Lux Humana – Viikon kirja 41 / 2011 : Musiikin filosofia ja estetiikka

Musiikin filosofia ja estetiikka : kirjoituksia taiteen ja populaarin merkityksistä

toim. Juha Torvinen & Alfonso Padilla , (2005)

Kustantajan kuvaus:

“Mitä on musiikki? Onko musiikilla merkityksiä? Miten ihminen hahmottaa ja tulkitsee musiikkia? Missä olomuodoissa musiikki ilmenee? Miksi musiikkia on pidetty vaarallisena antiikin ajoista lähtien? Musiikin filosofia ja estetiikka on ensimmäinen Suomessa julkaistu teos, johon on koottu eri musiikintutkijoiden artikkeleita taidemusiikin, populaarimusiikin ja kansanmusiikin kiehtovista filosofisista kysymyksistä. Samalla kirja murtautuu ulos tutkimusperinteestä, jossa taidemusiikilla on ollut yksinvalta. Kokoelma tarjoaa historiallisia ja kulttuurisia perspektiivejä nykypäivän länsimaiselle musiikkitodellisuudelle. Kirjassa tarkastellaan muun muassa musiikkiin liittyviä arvoja, kysymyksiä musiikin tekijyydestä, musiikkia ruumiillisena kokemuksena, kuvataiteen ja musiikin suhdetta, musiikkia identiteetin rakentajana sekä rock-asennetta.”

Saatavuus Helka-tietokannassa:

https://helka.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?LANGUAGE=Finnish&DB=local&Search_Arg=951-570-581-9%20&SL=None&Search_Code=020B&CNT=50&HIST=1&init=1

Artikkeleita / Linkkejä:

Painavaa asiaa musiikin peruskysymyksistä

Merja Hottinen

Musiikin suunta 28 (2006) : 2 , s. 59-60

http://urn.fi/URN:NBN:fi:ELE-1225290

Näkökulmia musiikkiin

Hanne Ahonen

Tiede & edistys 31 (2006) : 1 , s. 78-81

http://urn.fi/URN:NBN:fi:ELE-1489428

Musiikkifilosofiaa yleisesti ja erityisesti

Markus Lång

niin & näin , 1 / 2006, s. 98-99

http://netn.fi/sites/netn.fi/files/netn106.pdf

Musiikki? : johdatus musiikin filosofiaan ja estetiikkaan

Juha Torvinen & Markus Mantere

Suomen Musiikkioppilaitosten Liitto, 2007 , (Oppimateriaali)

http://www.musicedu.fi/easydata/customers/sml/files/MusiikinFilosofia/MUSIIKKI.pdf

Musiikin vaarallisuudesta : Hegelin musikaalinen eläin

Susanna Lindberg

Musiikin suunta 27 (2005) : 3 , s. 21-29

Artikkeli julkaistu myös antologiassa Musiikin filosofia ja estetiikka : kirjoituksia taiteen ja populaarin merkityksistä / Juha Torvinen & Alfonso Padilla (toim.). Helsinki : Yliopistopaino, 2005

http://urn.fi/URN:NBN:fi:ELE-1224946

Muita teoksia Lux Humana -kokoelmassa teemana:

Musiikki

Lux Humana tarjoaa:

Musiikki aivoissa ja terapiassa.

Luento- ja keskustelutilaisuus. 12.10.2011, klo 17.15-

Lux Humana on lääketieteen opiskelijoille  ja terveydenhuollon  ammattilaisille suunnattu humanistinen kirjakokoelma Terkossa. Siellä voit tavata ylioppilas Raskolnikovin, Sinuhe egyptiläisen ja Nalle Puhin ; voit tutustua Tsehovin, Kafkan tai Kierkegaardin maailmoihin ; voit perehtyä lääketieteen  filosofiaan, sosiologiaan tai historiaan. Lähes 3000 kokoelmaan tarkoin valittua teosta odottaa sinua, joka haluat avartaa näkemystäsi ihmiselon eri puolista.

Tervetuloa tutustumaan kokoelmaamme virtuaalisesti http://www.helsinki.fi/kirjasto/terkko/lux/
tai paikan päällä Terkossa (Haartmaninkatu 4).

*****

©Koonnut: Lassi Pohjanpää, Helsingin yliopiston kirjasto, Meilahden kampuskirjasto Terkko

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *