PAK5: Sekalaisia tunteita

Kurssikerta 5 aloitettiin Pornaisten parissa. Olimme jo aikaisemmalla kurssikerralla aloittaneet Pornaisten keskustan talojen ja pääteiden digitoimisen, jota jatkoimme tällä kertaa. Tämän jälkeen harjoittelimme bufferointia. Bufferointi eli puskurointi on jännittävä työkalu MapInfossa, jonka avulla voi rajata alueita esimerkiksi 500m säteellä jostain tietystä talosta, tiestä tai muusta objektista. Bufferoinnin avulla on sitten helpompi esimerkiksi laskea, kuinka paljon bufferoidun alueen sisällä tai ulkopuolella on esimerkiksi ihmisiä/naisia/lapsia yms… Bufferoinnilla luodaan siis sananmukaisesti puskurialueita. Bufferointia voisi käyttää hyödyksi vaikka missä, esimerkiksi päätettäessä paikkaa jollekin liiketoiminnalle, pelastuslaitokselle tai käytännössä ihan mille vaan palvelulle.

Leikittyämme aikamme Pornaisten kartalla siirryimme itsenäistehtäviin. Tehtävät olivat mielenkiintoisia. Erityisesti lentokentän melualueisiin liittyvät tehtävät olivat hauskoja konkreettisuutensa vuoksi, kuten Riina Koskelakin blogissaan kirjoittaa. MapInfo kuitenkin tuntui todella hankalalta ja epäyhteistyöhaluiselta. Tehtävien avuksi oli ohje, mutta se olisi ehkä voinut olla hivenen yksityiskohtaisempi, ainakin kaltaiselleni ummikolle. Tunnilla tehtävissä olivat tukena vierustoverit, mutta valitettavasti en saanut kaikkea tunnilla tehtyä. Jatkoin hajoilua vapaa-ajalla. Ja tehtävistähän ei meinannut tulla mitään. Kokeilin vaihtoehtoisista tehtävistä uima-allas-tehtävien laskemista, mutta luovutin. Kouluihin liittyvästä tehtävä 3 oli parhaat ohjeet, joten sen sain loppujen lopuksi melko kivuttomasti tehtyä. Ohessa uurastuksen tulokset.

pak5tehtävät

Kurssikerran ja siihen liittyvien tehtävien herättämistä negatiivisista tunteista huolimatta ne avasivat huomattavasti käsitystäni MapInfosta. Hyvän kartan ja aineiston kera se on todella monipuolinen työkalu, jonka käyttömahdollisuudet tuntuvat loputtomilta.

Oman MapInfo-osaamiseni suhteen olen optimistinen. Helpoimmalta MapInfossa tuntuu teemakarttojen tekeminen ja muu itse karttojen parissa tehtävä työskentely. Taulukkojen kanssa työskentely ja varsinkin uuden tiedon tuottaminen laskutoimituksien kautta on vielä harjoittelua vaativa osaamisalue. Siinäkin koin kuitenkin onnistumisen kokemuksia tämän kurssikerran myötä, ja tämäkin osa-alue tuntuu aiempaa selvemmältä. Koko kurssi on avannut valtavasti omia käsityksiäni ja mahdollisuuksiani sekä MapInfon että ylipäätään paikkatieto-ohjelmistojen käytöstä. Suhtauduin syksyllä koko GIS-höpinään hieman väheksyen, mutta innostus on kasvanut varsinkin tällä kolmannella periodilla valtavasti.

Lähteet

Koskela, R. (2015). Riina & 38 päivää paikkatietoa. Kurssikerta 5: Verta ja kyyneliä. <https://blogs.helsinki.fi/riinakos/>. Luettu 26.2.2015

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *