PAK3: Katsaus Afrikkaan

—Kuva 1. Timanttikaivokset, öljykentät ja konfliktit Afrikassa. Lähde: Paarlahti, A. (2015) PAK-Tiedotusblogi.
—Kuva 1. Timanttikaivokset, öljykentät ja konfliktit Afrikassa. Lähde: Paarlahti, A. (2015) PAK-Tiedotusblogi.

Kolmannella kurssikerralla aloitimme kerrankin aiheella, jonka mielenkiintoisuus herätti jopa perjantaiaamuna. Pyörittelimme MapInfossa Afrikan karttaa, jonka tietokantaan lisäsimme tiedot muunmuassa internetin käyttäjistä, timanttikaivoksista ja konflikteista. Tietokannasta ja kartasta näkee, että konfliktit sijoittuvat paljolti timanttikaivosmaihin. Öljymaissa konflikteja on vähemmän, vaikka niitä sielläkin riittää. Tämä johtunee Pohjois-Afrikan ja Saharan eteläpuolisen Afrikan eroista luonnonmaantieteellisesti ja kulttuurisesti. Pohjois-Afrikassa vallitsee vahva arabikulttuuri, kun taas Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa on monia erilaisia väestöryhmiä, jotka joutuvat jakamaan samoja alueita ja luonnonvaroja siirtomaa-aikaan vedettyjen valtionrajojen vuoksi. Blogipostaukseni ohessa oleva kartta on peräisin kurssin opettajan Arttu Paarlahden blogista, sillä onnistuin jälleen tallentamaan oman karttani jotenkin väärin.

Tietokanta mahdollistaa ainakin Afrikan maiden vaurauden muutoksen tarkastelun timanttikaivosten ja öljylähteiden, ja toisaalta konfliktien myötä. Vaurastumista kuvaa (vaikkakin epäsuorasti) internet-käyttäjien määrä ja sen kasvu. Lukua tarkasteltaessa sitä tulee verrata valtion asukasmäärän kasvuun. Näiden lukujen avulla kartan käyttäjä voi pohtia, onko luonnonvarojen kaupallisesta käytöstä hyötynyt itse valtio ja sen asukkaat, vai esimerkiksi monikansalliset yritykset. Mikäli tietokantaan lisäisi esimerkiksi valtioiden bruttokansantuotteet, voisi timanttikaivosten/öljykenttien perustamisen jälkeistä tuottavuutta verrata BKT:hen ja internetin käyttäjien määrän suhteelliseen kasvuun, jolloin saisi selvemmän kuvan siitä, onko kansa ja/vai valtio vaurastunut luonnonvarojen hyödyntämisen myötä.

Konfliktien ja luonnonvarojen hyödyntämiseen liittyvistä tiedoista voi etsiä keskinäistä korrelaatiota, esimerkiksi seuraako timanttikaivoksen perustamista alueelliset konfliktit. Näissä tapauksissa pitää kuitenkin tietää tapahtumien taustat ennen kuin niiden välisiä korrelaatioita voi aukottomasti todeta. Kaivosten ja öljykenttien perustamista seuraavat konfliktit voivat kertoa myös maa-alueiden pilaantumisesta ja muista ympäristöongelmista. Esimerkiksi alueen vesivarat ja maatalousalueet voivat kärsiä öljykentästä ja ajaa asukkaat keskinäisiin konflikteihin elintilan kaventuessa. Myös naapurimaiden suuret varallisuuserot tai varallisuuserojen kasvut voivat aiheuttaa konflikteja, kuten kurssitoverini Olli Rantanen kirjoittaa blogissaan.

Lähteet:
Paarlahti, A. (2015) PAK-Tiedotusblogi. <https://blogs.helsinki.fi/pak-2015/>. Luettu 9.2.2015
Rantanen, O. (2015) Ollranta’s blog. Afrikka aiheena. <https://blogs.helsinki.fi/ollranta/> Luettu 9.2.2015

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *