Opetus 2017-2018

KURSSIT

TUM-M3104 Käytännöllisen teologian menetelmäopinnot, kvali 2
Syventävät opinnot 30.10.2017 – 20.02.2018
Johanna Lumijärvi

TUK-2301 Käytännöllisen teologian näkökulmia
Aineopinnot 30.10.2017 – 22.11.2017
Tiina Ikonen, Johanna Lumijärvi

TUK-103 Käytännöllisen teologian perusteet
Perusopinnot 31.10.2017 – 07.12.2017
Tiina Ikonen, Tapani Innanen, Johanna Lumijärvi

TUK-203 Proseminaari: Käytännöllinen teologia 3
Aineopinnot Seminaari 17.11.2017 – 21.02.2018
Johanna Lumijärvi

TUM-KT3223 Uskonnon ja politiikan tutkimus
Syventävät opinnot Luentokurssi 01.12.2017 – 28.03.2018
Johan Bastubacka, Tiina Ikonen, Jyrki Knuutila, Johanna Lumijärvi

SOVELTAVA OPETUS

TUM-413, Työelämään syventävät opinnot
Auttava kohtaaminen, ryhmä 2
13.09.2017 – 18.10.2017

Auttava kohtaaminen, ryhmä 3
02.11.2017 – 14.12.2017

Opetus ja kasvatus, ryhmä 1
15.09.2017 – 13.10.2017

Opetus ja kasvatus, ryhmä 2
12.09.2017 – 11.10.2017

Opetus ja kasvatus, ryhmä 3
31.10.2017 – 29.11.2017

KIRJALLISUUSUORITUKSET