Suhdanneindeksi

Kesäkuu 2017 (elokuun päivitys): Suhdanneindeksin arvo nousi 0,18% toukokuusta. Reaaliaktiviteetin kasvu on siis jatkunut aiempien kuukausien tapaan. Suomessa viimeisin taantuma (reaaliaktiviteetin lasku) päättyi loppukeväästä 2015.

Makrosuhdanne-indeksi muodostuu useista Suomen taloutta kuvaavista muuttujista (ks. tarkemmin täältä).

Ks. myös Kansantaloudellinen aikakauskirja 2015/1

Tähän indeksiin liittyvä tutkimustoiminta ja päivittäminen päättyi elokuussa 2017. Indeksiä ehdittiin päivittämään vuosien 2009-2017 välisenä aikana varsin säännöllisesti kuukausittain (yli 50 kertaa).

———————————————————————————–

Allaolevassa kuviossa ovat indeksissä tapahtuneet prosenttimuutokset vuoden 2006 tammikuusta lähtien.

coindex

Kuviossa nollataso kuvaa tasoa, jonka alapuolella talouden aktiviteetti supistuu.

Suhdanneindeksin koko historia maaliskuusta 1976 kesäkuuhun 2017 (päivitetty 23.8.2017):

Kuukausimuutokset:

coindex_percentages

———————————————————————————–

Suhdanneindeksi kuvaa Suomen kansantalouden tämänhetkistä suhdannetilannetta. Indeksi lasketaan käyttämällä ns. dynaamista faktorimallia, jossa hyödynnetään sekä neljännesvuosittain raportoitavaa reaalista BKT:ta että kuukausittain julkaistavia tilastotietoja työllisyydestä, teollisuustuotannosta, viennistä ja tuonnista. Nouseva indeksi merkitsee taloudellista kasvua. Vastaavasti laskeva indeksi indikoi taloudellisen aktiviteetin laskua, joka pitkään kestäessään merkitsee taantumaa. Suhdanneindeksi voidaan tulkita myös arvioksi ei-havaittavalle Suomen kuukausikohtaisella BKT:lle.

Indeksin kuukausimuutokset saadaan varsinaisesta indeksisarjasta (ks. yllä).

Suomessa suhdanneindeksin läheisin vertailukohde on Tilastokeskuksen tuotannon suhdannekuvaaja. Se julkaistaan jokainen kuukausi, kun vastaavasti reaalisesta BKT:sta on saatavilla tilastotietoja vain neljännesvuosittain.

Lisätietoa:

Suhdanneindeksin aikasarja-aineisto vuodesta 1976 alkaen
(päivitetty 23.8.2017)

Indeksiin sisältyvät muuttujat