoon

LUKILOKI

Kieli ja kirjallisuus luku- ja kirjoitustaidon opetuksen ytimessä