Lux Humana – Viikon kirja 04 / 2013 : Kaksi kulttuuria

 

 

 

 

 

 

 

C. P. Snow: Kaksi kulttuuria

(The Two Cultures, 1959)

(Suom. Kimmo Pietiläinen, 1998)

 

Kustantajan kuvaus:

”Vuonna 1959 C. P. Snow piti maailmanlaajuisen väittelyn synnyttäneen puheen, jossa hän jakoi älymystön kahteen osaan, luonnontieteilijöihin ja ’kirjallisuusintellektuelleihin’.
Snow’n mukaan tästä syntyy kaksi kulttuuria. Luonnontieteestä nouseva teknistieteellinen kulttuuri näkee nykymaailman jokseenkin realistisesti ja sillä on keinot ratkaista maailman suuret ongelmat, kuten poistaa teollistuneen ja teollistumattoman maailman välinen kuilu.
Kirjallisuusintellektuellien kulttuuri on se, mitä yleensä pidetään todellisena kulttuurina, korkeakulttuurina ja ihmisen ajattelun suurimpana saavutuksena. Snow’n mukaan se elää tukevasti menneisyydessä ja estää todellisen kehityksen.
Kaksi kulttuuria eivät ole ajatusten vaihdossa.
Snow esittää, että maailman ongelmien ratkaisu lähtee kahden kulttuurin välisen juovan kaventamisesta.
Tämän neljäkymmentä vuotta sitten ilmestyneen teoksen keskeiset teesit ovat ainakin yhtä vahvat kuin ennen. Niinpä se onkin noussut maailmankirjallisuuden klassikoksi, välttämättömäksi luettavaksi niille, jotka haluavat ymmärtää, mistä maailmassa on kysymys.”

 

Saatavuus Helka-tietokannassa:

https://helka.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?BBID=1263773

 

Artikkeleita:

Snown klassikko viimeinkin suomeksi
Kalle Michelsen
Tieteessä tapahtuu, 7/1998
http://www.tieteessatapahtuu.fi/987/mich.htm

Kahden kulttuurin kuilussa
Pasi Pyöriä
Yhteiskuntapolitiikka, 2/2000, s. 179-180
http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201209116595

Kaksi kulttuuria ja monitieteinen tutkimus
Martti Mäntylä
In Hiit, 21.11.2009
http://inhiit.blogspot.fi/2009/11/kaksi-kulttuuria-ja-monitieteinen.html

Kaksi kulttuuria – keskustelua humanistien ja luonnontieteilijöiden välisestä juovasta
YLE:n Elävä Arkisto, 1.1.1967
http://yle.fi/elavaarkisto/artikkelit/kaksi_kulttuuria_-_keskustelua_humanistien_ja_luonnontieteilijoiden_valisesta_juovasta_81664.html#media=81662

Kaksi kulttuuria – edelleenkin
Kari Enqvist
http://www.helsinki.fi/~enqvist/artikkeli.dir/twocult.html

Kulttuuri: yksi, kaksi vai kolme?
Ilkka Niiniluoto
Tieteessä tapahtuu, 2/2000
http://www.tieteessatapahtuu.fi/002/niiniluoto.htm

Onko kolmas kulttuuri olemassa?
Kari Enqvist
Tieteessä tapahtuu, 2/2000
http://www.tieteessatapahtuu.fi/002/enqvist.htm

Kolmas kulttuuri: hedelmällistä tiedemiesten mystiikkaa?
Erik Allardt
Tieteessä tapahtuu, 2/2000
http://www.tieteessatapahtuu.fi/002/allardt.htm

Kolmas kulttuuri julkisuusprojektina
Osmo Pekonen
Tieteessä tapahtuu, 2/2000
http://www.tieteessatapahtuu.fi/002/pekonen.htm

Tutkimuksen kaksi kulttuuria
Pentti Routio, 3.8.2007
http://www2.uiah.fi/projekti/metodi/053.htm

Tiede ja monen kulttuurin ansa
Veikko Rantala
niin & näin, 1/1999
http://netn.fi/199/netn_199_ranta.html

Eino Kaila B “Kahden kulttuurin” sillanrakentaja
Kari Lagerspetz
Tieteessä tapahtuu, 7/1997
http://filosofia.fi/se/arkiv/text/2721

Kaksi kulttuuria, [kolumni]
Risto Nieminen
Acatiimi, 6/2009
http://www.acatiimi.fi/6_2009/06_09_07.php

“De två kulturerna” : en seglivad metafor
Emma Eldelin
Tvärsnitt, 2/2009
http://www.vr.se/huvudmeny/tvarsnittnr22009/essadetvakulturernaenseglivadmetafor.4.72e6b52e1211cd0bba8800011737.html

De två kulturerna , [Essän]
Sverker Sörlin
DN, 4.12.2006
http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/de-tva-kulturerna

De två kulturerna
Tomas Mansikka
Ikaros, 3/2006
http://www.fbf.fi/ikaros/arkiv/2006-3/de_tva_kulturerna.pdf

Övervinn ”de två kulturerna” inom vård, utbildning och lärande
Bo Samuelsson
Läkartidningen, vol. 96, no. 41, 1999
http://ltarkiv.lakartidningen.se/1999/temp/pda20098.pdf

The Two Cultures : C P Snow’s epochal essay published online for the first time.
C.P. Snow
New Statesman, 6.10.1956
http://www.newstatesman.com/cultural-capital/2013/01/c-p-snow-two-cultures

The Two Cultures
C. P. Snow
Leonardo, vol. 23, no. 2/3, s. 169-173
http://links.jstor.org/sici?sici=0024-094X%281990%2923%3A2%2F3%3C169%3ATTC%3E2.0.CO%3B2-3

Fifty years on, CP Snow’s ‘Two Cultures’ are united in desperation
Robert Whelan
The Telegraph, 5.5.2009
http://www.telegraph.co.uk/technology/5273453/Fifty-years-on-CP-Snows-Two-Cultures-are-united-in-desperation.html

C.P. Snow’s “Two Cultures” fifty years later: An enduring problem with an elusive solution
Joseph J. Fins, Inmaculada de Melo-Martín
Technology in Society, vol. 32, no.1, s. 1-4
http://dx.doi.org/10.1016/j.techsoc.2009.12.001

The Two Cultures: An introduction and assessment
Inmaculada de Melo-Martín
Technology in Society, vol. 32, no. 1, s. 5-9
http://dx.doi.org/10.1016/j.techsoc.2009.12.002

Bridging the “Two Cultures” divide in medicine and the academy
David J. Skorton
Technology in Society, vol. 32, no. 1, s. 49-52
http://dx.doi.org/10.1016/j.techsoc.2009.12.009

Our Two Cultures , [Essay]
Peter Dizikes
The New York Times, 19.3.2009
http://www.nytimes.com/2009/03/22/books/review/Dizikes-t.html?pagewanted=all&_r=0

C. P. Snow’s The Two Cultures: Michael Polanyi’s Response and Context
Struan Jacobs
Bulletin of Science Technology & Society, 2011, vol. 31, no. 3, s. 172-178
http://bst.sagepub.com/content/31/3/172

“The Two Cultures” today
Roger Kinball
The New Criterion, February 1994
http://www.newcriterion.com/articles.cfm/-The-Two-Cultures–today-4882

C. P. Snow’s Fiction of Two Cultures
Peter Stringer
Leonardo, vol. 16, no. 3, s. 172-176, Summer 1983
http://www.jstor.org/stable/1574907

BBC4 discussion on the The Two Cultures led by Melvyn Bragg
BBC4, 2.1.2013
http://www.bbc.co.uk/programmes/b01phhy5

 

 

 

 

 

Lux Humana on lääketieteen opiskelijoille  ja terveydenhuollon  ammattilaisille suunnattu humanistinen kirjakokoelma Terkossa. Siellä voit tavata ylioppilas Raskolnikovin, Sinuhe egyptiläisen ja Nalle Puhin ; voit tutustua Tsehovin, Kafkan tai Kierkegaardin maailmoihin ; voit perehtyä lääketieteen  filosofiaan, sosiologiaan tai historiaan. Lähes 3000 kokoelmaan tarkoin valittua teosta odottaa sinua, joka haluat avartaa näkemystäsi ihmiselon eri puolista.

Tervetuloa tutustumaan kokoelmaamme virtuaalisesti http://www.terkko.helsinki.fi/lux-humana/
tai paikan päällä Terkossa (Haartmaninkatu 4).

*****

©Koonnut: Lassi Pohjanpää, Helsingin yliopiston kirjasto, Meilahden kampuskirjasto Terkko