Opiskelu

Opintovastaavan tehtävä on toimia yhteytenä oppiaineen opetushenkilökunnan  ja opiskelijoiden välillä. Opintovastaava järjestää siis mm. palautetilaisuuksia, jossa opiskelijat ja opintohenkilökunta pääsee kertomaan palautetta toisilleen.  Lisäksi hän toimii yhteistyössä muiden Valtsikan ainejärjestöjen opintovastaavien kanssa. Opintovastaavaa kannattaa lähestyä, jos mielessä on opintoihin liittyviä kysymyksiä tai ideoita. Yhteystiedot löytyvät hallitus -välilehden alta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *