PAK7: VIKA!

Viimeiselle kurssikerralle oli läksynä keksiä aihe  ja löytää aineisto ikiomaan teemakarttaan. Sain vinkkauksen UNCHR:n sivujen pakolaisia käsittelevien tilastotietojen olevan suhteellisen helposti käytettävissä. Vuonna 2013 pakolaisia oli UNCHR:n mukaan enemmän kuin koskaan toisen maailmansodan jälkeen, joten aihe tuntui melko ajankohtaiselta nykyisessä tilanteessa (Suomen pakolaisapu. Maailman pakolaistilanne <http://www.pakolaisapu.fi/fi/tietoa/tietoa-pakolaisuudesta/maailman-pakolaistilanne.html>) Latailin UNCHR:n sivuilta tiedot vuoden 2013 pakolaisista lähtömaan ja kohdemaan mukaan. Kurssikerralla oli suosituksena tarkastella jotakin pienempää aluetta, mutta halusin mielummin tarkastella maailmankarttaa. Jääräpäisyyteni aiheutti tietysti lopulta vähän ongelmia.

UNCHR:n Excel-taulukko aiheutti tuskastumista, sillä valtioiden nimet piti yksi kerrallaan käydä läpi, jotta sain ne yhtenäiseksi tunneilla aiemmin käytetyn WORLD-tietokannan nimien kanssa. Yhdistin tietokannat ja laskin pakolaisten suhteellisen osuuden kohdemaiden väestöstä taulukkoon. Lopulta syntyi oheinen koropleettikartta näistä kahdesta muuttujasta. Kartalla halusin painottaa pakolaisten keskittymistä kriisimaiden naapurimaihin, sillä usein ihmiset ajattelevat pakolaisvirran kohdistuvan yksinomaan länsimaihin. Varsinkin tieto pakolaisten osuudesta kohdemaissa puuttui monien valtioiden kohdalla. Epäilin kartan esittämiä tilastotietoja huomatessani esimerkiksi, että Pohjois-Korea on pienimmässä luokassa maasta lähtevien pakolaisten osuuden suhteen. Etsiessäni syitä tähän netistä minulle selvisi kuitenkin, etteivät Pohjois-Koreasta karkaavat ihmiset ole virallisesti pakolaisia vaan loikkareita, sillä he eivät pakene vainoa tai jotakin tiettyä konfliktia, vaan kokonaista valtiojärjestelmää (johon toki sisältyy vainoa ja konflikteja…)  (Refugees, defectors or economic migrants? NK-News.org. <http://www.nknews.org/2012/06/refugees-defectors-and-economic-migrants/>).

Puuttuvien tilastotietojen lisäksi karttani visuaalisessa ilmeessä  harmittaa harvat pystyviivat yhtenä luokituksen indikaattorina, koska eihän niitä edes näe pienistä valtioista. Ei voi mitään.

Lähde: http://popstats.unhcr.org/PSQ_RSD.aspx

Lähde: http://popstats.unhcr.org/PSQ_RSD.aspx

Halusin jatkaa maailmantuskan parissa, joten seuraavaksi aiheeksi valitsin jotain yhtä kiehtovaa. Nimittäin käsiaseet ja niillä tehdyt murhat. Löysin The Guardianin kokoaman taulukon tuliaseiden määrästä 100 asukasta kohden sekä tuliaseilla tehdyistä murhista 100 000 asukasta kohden. Muokkasin jälleen tietokannasta yksi kerrallaan nimet yhtenäisiksi WORLD-tietokannan kanssa, ja iskin faktat kartalle. Tylsästi tämä taulukko sisälsi vielä aikaisempaa enemmän puutteellisia tilastotietoja, oletettavasti arkaluontoisen aiheensa vuoksi. Lisäksi tilastotiedot voivat olla hieman vääristyneitä, joten oikeasti tilasto on melko heikoilla kantimilla. Ja tämän myötä myös karttani. Karttani näyttää siltä, että molemmat tiedot olisivat olleet saatavilla noin parista hassusta valtiosta, vaikka oli niitä todellisuudessa enemmän (ne on niin pieniä…).

Tuliaseiden määrässä kunnostautuvat odotetusti Yhdysvaltojen lisäksi Jemen ja pimeä pohjoisen valtio nimeltä Suomi. Tuliaseilla tehdyissä murhissa korkeimpaan luokkaan sijoittuivat puolestaan muutama Väli- ja Etelä-Amerikan maa, kuten Venezuela, Kolumbia ja Belize. Näissä maissa ampuma-aseiden määrä ei kuitenkaan ollut poikkeuksellinen. Syy tähän on siinä, että tilastot kertovat vain laillisten aseiden määrän.

Suomen tuliaseiden määrää selittää perinteinen metsästyskulttuuri sekä aseiden määrän tarkka valvonta. Sadankomitean raportissa Ampuma-aselait Euroopassa todetaan, että väkivaltakuolleisuuden määrä ei riipu ampuma-aseiden määrästä, vaan kulttuurisista ja sosioekonomisista tekijöistä. Suomessakin yli puolet aikavälillä 2002-2007 tehdyistä henkirikoksista tehtiin laittomalla asella, joiden määrän kontrollointi on hyvin vaikeaa. (Ampuma-aselait Euroopassa. Sadankomitea. <http://www.sadankomitea.fi/sites/sadankomitea.fi/files/ampumaaselait_euroopassa_verkkoon.pdf>)

Lähde: https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AonYZs4MzlZbdExSbktqRWpLMjNUMkFGVk5VODRyTnc
Tilastotiedot vuodelta 2012.Lähde: https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AonYZs4MzlZbdExSbktqRWpLMjNUMkFGVk5VODRyTnc

Puutteellisen karttani vuoksi tutkin aihetta vielä lisää internetin syövereissä, ja löysin esimerkiksi oheisen mielenkiintoisen diagrammin. Diagrammilla korkeimmalla sijoituksella on hieman yllättäen Viro (Comparing murder rates and gun ownership across countries. Crime prevention research center. <http://crimepreventionresearchcenter.org/2014/03/comparing-murder-rates-across-countries/>)

Diagrammissa ampuma-aseiden omistajien ja murhien määrä kehittyneissä valtioissa. Lähde:http://crimepreventionresearchcenter.org/2014/03/comparing-murder-rates-across-countries/
Diagrammissa ampuma-aseiden omistajien ja murhien määrä kehittyneissä valtioissa vuonna 2013. Lähde:http://crimepreventionresearchcenter.org/2014/03/comparing-murder-rates-across-countries/

 

Tämä kurssikerta opetti minulle, että ikävistä ilmiöistä on vaikea löytää tilastotietoa. Tilastotietoa on vaikea kerätä, ja monilla tahoilla on lukemattomia motiiveja vääristellä näitä tietoja. Tiedon puutteen olisi voinut myös ratkaista etsimällä useampia lähteitä, kuten esimerkiksi Oskar Rönnberg teki (Rönnberg 2015). Olisin varmasti löytänyt helpommat aiheet ja paremmat tilastotiedot joistain vähemmän dramaattisista aiheista. Tästäkin kuitenkin oppi taas jotain!

Lähteet:

Rönnberg, O. (2015) Loppurutistus. <https://blogs.helsinki.fi/oskaronn/>. Luettu 15.3.2015

Suomen pakolaisapu. Maailman pakolaistilanne <http://www.pakolaisapu.fi/fi/tietoa/tietoa-pakolaisuudesta/maailman-pakolaistilanne.html>. Luettu 6.3.2015

Refugees, defectors or economic immigrants? NK-News.org. <http://www.nknews.org/2012/06/refugees-defectors-and-economic-migrants/>. Luettu 15.3.2015

Ampuma-aselait Euroopassa. Sadankomitea. <http://www.sadankomitea.fi/sites/sadankomitea.fi/files/ampumaaselait_euroopassa_verkkoon.pdf>. Luettu 15.3.2015

Comparing murder rates and gun ownership across countries. Crime prevention research center. <http://crimepreventionresearchcenter.org/2014/03/comparing-murder-rates-across-countries/> Luettu 15.3.2015

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *