Geoinformatiikan artikkelit

17.2.2017 (Toivonen)

Holopainen et al, Mäkiaho, Toivonen et al, Salonen et al

Holopainen:

1. Mikä on laserkeilaus? Mitkä ovat sen mahdollisuudet?
2. Mikä on WebGIS? Miten se edistää paikkatietoaineistojen saatavuutta (tai jotain samansuuntaista)?
3. Mikä oli uusin asia, jonka opit kirjasta? Oliko kirja soveltuva tenttikirjaksi?

Artikkelit

1. Miten Mäkiaho vei rannansiirtymäaineiston paikkatiedoksi (tai jotain saman suuntaista)?
2. Miten Salonen at al artikkelissa mitattiin joukkoliikenteen ja autoilun saavutettavuutta? Mikä ovat avoimen aineiston edut? Siteeraa myös Toivonen et al
3. Mikä oli artikkeleista uusin oppimasi asia? Soveltuivatko artikkelit tenttiaineistoksi?

CategoriesUncategorized