Lux Humana – Viikon kirja 04 / 2013 : Kaksi kulttuuria

 

 

 

 

 

 

 

C. P. Snow: Kaksi kulttuuria

(The Two Cultures, 1959)

(Suom. Kimmo Pietiläinen, 1998)

 

Kustantajan kuvaus:

”Vuonna 1959 C. P. Snow piti maailmanlaajuisen väittelyn synnyttäneen puheen, jossa hän jakoi älymystön kahteen osaan, luonnontieteilijöihin ja ’kirjallisuusintellektuelleihin’.
Snow’n mukaan tästä syntyy kaksi kulttuuria. Luonnontieteestä nouseva teknistieteellinen kulttuuri näkee nykymaailman jokseenkin realistisesti ja sillä on keinot ratkaista maailman suuret ongelmat, kuten poistaa teollistuneen ja teollistumattoman maailman välinen kuilu.
Kirjallisuusintellektuellien kulttuuri on se, mitä yleensä pidetään todellisena kulttuurina, korkeakulttuurina ja ihmisen ajattelun suurimpana saavutuksena. Snow’n mukaan se elää tukevasti menneisyydessä ja estää todellisen kehityksen.
Kaksi kulttuuria eivät ole ajatusten vaihdossa.
Snow esittää, että maailman ongelmien ratkaisu lähtee kahden kulttuurin välisen juovan kaventamisesta.
Tämän neljäkymmentä vuotta sitten ilmestyneen teoksen keskeiset teesit ovat ainakin yhtä vahvat kuin ennen. Niinpä se onkin noussut maailmankirjallisuuden klassikoksi, välttämättömäksi luettavaksi niille, jotka haluavat ymmärtää, mistä maailmassa on kysymys.”

 

Saatavuus Helka-tietokannassa:

https://helka.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?BBID=1263773

 

Artikkeleita:

Snown klassikko viimeinkin suomeksi
Kalle Michelsen
Tieteessä tapahtuu, 7/1998
http://www.tieteessatapahtuu.fi/987/mich.htm

Kahden kulttuurin kuilussa
Pasi Pyöriä
Yhteiskuntapolitiikka, 2/2000, s. 179-180
http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201209116595

Kaksi kulttuuria ja monitieteinen tutkimus
Martti Mäntylä
In Hiit, 21.11.2009
http://inhiit.blogspot.fi/2009/11/kaksi-kulttuuria-ja-monitieteinen.html

Kaksi kulttuuria – keskustelua humanistien ja luonnontieteilijöiden välisestä juovasta
YLE:n Elävä Arkisto, 1.1.1967
http://yle.fi/elavaarkisto/artikkelit/kaksi_kulttuuria_-_keskustelua_humanistien_ja_luonnontieteilijoiden_valisesta_juovasta_81664.html#media=81662

Kaksi kulttuuria – edelleenkin
Kari Enqvist
http://www.helsinki.fi/~enqvist/artikkeli.dir/twocult.html

Kulttuuri: yksi, kaksi vai kolme?
Ilkka Niiniluoto
Tieteessä tapahtuu, 2/2000
http://www.tieteessatapahtuu.fi/002/niiniluoto.htm

Onko kolmas kulttuuri olemassa?
Kari Enqvist
Tieteessä tapahtuu, 2/2000
http://www.tieteessatapahtuu.fi/002/enqvist.htm

Kolmas kulttuuri: hedelmällistä tiedemiesten mystiikkaa?
Erik Allardt
Tieteessä tapahtuu, 2/2000
http://www.tieteessatapahtuu.fi/002/allardt.htm

Kolmas kulttuuri julkisuusprojektina
Osmo Pekonen
Tieteessä tapahtuu, 2/2000
http://www.tieteessatapahtuu.fi/002/pekonen.htm

Tutkimuksen kaksi kulttuuria
Pentti Routio, 3.8.2007
http://www2.uiah.fi/projekti/metodi/053.htm

Tiede ja monen kulttuurin ansa
Veikko Rantala
niin & näin, 1/1999
http://netn.fi/199/netn_199_ranta.html

Eino Kaila B “Kahden kulttuurin” sillanrakentaja
Kari Lagerspetz
Tieteessä tapahtuu, 7/1997
http://filosofia.fi/se/arkiv/text/2721

Kaksi kulttuuria, [kolumni]
Risto Nieminen
Acatiimi, 6/2009
http://www.acatiimi.fi/6_2009/06_09_07.php

“De två kulturerna” : en seglivad metafor
Emma Eldelin
Tvärsnitt, 2/2009
http://www.vr.se/huvudmeny/tvarsnittnr22009/essadetvakulturernaenseglivadmetafor.4.72e6b52e1211cd0bba8800011737.html

De två kulturerna , [Essän]
Sverker Sörlin
DN, 4.12.2006
http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/de-tva-kulturerna

De två kulturerna
Tomas Mansikka
Ikaros, 3/2006
http://www.fbf.fi/ikaros/arkiv/2006-3/de_tva_kulturerna.pdf

Övervinn ”de två kulturerna” inom vård, utbildning och lärande
Bo Samuelsson
Läkartidningen, vol. 96, no. 41, 1999
http://ltarkiv.lakartidningen.se/1999/temp/pda20098.pdf

The Two Cultures : C P Snow’s epochal essay published online for the first time.
C.P. Snow
New Statesman, 6.10.1956
http://www.newstatesman.com/cultural-capital/2013/01/c-p-snow-two-cultures

The Two Cultures
C. P. Snow
Leonardo, vol. 23, no. 2/3, s. 169-173
http://links.jstor.org/sici?sici=0024-094X%281990%2923%3A2%2F3%3C169%3ATTC%3E2.0.CO%3B2-3

Fifty years on, CP Snow’s ‘Two Cultures’ are united in desperation
Robert Whelan
The Telegraph, 5.5.2009
http://www.telegraph.co.uk/technology/5273453/Fifty-years-on-CP-Snows-Two-Cultures-are-united-in-desperation.html

C.P. Snow’s “Two Cultures” fifty years later: An enduring problem with an elusive solution
Joseph J. Fins, Inmaculada de Melo-Martín
Technology in Society, vol. 32, no.1, s. 1-4
http://dx.doi.org/10.1016/j.techsoc.2009.12.001

The Two Cultures: An introduction and assessment
Inmaculada de Melo-Martín
Technology in Society, vol. 32, no. 1, s. 5-9
http://dx.doi.org/10.1016/j.techsoc.2009.12.002

Bridging the “Two Cultures” divide in medicine and the academy
David J. Skorton
Technology in Society, vol. 32, no. 1, s. 49-52
http://dx.doi.org/10.1016/j.techsoc.2009.12.009

Our Two Cultures , [Essay]
Peter Dizikes
The New York Times, 19.3.2009
http://www.nytimes.com/2009/03/22/books/review/Dizikes-t.html?pagewanted=all&_r=0

C. P. Snow’s The Two Cultures: Michael Polanyi’s Response and Context
Struan Jacobs
Bulletin of Science Technology & Society, 2011, vol. 31, no. 3, s. 172-178
http://bst.sagepub.com/content/31/3/172

“The Two Cultures” today
Roger Kinball
The New Criterion, February 1994
http://www.newcriterion.com/articles.cfm/-The-Two-Cultures–today-4882

C. P. Snow’s Fiction of Two Cultures
Peter Stringer
Leonardo, vol. 16, no. 3, s. 172-176, Summer 1983
http://www.jstor.org/stable/1574907

BBC4 discussion on the The Two Cultures led by Melvyn Bragg
BBC4, 2.1.2013
http://www.bbc.co.uk/programmes/b01phhy5

 

 

 

 

 

Lux Humana on lääketieteen opiskelijoille  ja terveydenhuollon  ammattilaisille suunnattu humanistinen kirjakokoelma Terkossa. Siellä voit tavata ylioppilas Raskolnikovin, Sinuhe egyptiläisen ja Nalle Puhin ; voit tutustua Tsehovin, Kafkan tai Kierkegaardin maailmoihin ; voit perehtyä lääketieteen  filosofiaan, sosiologiaan tai historiaan. Lähes 3000 kokoelmaan tarkoin valittua teosta odottaa sinua, joka haluat avartaa näkemystäsi ihmiselon eri puolista.

Tervetuloa tutustumaan kokoelmaamme virtuaalisesti http://www.terkko.helsinki.fi/lux-humana/
tai paikan päällä Terkossa (Haartmaninkatu 4).

*****

©Koonnut: Lassi Pohjanpää, Helsingin yliopiston kirjasto, Meilahden kampuskirjasto Terkko

 

 

 

 

Teemana: Tiede / Tieteellinen tieto / Tieteellinen ajattelu / Tieteenfilosofia / Tieteenhistoria

Johdatus tieteelliseen ajatteluun / Leila Haaparanta ja Ilkka Niiniluoto
Johdatus tieteenfilosofiaan : käsitteen- ja teorianmuodostus / Ilkka Niiniluoto
Järki, arvot ja välineet : kulttuurifilosofisia esseitä / Ilkka Niiniluoto
Tieteellinen päättely ja selittäminen / Ilkka Niiniluoto
Totuuden rakastaminen : tieteenfilosofisia esseitä / Ilkka Niiniluoto
Luova prosessi tieteessä / Juha T. Hakala
Naisen tieto / toimittanut Sara Heinämaa
Pahan tiedon puu : väärä tieto ja väärin tietäminen keskiajan ja uuden ajan alun Euroopassa / toimittaneet Meri Heinonen & Janne Tunturi
Renessanssin tiede / [toimittaneet Timo Joutsivuo ja Heikki Mikkeli]
Se pyörii sittenkin : tieteenfilosofian peruskysymyksiä / Oiva Ketonen
Tiede ja ihmisjärki : suunnistusyritys / Georg Henrik von Wright
Tieto ja ymmärrys / Georg Henrik von Wright
Tiede muutosten maailmassa / toim. Touko Perko
Tiede, tieto ja sukupuoli / toimittaneet Liisa Husu ja Kristina Rolin
Tiede tutkimuskohteena : filosofinen johdatus tieteentutkimukseen / Mika Kiikeri ja Petri Ylikoski
Tiedon rajat : johdatus tietoteoriaan / Mikko Yrjönsuuri
Tieteellisen toiminnan ulottuvuuksia. 1, Tiedon suhde toimintaan / Jaana Venkula
Tieteellisen toiminnan ulottuvuuksia. 2, Tiede, etiikka, viisaus / Jaana Venkula
Tieteellisen toiminnan ulottuvuuksia. 3, Arki ja tieteellinen ajattelu / Jaana Venkula
Tieteen vastuu inhimillisestä ajattelusta : Edistyksen päivät 86 -seminaariraportti / toim. Jaana Venkula
Tieteen giljotiini / K. V. Laurikainen
Tieteen vapaus ja tutkimuksen etiikka / toimittanut Klaus Mäkelä
Tieteenfilosofia / Toivo Salonen
Vapaa ja sidottu tutkimus / Lauri Saxén
Ihmistieteet tänään / toimittaneet Anneli Meurman-Solin & Ilkka Pyysiäinen
Paha tieto : tieteenvastainen ajattelu antiikista uusimpiin kiistoihin / Janne Kivivuori
Lääketiede ja tieteenteoria / Pentti Alanen, Markku T. Hyyppä, Timo Järvilehto, Matti Sintonen (toim.)
Luonnontiede, lääketiede, tieteenteoria / Pentti Alanen
Perinteet ja tulevaisuus : Suomen tieteen ulottuvuuksia / toim. Paavo Hohti
Tekniikan suuret kertomukset : filosofinen raportti / Timo Airaksinen
Miten tiede kehittyy? : tiedusteluretkiä tieteenteorian kentälle / Veikko Pietilä
Ihmistieteet ja filosofia / Panu Raatikainen
Uutta tietoa : värityskirja tieteen filosofiaan / Juha Varto

Prometheus, Faust ja Frankenstein : tieteen etiikka ja sen myyttiset kuvat / Dominique Lecourt
Suuret kysymykset / [toimittanut Harriet Swain]
Tiedon arkeologia / Michel Foucault
Sanat ja asiat : eräs ihmistieteiden arkeologia / Michel Foucault
Hermeneutiikka : ymmärtäminen tieteissä ja filosofiassa / Hans-Georg Gadamer
Tieteen sisarpuoli : pohdintoja sukupuolesta ja tieteestä / Evelyn Fox Keller
Johdatus tieteen logiikkaan : ja muita kirjoituksia / C. S. Peirce
Kaksi kulttuuria / C. P. Snow

Humanismen som livshållning : och andra essayer / Georg Henrik von Wright
Myten om framsteget : tankar 1987-1992 : med en intellektuell självbiografi / Georg Henrik von Wright
Vetenskapen och förnuftet : ett försök till orientering / Georg Henrik von Wright

Brief history of science : as seen through the development of scientific instruments / Thomas Crump
Great betrayal : fraud in science / Horace Freeland Judson
The logic of scientific discovery / Karl Popper
Science : a history, 1543-2001 / John Gribbin
The structure of scientific revolutions / Thomas S. Kuhn
The order of things : an archaeology of the human sciences / Michel Foucault
Kuhn vs. Popper : the struggle for the soul of science / Steve Fuller
The end of science : facing the limits of knowledge in the twilight of the scientific age / John Horgan
Philosophy of science : a very short introduction / Samir Okasha
Philosophy of social science / Alexander Rosenberg

Lux Humana on lääketieteen opiskelijoille  ja terveydenhuollon  ammattilaisille suunnattu humanistinen kirjakokoelma Terkossa. Siellä voit tavata ylioppilas Raskolnikovin, Sinuhe egyptiläisen ja Nalle Puhin ; voit tutustua Tsehovin, Kafkan tai Kierkegaardin maailmoihin ; voit perehtyä lääketieteen  filosofiaan, sosiologiaan tai historiaan. Lähes 3000 kokoelmaan tarkoin valittua teosta odottaa sinua, joka haluat avartaa näkemystäsi ihmiselon eri puolista.

Tervetuloa tutustumaan kokoelmaamme virtuaalisesti http://www.helsinki.fi/kirjasto/terkko/lux/
tai paikan päällä Terkossa (Haartmaninkatu 4).

*****

©Koonnut: Lassi Pohjanpää, Helsingin yliopiston kirjasto, Meilahden kampuskirjasto Terkko