Luonnonmaantieteen aineopinnot, kirjallisuus

Seppälä, Matti. Physical Geography of Fennoskandia 

1. Sateiden alueellinen esiintyminen Fennoskandiassa

2. Suomen järvien morfologia

3. Alppiininen puuraja Ruotsissa

4. Järvien happamoituminen

12.6.09

1. Fennoskandian kallioperä ja miten se heijastuu reliefissä

2. Fennoskandian suotyyppien alueellisuus

3. Ilman lämpötila Fennoskandiassa

4. Fosfori ja nitraatit Fennoskandian järvissä

29.1.2010

1. Happosateet ja happamoituminen Fennoskandian järvissä
2. Metsänrajavyöhykkeen korkeus Fennoskandiassa: alueellinen tarkastelu
3. Itämeren saaristoalueet

Miska Luoto 27.1.2012:

1. Fennoskandian kallioperän piirteet
2. Itämeren saaristo
3. Norjan ja Ruotsin suoyhdistelmätyypit
4. Fennoskandian kasvillisuusvyöhykkeet

Max 2 sivua per vastaus, piti vastata kaikkiin.

Miska Luoto 20.4.2012

Piti vastata kolmeen seuraavista:
1. Norjan vuonot: synty, levinneisyys ja morfologia
2. Fennoskandian ilmastolliset erityispiirteet
3. Ilmaston vaihteluiden vaikutus Fennoskandian jäätiköiden levinneisyyteen
4. Norjan suoyhdistymätyypit ja niiden levinneisyys