Lux Humana – Viikon kirja 01 / 2012 : Vita activa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hannah Arendt: Vita activa : ihmisenä olemisen ehdot

(The Human Condition, 1958)

(suom. Eija Virtanen … [et al.] , 2002)

 

Kustantajan kuvaus:

“Kiitetyssä teoksessaan Ihmisenä olemisen ehdot Hannah Arendt pyrkii löytämään filosofisen tarkastelutavan, joka tekisi oikeutta ihmiselämän erikoislaadulle. Hän ottaa etäisyyttä Platonista lähtevään ajatteluun, jossa filosofia eristäytyy omaan rauhaansa ja väheksyy vita activaa, ihmisten toimintaa ja sen eri muotoja. Antiikin maailma esikuvanaan Arendt nostaa politiikan keskeiseksi toiminnan alueeksi. Hänelle politiikka muodostaa julkisen areenan, jolla inhimillinen moninaisuus tulee esiin ja jalostuu vapaaksi toiminnaksi, jonka ytimeen Arendt laskee retoriikan perinteen mukaisesti myös puheen. Teos on intohimoinen poliittisen yhteisön ja elämäntavan puolustus suhteessa sen autonomiaa uhkaavaan sosiaaliseen alueeseen ja sen ongelmiin. Tämä runsaasti keskustelua herättänyt puheenvuoro on Arendtin jo klassikoksi kohonnut filosofinen pääteos, joka ilmestyi alunperin vuonna 1958. Hannah Arendt (1906-1975) varttui Königsbergissä, nykyisessä Kaliningradissa. Hän opiskeli Saksassa Heideggerin, Husserlin ja Jaspersin oppilaana. Vuonna 1933 Arendt pakeni lyhyen vangitsemisen jälkeen Ranskaan, jossa hän osallistui useiden juutalaisjärjestöjen toimintaan. Vuonna 1941 hän onnistui täpärästi pakenemaan Yhdysvaltoihin, jossa toimi myöhemmin professorina Chicagossa ja New Yorkissa. Hänen muita keskeisiä teoksiaan ovat The Origins of Totalitarianism (1951), On Revolution (1963), Eichmann in Jerusalem (1963) ja kuoleman jälkeen ilmestynyt Life of the Mind (1978). Suomentajat: Riitta Oittinen ja työryhmä Eeva Heikkonen, Päivi Helminen, Anu Keskinen, Tommi Ketonen, Hanna Liikala, Maini Pekkarinen, Tiina Tuominen, Tiina Viinikainen, Natasha Vilokkinen ja Eija Virtanen.”

 

Saatavuus Helka-tietokannassa:

https://helka.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?BBID=1616947

 

Full Text in English, (PDF):

http://www.anti-thesis.net/contents/texts/references/arendt-the_human_condition.pdf

 

Artikkeleita / Linkkejä:

Et ole vapaa, elleivät kaikki muutkin ole
Jan Blomstedt
HS , 16.3.2002
http://www.hs.fi/kirjat/artikkeli/Et+ole+vapaa+elleiv%C3%A4t+kaikki+muutkin+ole/HS20020316SI1KU021l8

Kansallisvaltion jälkeen … kulutetaan! Hannah Arendt ja ihmisenä olemisen ehdot
nykypäivässä
Ilkka Levä
Historiallisia Arvosteluja , 5 / 2003
http://www.helsinki.fi/historia/yhdistys/arviot2003/arendt.htm

Ajattelun ja toiminnan välillä: tuomitsemisen paikka Hannah Arendtin poliittisessa
teoriassa
Salla Suoknuuti
Pro Gradu, Jyväskylän yliopisto, Yhteiskuntatieteellinen tdk, 2002
https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/12661/sasuok.pdf?sequence=1

Hannah Arendt: Practice, Thought and Judgement
Edited by Mika Ojakangas (2010)
COLLeGIUM, Helsinki Collegium for Advanced Studies, University of Helsinki
http://www.helsinki.fi/collegium/e-series/volumes/volume_8/index.htm

Hannah Arendt
Majid Yar
The Internet Encyclopedia of Philosophy, 23.10.2001
http://www.iep.utm.edu/arendt/

Hannah Arendt
Maurizio Passerin
Stanford Encyclopedia of Philosophy, Standford University, 27.7.2006
http://plato.stanford.edu/entries/arendt/

The Hannah Arendt Papers at the Library of Congress
http://memory.loc.gov/ammem/arendthtml/arendthome.html

International Hannah Arendt newsletter
http://www.hannaharendt.net/

Arendt against Athens: Rereading the Human Condition
Roy T. Tsao
Political Theory , vol. 30, no. 1, Feb. 2002, s. 97-123
http://www.jstor.org/stable/3072487

The Human Condition as social ontology: Hannah Arendt on society, action and knowledge
Philip Walsh
History of the Human Sciences , vol. 24, no. 2, April 2011, s. 120-137
http://hhs.sagepub.com/content/24/2/120.abstract?rss=1

An Ambiguous Citation in Hannah Arendt’s “The Human Condition”
Frederick M. Dolan
The Journal of Politics , vol. 66, no. 2, May 2004, s. 606-610
http://www.jstor.org/stable/10.2307/3449676

General and Theoretical , (Book Review)
John W. Bennett
American Anthropologist, vol. 61, no. 4, 1959, s. 684-688
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1525/aa.1959.61.4.02a00190/pdf

Marx and Hannah Arendt’s The Human Condition
W. A. Suchting
Ethics , vol. 73, no. 1, Oct. 1962, s. 47-55
http://www.jstor.org/stable/2379799

A New Guarantee on Earth: Hannah Arendt on Human Dignity and the Politics of Human Rights
Jeffrey C. Isaac
The American Political Science Review , vol. 90, no. 1, March 1996, s. 61-73
http://www.jstor.org/stable/10.2307/2082798

Arendt, Rousseau, and Human Plurality in Politics
Margaret Canovan
The Journal of Politics , vol. 45, no. 2, May 1983, s. 286-302
http://www.jstor.org/stable/10.2307/2130127

Human Status and Politics: Hannah Arendt on the Holocaust
Shiraz Dossa
Canadian Journal of Political Science , vol. 13, no. 2, June 1980, s. 309-323
http://www.jstor.org/stable/10.2307/3229726

Hannah Arendt in the 21st Century
Nancy Fraser
Contemporary Political Theory, vol. 3, no. 3, Dec. 2004, s. 253-261
http://search.proquest.com/docview/60608108?accountid=11365

Hannah Arendt and the Problem of Critical Theory
Gerard P. Heather and Matthew Stolz
The Journal of Politics , vol. 41, no. 1, Feb. 1979, s. 2-22
http://www.jstor.org/stable/10.2307/2129592

Hannah Arendtin tekstejä, (in English):

 

Thinking and moral considerations: A lecture
Hannah Arendt
Social Research, 38:3 (1971:Autumn), s. 417-
http://www.dspt.edu/dspt/lib/dspt/_shared/pdfs/NewsEvents/Arendt_Thinking_and_Moral_Considerations.pdf

Reflections on Violence
Hannah Arendt
The New York Review of Books, 27.2.1969
http://www.nybooks.com/articles/archives/1969/feb/27/a-special-supplement-reflections-on-violence/

Some questions of moral philosophy – Sixtieth Anniversary, 1934-1994: The Legacy of Our Past
Hannah Arendt
http://findarticles.com/p/articles/mi_m2267/is_n4_v61/ai_15955153/?tag=content;col1

Karl Marx and the tradition of Western political thought
Hannah Arendt
http://findarticles.com/p/articles/mi_m2267/is_2_69/ai_90439534/?tag=content;col1

Philosophy and politics
Hannah Arendt
http://findarticles.com/p/articles/mi_m2267/is_3_71/ai_n6362173/?tag=content;col1

The great tradition I. Law and power
Hannah Arendt
http://findarticles.com/p/articles/mi_m2267/is_3_74/ai_n24943361/

The great tradition II. Ruling and being ruled
Hannah Arendt
http://findarticles.com/p/articles/mi_m2267/is_4_74/ai_n24377466/?tag=content;col1

The conquest of space and the stature of man
Hannah Arendt
http://friends-of-wisdom.com/readings/Arendt.pdf

 

 

 

 

 

 

Lux Humana on lääketieteen opiskelijoille  ja terveydenhuollon  ammattilaisille suunnattu humanistinen kirjakokoelma Terkossa. Siellä voit tavata ylioppilas Raskolnikovin, Sinuhe egyptiläisen ja Nalle Puhin ; voit tutustua Tsehovin, Kafkan tai Kierkegaardin maailmoihin ; voit perehtyä lääketieteen  filosofiaan, sosiologiaan tai historiaan. Lähes 3000 kokoelmaan tarkoin valittua teosta odottaa sinua, joka haluat avartaa näkemystäsi ihmiselon eri puolista.

 

Tervetuloa tutustumaan kokoelmaamme virtuaalisesti http://www.helsinki.fi/kirjasto/terkko/lux/
tai paikan päällä Terkossa (Haartmaninkatu 4).

 

*****

 

©Koonnut: Lassi Pohjanpää, Helsingin yliopiston kirjasto, Meilahden kampuskirjasto Terkko