Lux Humana -kokoelman avajaiset (15.9.2005)

Onko lääketiede vain luonnontiedettä? Humanistinen kirjakokoelma Terkkoon

Helsingin yliopiston terveystieteiden keskuskirjastossa Terkossa on lääketieteellisen aineiston lisäksi myös mittava kokoelma korkeatasoista humanistista kirjallisuutta. Lux Humana -kokoelma on räätälöity nimenomaan lääketieteilijöiden tarpeeseen, ja kirjojen toivotaan löytävän tiensä niin opiskelijoiden ja opettajien kuin potilastyötä tekevien ja tutkijoidenkin käsiin. – Lux Humana -kokoelman avajaiset pidettiin 15.9.2005.

Ajatus lääketieteilijöille suunnatun humanistisen kirjakokoelman hankkimisesta syntyi muutama vuosi sitten Helsingin yliopiston kansanterveystieteen laitoksella ja Terkossa. Virikettä hankkeeseen saatiin sekä Lontoossa pidetystä kansainvälisestä Medical humanities -kongressista että Tukholman Karoliinisesta instituutista, jonka kirjastoissa on vastaavanlaiset kokoelmat. Kun sekä lääketieteellisen tiedekunnan että Terkon johto antoivat tukensa hankkeelle, ideaa ryhdyttiin muuttamaan todellisuudeksi.

Ehdotuksia kokoelmaan sopiviksi kirjoiksi pyydettiin lääkäreiltä, filosofeilta, historioitsijoilta, kirjallisuuden tutkijoilta ja kirjailijoilta. Ehdotuksista seulottiin kokoelma, joka sisältää korkeatasoista, klassista kaunokirjallisuutta ja perustietokirjallisuutta. Kokoelman kirjoja voi lainata samalla tavalla kuin Terkon muutakin aineistoa.

Lux Humana -kokoelman perustamisen ovat rahoittaneet Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan ohella Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Suomen Lääkäriliitto, Finska Läkaresällskapet sekä Signe ja Ane Gyllenbergin säätiö. Muun muassa Yhdysvalloissa ja Englannissa tuttu medical humanities -termi tarkoittaa humanististen tieteiden ja taiteiden hyödyntämistä lääketieteen opetuksessa, tutkimuksessa ja lääkärin työssä. Suomessakin on tehty joitakin kokeiluja taiteen ja kirjallisuuden hyödyntämisestä lääkäreiden peruskoulutuksessa, mutta nyt avattava kokoelma on ensimmäinen ja ainoa laatuaan.

Lux humana -kirjakokoelma on suunniteltu ensisijaisesti hyödynnettäväksi lääkärikoulutuksessa, mutta varmasti myös kirjastoa käyttäville tutkijoille ja kliinikoille löytyy siitä kiinnostavaa luettavaa, uskovat hankkeen alullepanijat.

(Lehdistötiedote julkaistu 5.9.2005)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *