Arkisto


Päättyneitä tutkimus- ja kehittämishankkeita

Kaupungin kanssa asujat: lapset ja nuoret osallistuvina asukkaina (2011–2015)

Hankkeen tavoitteena on tuottaa syvällistä ymmärrystä lasten ja nuorten tavoista olla vuorovaikutuksellisessa suhteessa asuinympäristönsä kanssa. Tutkimuskaupunkeja ovat Oulu, Helsinki ja San Francisco. Hanketta rahoitti Suomen Akatemian Asumisen tulevaisuus -tutkimusohjelma.
hankkeen omat sivut

Vastuullinen tutkija: professori Sirpa Tani. Muut tutkimusryhmämme jäsenet: KT Pauliina Rautio, FM Reetta Hyvärinen, FM Noora Pyyry.

Ekosysteemipalvelut ja kestävä kaupunkisuunnittelu – ENSURE (2011–2014)

ENSURE pyrkii tuottamaan luonnontieteitä ja yhteiskuntatieteitä yhdistävää uutta tutkimustietoa, jonka avulla ekosysteemipalvelun käsitettä voidaan paremmin linkittää kaupunkisuunnittelun ajattelu- ja työskentelytapoihin. Tutkimusryhmämme osallistuu hankkeeseen tutkimalla nuorten kaupunkiympäristöön ja ekosysteemipalveluihin liittämiä merkityksiä, asenteita ja arvoja. Hanketta rahoitti Helsingin yliopiston ympäristötutkimuksen ja -opetuksen yksikkö HENVI.
hankkeen omat sivut

Vastuullinen tutkija OKL:ssa: professori Sirpa Tani. Muut tutkimusryhmämme jäsenet: FM Iida Välimaa. Tutkimusohjelman johtaja: Dos. FT Susanna Lehvävirta, kaupunkiekologian tutkimusryhmä.

Mistä olet?

Biologian ja maantieteen opettajien liiton sekä Äidinkielen opettajien liiton kanssa toteutettavassa hankkeessa kannustetaan kulttuuriympäristöön tutustumiseen kouluissa. Vastuuhenkilöt OKL:ssa: Liisa Suomela ja Hannele Cantell.

Nettikartta

Nettikartta – alaluokille tarkoitettu interaktiívinen karttaliittymä koulujen lähiympäristöstä on pilottivaiheessa vuonna 2009. Nettikarttaa kokeillaan Helsingin kaupungin alueella. Rahoitus: Opetushallitus. Vastuuhenkilöt: Pirjo Hellemaa ja Liisa Suomela.

Vattajan Dyyni Life-hankkeen seurantatutkimus (2005-2009)

Vattajan Natura-alueen kasvillisuuden ja geomorfologian kartoitus sekä kävijäseurantaa osana EU:n rahoittamaa Life-hanketta. Hankkeessa valmistui myös oppimateriaalia armeijan käyttöön sekä paikallisille kouluille. Hanketta rahoitti Metsähallitus. Johtajana toimi lehtori Pirjo Hellemaa.
> lisätietoa

Emotional Geographies, Everyday Life and Young People (2009-2010)

Vastuuhenkilö professori Sirpa Tani. Rahoittaja Suomen Akatemia.

Spaces of Living, Learning and Well-Being: Meanings of Environment in Children’s and Young People’s Lives (2009)

Vastuuhenkilö professori Sirpa Tani. Rahoittaja Maj ja Tor Nesslingin säätiö.

Environmental Education: Creating Sustainable Futures. Multidisciplinary Research on Environmental Values, Active Citizenship, and Multiculturalism (2005-2007)

Vastuuhenkilö professori Sirpa Tani. Rahoittaja Maj ja Tor Nesslingin säätiö.