Lux Humana – Viikon kirja 08 / 2012 : Kulttuuri antiikin maailmassa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulttuuri antiikin maailmassa / Mika Kajava, Sari Kivistö, H. K. Riikonen, Erja Salmenkivi, Raija Sarasti-Wilenius , (2009)

 

Kustantajan kuvaus:

“Kulttuuri antiikin maailmassa on kattava ja yleistajuinen esitys länsimaisen kulttuurin kehdosta antiikin Kreikassa ja Roomassa. Suomen parhaiden asiantuntijoiden kirjoitukset antiikin historiasta, myyteistä, sivistyksestä ja jokapäiväisen elämän ulottuvuuksista valaisevat yhteistä perintöämme. Antiikin ajan ja nykypäivän välisistä yhteyksistä kirjaan ovat kirjoittaneet varsinaisen tekijäryhmän lisäksi Jaakko Hämeen-Anttila, Jorma Kaimio, Juha Sihvola, Leena Pietilä-Castrén sekä Paavo Castrén. Kulttuuri antiikin maailmassa on luotu aikaa kestäväksi tietolähteeksi. Teoksessa on huomioitu viimeisten vuosikymmenten mittaan tapahtunut tiedon määrän merkittävä kasvu ja historiallisten tulkintojen kehitys. Teos soveltuu oivallisesti tutkijoille, opettajille ja opiskelijoille, mutta ennen kaikkea se on suunnattu kenelle tahansa, joka kaipaa tietoa antiikin maailmasta. Se on oiva katsantokannan avartaja vaikkapa intohimoiselle teatterinharrastajalle, ja sen runsas sisältö tarjoaa uusia näkökulmia niinkin arkisiin ja populaareihin elämänalueisiin kuin turismi, urheilu tai kauneus. Yli 600-sivuinen temaattisesti jaoteltu kirja sisältää kattavat, lukijaa palvelevat hakemistot. Kokonaisuus on havainnollisesti kuvitettu tietopaketti, jonka voi mainiosti lukea vaikka kannesta kanteen, mutta joka toimii erinomaisesti myös hakuteoksena.”

 

Saatavuus Helka-tietokannassa:

https://helka.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?BBID=2134226

 

Artikkeleita:

Antiikissa asui hupaisia tuttuja
Maijastina Kahlos
HS, 23.12.2009
http://www.hs.fi/kirjat/artikkeli/Antiikissa+asui+hupaisia+tuttuja/HS20091223SI1KU01824

Antiikista vahvasti vaikkakin naista periferioiden
Katariina Mustakallio
Tieteessä tapahtuu, 3 / 2010, s. 62-63
http://urn.fi/URN:NBN:fi:ELE-1464229

 

Linkkejä:

Antiikin Kreikka : ateenalaisten kaupunkivaltio ja demokratia
Ari-Veikko Anttiroiko
Tampereen yliopisto, Kunnallistieteiden laitos
http://www.uta.fi/~kuaran/luento3.html

Ancient Greece
University Press Inc. 2008
http://www.ancientgreece.com/s/Main_Page/

The Ancient Greek World
Penn Museum, University of Pennsylvania, 2002
http://www.penn.museum/sites/Greek_World/index.html

The Greeks
Public Broadcasting Service (PBS)
http://www.pbs.org/empires/thegreeks/htmlver/

LacusCurtius: Into the Roman world
Bill Thayer
http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/home.html

 

Muita teoksia Lux Humana -kokoelmassa teemana:

Antiikki

 

 

 

 

 

 

Lux Humana on lääketieteen opiskelijoille  ja terveydenhuollon  ammattilaisille suunnattu humanistinen kirjakokoelma Terkossa. Siellä voit tavata ylioppilas Raskolnikovin, Sinuhe egyptiläisen ja Nalle Puhin ; voit tutustua Tsehovin, Kafkan tai Kierkegaardin maailmoihin ; voit perehtyä lääketieteen  filosofiaan, sosiologiaan tai historiaan. Lähes 3000 kokoelmaan tarkoin valittua teosta odottaa sinua, joka haluat avartaa näkemystäsi ihmiselon eri puolista.

Tervetuloa tutustumaan kokoelmaamme virtuaalisesti http://www.helsinki.fi/kirjasto/terkko/lux/
tai paikan päällä Terkossa (Haartmaninkatu 4).

*****

©Koonnut: Lassi Pohjanpää, Helsingin yliopiston kirjasto, Meilahden kampuskirjasto Terkko

 

 

 

 

Lux Humana – Viikon kirja 41 / 2011 : Musiikin filosofia ja estetiikka

Musiikin filosofia ja estetiikka : kirjoituksia taiteen ja populaarin merkityksistä

toim. Juha Torvinen & Alfonso Padilla , (2005)

Kustantajan kuvaus:

“Mitä on musiikki? Onko musiikilla merkityksiä? Miten ihminen hahmottaa ja tulkitsee musiikkia? Missä olomuodoissa musiikki ilmenee? Miksi musiikkia on pidetty vaarallisena antiikin ajoista lähtien? Musiikin filosofia ja estetiikka on ensimmäinen Suomessa julkaistu teos, johon on koottu eri musiikintutkijoiden artikkeleita taidemusiikin, populaarimusiikin ja kansanmusiikin kiehtovista filosofisista kysymyksistä. Samalla kirja murtautuu ulos tutkimusperinteestä, jossa taidemusiikilla on ollut yksinvalta. Kokoelma tarjoaa historiallisia ja kulttuurisia perspektiivejä nykypäivän länsimaiselle musiikkitodellisuudelle. Kirjassa tarkastellaan muun muassa musiikkiin liittyviä arvoja, kysymyksiä musiikin tekijyydestä, musiikkia ruumiillisena kokemuksena, kuvataiteen ja musiikin suhdetta, musiikkia identiteetin rakentajana sekä rock-asennetta.”

Saatavuus Helka-tietokannassa:

https://helka.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?LANGUAGE=Finnish&DB=local&Search_Arg=951-570-581-9%20&SL=None&Search_Code=020B&CNT=50&HIST=1&init=1

Artikkeleita / Linkkejä:

Painavaa asiaa musiikin peruskysymyksistä

Merja Hottinen

Musiikin suunta 28 (2006) : 2 , s. 59-60

http://urn.fi/URN:NBN:fi:ELE-1225290

Näkökulmia musiikkiin

Hanne Ahonen

Tiede & edistys 31 (2006) : 1 , s. 78-81

http://urn.fi/URN:NBN:fi:ELE-1489428

Musiikkifilosofiaa yleisesti ja erityisesti

Markus Lång

niin & näin , 1 / 2006, s. 98-99

http://netn.fi/sites/netn.fi/files/netn106.pdf

Musiikki? : johdatus musiikin filosofiaan ja estetiikkaan

Juha Torvinen & Markus Mantere

Suomen Musiikkioppilaitosten Liitto, 2007 , (Oppimateriaali)

http://www.musicedu.fi/easydata/customers/sml/files/MusiikinFilosofia/MUSIIKKI.pdf

Musiikin vaarallisuudesta : Hegelin musikaalinen eläin

Susanna Lindberg

Musiikin suunta 27 (2005) : 3 , s. 21-29

Artikkeli julkaistu myös antologiassa Musiikin filosofia ja estetiikka : kirjoituksia taiteen ja populaarin merkityksistä / Juha Torvinen & Alfonso Padilla (toim.). Helsinki : Yliopistopaino, 2005

http://urn.fi/URN:NBN:fi:ELE-1224946

Muita teoksia Lux Humana -kokoelmassa teemana:

Musiikki

Lux Humana tarjoaa:

Musiikki aivoissa ja terapiassa.

Luento- ja keskustelutilaisuus. 12.10.2011, klo 17.15-

Lux Humana on lääketieteen opiskelijoille  ja terveydenhuollon  ammattilaisille suunnattu humanistinen kirjakokoelma Terkossa. Siellä voit tavata ylioppilas Raskolnikovin, Sinuhe egyptiläisen ja Nalle Puhin ; voit tutustua Tsehovin, Kafkan tai Kierkegaardin maailmoihin ; voit perehtyä lääketieteen  filosofiaan, sosiologiaan tai historiaan. Lähes 3000 kokoelmaan tarkoin valittua teosta odottaa sinua, joka haluat avartaa näkemystäsi ihmiselon eri puolista.

Tervetuloa tutustumaan kokoelmaamme virtuaalisesti http://www.helsinki.fi/kirjasto/terkko/lux/
tai paikan päällä Terkossa (Haartmaninkatu 4).

*****

©Koonnut: Lassi Pohjanpää, Helsingin yliopiston kirjasto, Meilahden kampuskirjasto Terkko