PAK4: Ruututeemakarttoja ja söpöjä värejä

Neljännen kurssikerran aluksi oivallinen professorimme luennoi piste- ja ruutuaineistoista yleisesti. Tämän jälkeen pääsimme itse paikkatietoaineiston kimppuun. Saimme käyttöömme aineiston, jossa oli lueteltu jokaisesta pääkaupunkiseudun talosta asukkaiden tietoja, kuten ikää, sukupuolta, kansalaisuutta ja kielisyyttä. Olisin viihtynyt tämän aineiston parissa tirskistellessä vaikka koko päivän, mutta aineistoa oli tarkoitus käyttää teemakartan luomiseen. Ruutukarttaa tehdessä MapInfossa piti luoda aineiston päälle grid, joka jakoi aineiston ruutuihin. Omat ruutuni ovat 500m x 500m. Innostuin karttojen luomisesta sen verran, että tein kurssikerralla kolmisen erilaista karttaa, muunmuassa ulkomaalaisten ja sylivauvojen (0-v.) osuudesta. En tehnyt kartan viimeistelyyn liittyvää layout-hommelia kuitenkaan näillä kurssikerroilla, ja tuloksena oli se että palatessani karttoihin myöhemmin Gridit olivat kadonneet, enkä osannut niitä samoihin karttoihin enää lisätä. Virheistä oppii! Niinpä tein omalla ajallani uuden kartan, joka kertoo naisten lukumäärän. Luokitteluksi valitsin tasavälisen luokittelun, sillä se sopi mielestäni aineiston luokitteluksi. Tämä kartta ei kerro juuri muuta, kuin missä on Helsingin asutuimmat alueet.

naistenabso

Innostuin ruutukartoista, ja laskin taulukkotietoihin vielä naisten suhteellisen osuuden kunkin alueen väestöstä. Näin sain toisen ruutukartan, joka kuvaa naisten prosentuaalista osuutta. Valitsin luokitteluksi tasavälisen luokittelun, sillä se sopii prosentuaaliseen aineistoon. Karttaa voisi käyttää vaikkapa naisille sunnattujen hyvinvointi- ja kauneuspalveluiden sijainnin suunnitteluun. Kartasta voisi kenties olla myös apua miehelle, joka etsii itselleen emäntää keinoja kaihtamatta (….). Kartan heikkous on se, että käytännössä kaikki suurimman luokan eli 75-100% alueet ovat haja-asutusaluetta, jossa kenties asuu yksi nainen tai kolme naista ja yksi mies. Kartasta ei siis todellisuudessa erotu alueita, joissa naisten määrä olisi jotenkin poikkeuksellinen. Kartta kuitenkin kertoo sen, että Helsinki on naisvaltainen kaupunki. Lisäksi kahta karttaani vertailemalla saa jo hieman tarkemman kuvan pääkaupunkiseudun naiskeskittymistä. Näin jälkikäteen arvioituna myös värit varsinkin kahden suurimman luokan välillä ovat turhan samanlaiset.

Ruututeemakartta naisten osuudesta Helsingissä (%)
Ruututeemakartta naisten osuudesta Helsingissä (%)

Ruututeemakartat sopivat ulkoasunsa puolesta erityisen hyvin tilastotiedon esittämiseen tietyillä alueilla, tässä tapauksessa 500mx500 kokoisten ruutujen sisällä. Tutkittava aineisto saadaan sidottua tarkasti rajattuun alueeseen, kuten Eve Ikonen blogissaan kirjoittaa. Ruutukartat myös miellyttävät selkeydessään ainakin omaa silmääni.

Lähteet

Ikonen, E. (2015). Even pak-blogi. <https://blogs.helsinki.fi/eveliiik/> Luettu 26.2.2015

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *