Biogeografia ja makroekologia

14.12.2012  Janne Soininen

Tee seuraavista tehtävistä kolme:

1. Selitä lyhyesti
a) vikarianssi
b) S=cAz
c) Bergmannin sääntö
d) alfa-diversiteetti
e) NDVI-indeksi
f) bioklimaattinen mallinnus

2. Lajien levinneisyyksiä säätelevät tekijät

3. Maailman kasvi- ja eläinmaantieteelliset alueet – yhteneväisyys ja erot.

4. Saarieliömaantieteen tasapainoteoria

13.12.2016

Sama kuin vuonna 2012 paitsi 1. Tehtävän a-kohta. Siinä oli selitettävänä viskarianssi.