Luonnonmaantieteen perusteet

15.10.2015

Selitä termit lyhyesti, havainnollista piirtämällä kuvia.

1) dendrokronologia
2) drumliini
3) vesitaseyhtälö
4) Hjulströmin diagrammi
5) orografinen sade
6) Hadleyn solu
7) inversio (meteorologian terminä)
8) sisäinen valuma-alue
9) nunatak
10) polygeneettinen kulutuskorkokuva

20.10.2016 (Miska Luoto)

Selitä lyhyesti seuraavat 10 käsitettä, havainnollista piirroksilla.

1) Periglasiaalinen ympäristö
2) Intertrooppinen konvergenssivyöhyke
3) Delta
4) Albedo
5) Drumliini
6) Reunamoreeni
7) Ferrelin solu
8) Lieveuoma
9) Pingo
10) Polygeneettinen kulutuskorkokuva

syksy 2016 (Miska Luoto)

Määrittele käsitteet + piirrä kuva

1. Aldebo
2. Hadleyn solu
3. Drumliini
4. Sisäinen valuma-alue
5. Delta
6. Nunatak
7. Päätemoreeni
8. Lieveuoma
9. Pingo
10. Polygeneettinen kulutuskorkokuva

Luonnonjärjestelmät maantieteessä, 12.10.2017
Selitä termit
1.hjulströmin diagrammi
2.raviini
3.ferrelin solu
4.pingo
5.kemiallinen rapautuminen
6.geostrofinen tuuli
7.tombolo
8.o-horisontti

(4 pistettä/selitys)

CategoriesUncategorized