PAK 3: Hapuilua valuma-alueilla.

 

Tulvaindeksikartta, jossa järvisyys pylväsdiagrammeina.
Tulvaindeksikartta, jossa järvisyys pylväsdiagrammeina.

Kolmannen kurssikerran toinen tehtävä oli Suomen tulvaindeksikartta. Luonnonmaantieteellisenä aiheena tämä ei  varsinaisesti saanut aikaan flow-tilaa.

Valuma-alueeseen tarvittavat tiedot kuten tulvaindeksi piti itse laskea ja tietoja piti yhdistellä eri taulukoista kuten Afrikka-tehtävässä. Tulvaindeksi saatiin jakamalla keskiylivirtaama keskivirtaamalla. Kuten Antti Autio blogissaan kirjoittaa, tällöin tulvaindeksi kertoo tulvahuipun vesimäärän suhteen keskivirtaaman vesimäärään. Myös järvisyysprosentti lisättiin karttaan pylväsdiagrammeina. Tämän jälkeen muokkasin kartan värejä selkeämmiksi sekä pylväsdiagrammeja nätimmiksi. Tuloksena on ylläoleva kartta.

Kartasta erottuu selkeästi Suomen alava länsirannikko, jota koettelevat tulvat joista saammekin jotakuinkin joka kevät lukea lehdistä. Kuten Olli Kauppi blogissaan kirjoittaa, muuttujien välillä on negatiivinen korrelaatio. Eli mitä suurempi järvisyys, sitä pienempi tulvaindeksi.

Lähteet:

Autio, A. (2015).  Antin paikkatietoblogi. Kurssikerta 3. <https://blogs.helsinki.fi/anttiaut/>. Luettu 24.2.2015

Kauppi, O. (2015). Olli Kaupin paikkatietoblogi. Kolmas kurssikerta. <https://blogs.helsinki.fi/okauppi/> 11.3.2015

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *