Kaupunki- ja suunnittelumaantieteen kirjallisuus

26.3.2010

Jauhiainen, Jussi S.

1. Alueellinen Innovaatiopolitiikka

2. Valtion aluehallinnon toimijat

Bäcklund, P. & Schulman, H. (toim.) :Osalliset ja osaajat kansalaiset kaupungin suunnittelussa

3. Ovatko suunnittelijat yhteisen edun takaajia? (tenttikirjan mukaan)

4. Keskeisimmät vuorovaikutusosapuolet yhteiskuntasuunnittelussa

24.9.2010
1. Suomalaisen aluepolitiikan juuret
2. Postmoderni suunnittelu
3. Kerro asuntomarkkinoiden erikoispiirteistä (tai jotain sinnepäin)
4. Oppivan kaupunkisuunnittelun tutkimusvälineet ja jotain

25.3.2011

1. Suomen aluepolitiikan kehityspiirteet ja tulevaisuuden näkymät

2. Valtoin aluehallinnon toimijat

3. Esittele pehmoGIS-menetelmiä asukkaiden kokemuksellisen tiedon kartoittajina

4. Millä tavoin maankäyttö ja liikenne ovat keskenään vuorovaikutuksessa

19.8.2011

1. Alueellinen innovaatiopolitiikka
2. Valtoin aluehallinnon toimijat
3. PehmoGIS asukkaiden näkökulmasta
4. Miten maankäyttöä ohjataan ja miksi ? (tai vastaava)

23.9.2011

1. Suomen aluepolitiikankehityspiirteet ja tulevaisuuden näkymät

2. Kerro lyhyesti Euroopan unionin alueellisen kehittämisen ohjausvälineistä

3. Elinympäristön koettu laatu ja sen tutkiminen

4. Yritysten keskeisimmät sijaintitekijät kaupunkialueella

24.2.2012

1. Modernin ja postmodernin suunnittelun keskeisimmät teoriat.
2. Valtion aluehallinnon keskeiset toimijat.
3. Miten miksi maankäyttöä ohjataan?
4. Oppivan kaupunkisuunnittelun uudet käytännöt.

 22.3.2013

Alueellinen suunnittelu
1. Modernin ja postmodernin suunnittelun keskeisimmät teoriat
2. EU:n alueellisen kehittämisen ohjausvälineet

Oppiva kaupunkisuunnittelu
3. Elinympäristön koettu laatu ja sen tutkiminen

Kaupunkitalous
4. Kaupunkialueen asuntomarkkinat: keskeiset käsitteet ja erityispiirteet

14.06.2013

1. Suomen aluepolitiikan kehityspiirteet ja tulevaisuuden näkymät.
2. Kerro lyhyesti Euroopan unionin alueellisen kehittämisen ohjausvälineistä.
3. Elinympäristön koettu laatu ja sen tutkiminen.
4. Yritysten keskeisimmät sijaintitekijät kaupunkialueella.

25.10.2013

1. Alueellinen innovaatiopolitiikka Suomessa
2. Kerro lyhyesti Euroopan unionin alueellisen kehittämisen ohjausvälineistä
3. Miten ja miksi maankäyttöä ohjataan? (muistaakseni luki vielä ”kaupunkitaloustieteen näkökulmasta”)
4. Oppivan kaupunkisuunnittelun uudet käytännöt.

19.12.2013

1. Alueellisen kehityksen ja aluepolitiikan haasteet Euroopassa.
2. Maankäytön suunnittelujärjestelmä Suomessa pääpiirteittäin
3. Oppivan kaupunkisuunnittelun uudet käytännöt.
4. Miten ja miksi maankäyttöä ohjataan kaupunkitalouden näkökulmasta?

20.3. 2015 (Moisio)

1. Suunnittelun kommunikatiivinen traditio.
2. Tiedon merkitys oppivassa kaupunkisuunnittelussa.
3. Mitä tarkoitetaan kaupunkien erikoistumisella

17.4.2015
tentaattorina Sami Moisio

1. Paikallinen suunnittelu Suomessa
2. Kaupunkien verkostoja käsittelevät teoriat
3. Kumpanuuden merkitys kaupunkisuunnittelussa

19.8.2016, Moisio

1. Mitä alueellinen suunnittelu tarkoittaa?
2. Kaupungistumisen ongelmat ja niiden hallinta Laakson & Loikkasen mukaan.
3. Oppiva kaupunkisuunnittelu prosessina. Kertaa pääpiirteet.