Kirjallisuus ja linkit

Oheiskirjallisuutta:

 

Yritysidean kiteyttäminen ja kehittäminen

Allen, David 2002: Getting Things Done: The Art of Stress-Free Productivity, Penguin.

Covey,  Stephen R. 1989: 7 Habits of Highly Effective People, Free Press.

Collins, Jim: Good to Great

Csikszentmihalyi, Mihaly 1990: Flow: The Psychology of Optimal Experience, Harper and Row.

de Bono, Edward (1970): Lateral Thinking. Creativity Step by Step. Harper Perennial.
Michalko, Michael (2006): Thinkertoys. Ten Speed Press.

Osborn, Alex (1949): Your Creative Power. Better Yourself Books.

Parantainen, Jari:  Tuotteistajan pikaopas.

Lean Thinking

Maurya, Ash: Running Lean

Ries, Eric: The Lean Startup

Why the Lean Start-Up Changes Everything (HBR)

www.steveblank.com

Yritystoiminnan perusteet

YritysHelsinki.      Opas yrittäjyyteen.

Holopainen, Tuulikki (toim.):  Yrityksen perustamisopas: käytännön perustamistoimet. Edita Prima Oy. Helsinki 2010.

Puustinen, Terho: Avain omaan yritykseen. Kustannusosakeyhtiö Avain,  2006

Perustamisopas alkavalle yrittäjälle 2013. YritysHelsinki. Uusyrityskeskukset, 2013.

Uudet laajennetut innovaatiot

Chesbrough, Henry: Open Innovation. Harvard Business School Press, 2003.

 Luova yhteisö ja sosiaalinen media voimavarana

Brogan, Chris: Social media 101 : tactics and tips to develop your business online. Hoboken : Wiley, 2010

Forsgård, Christina: Suhde: sosiaalinen media muuttaa johtamista, markkinointia ja viestintää. Infor, Helsinki 2010.

Korpi, Teemu: Älä keskeytä mua! : markkinointi sosiaalisessa mediassa. Werkkommerz, Tampere 2010.

IPR –perusteet

Bruun, Niklas – Välimäki, Mikko: Korkeakoulukeksinnöt. IPR University Center. Helsingin yliopisto 2007.

Haartmann, Pirkko-Liisa – Mansala, Marja-Leena: Immateriaalioikeuden perusteet. Talentum Media. Helsinki 2007.

Mylly, Tuomas – Lavapuro, Juha – Karo, Marko (Toim.): Tekemisen vapaus. Gaudeamus Kirja, 2006.

 

Verkkomateriaalia

 

www.yrityshelsinki.fi

www.newcofactory.fi

http://www.perustamisopas.fi/

www.yrittajat.fi

www.yrityssuomi.fi

www.liiketoimintasuunnitelma.com

www.prh.fi

www.tekes.fi

www.finnvera.fi

http://www.perustamisopas.fi/

www.fiban.org

www.vision+.fi

www.keksintosaatio.fi

www.ely-keskus.fi

www.helsinki.chamber.fi  (Kauppakamari)

www.jci.fi   (Nuorkauppakamari)

http://syy.fi  (yhteiskunnallinen yrittäjyys)

http://aaltoes.com

www.openinnovation.fi

www.pitch.fi ( pitch builder)

Eezy – helpompaa yrittäjyyttä 

http://www.osuustoimintakeskus.net/