Mana-ry:n ympäristöohjelma

 


 Kuva: Artistlike/Pixabay (CC0)

Ympäristöohjelman tarkoitus on tarjota ohjeita ja vinkkejä Mana ry:n hallitukselle ja jäsenille ympäristön huomioimiseksi kaikessa järjestön toiminnassa.

 

1. Ruoka

Manan tapahtumissa tulee suosia kasvis- ja lähiruokaa sekä luomu- ja Reilun kaupan tuotteita. Jos tarjoilut järjestetään nyyttäriperiaatteella, osallistujien toivotaan suosivan ekologisia ja eettisiä tuotteita. Manan järjestämillä sitseillä tarjotaan kasvisruokaa.

2. Jätteet ja kierrätys

Mana pyrkii kaikessa toiminnassaan suosimaan kierrätettäviä materiaaleja ja minimoimaan jätteen syntymisen. Tapahtumissa on suosittava kestoastioita, joita voi lainata/vuokrata esim. Kannunvalajilta tai kierrätyskeskuksesta (http://www.kierratyskeskus.fi/palvelut/lainaus_ja_vuokraus). Tapahtumien ja juhlien aikana syntyneet jätteet pyritään kierrättämään mahdollisimman hyvin ja asianmukaisesti (katso esim: http://www.hsy.fi/JATEHUOLTO/JATTEIDEN_LAJITTELU/Sivut/default.aspx).

Kokouksissa käytetään harvoin paperitulosteita ja tarvittaessa ne tehdään kaksipuolisina paperin säästämiseksi. Lähes kaikki tiedottaminen ja tietojen käsittely tapahtuu sähköisessä muodossa. Myös ainejärjestön lehdestä Väestä on verkkoversio, ja painettujen lehtien määrä pyritään optimoimaan niin, ettei ylimääräisiä lehtiä jäisi liikaa.

3. Liikkuminen

Ekskursioita ja muita tapahtumia järjestettäessä pyritään suosimaan kävellen, pyörällä tai paikallisliikenteellä saavutettavia tapahtumapaikkoja. Kauemmas suuntautuville retkille pyritään matkustamaan julkisella liikenteellä tai kimppakyydeillä. Myös
ulkomaaneksursioiden suunnittelussa on syytä ottaa huomioon kohteeseen matkustamisen
ympäristövaikutukset.