Aukeaman taitto (tvt-taitto/Harjoitukset/)

aukeamakuva

Hae tästä mv-mallisivut pdf-tiedostona.

Hae värilliset mallisivut pdf-tiedostona.

Toinen harkka

Musta-valkoinen (harmaasävy) tai nelivärinen artikkelitaitto Johdanto typografiaan -julkaisuun. Artikkeli alkaa julkaisun sivulta 24.

Tekstin Loppujen lopuksi – typografian kuolema saat kopioimalla osoitteesta post23.htm. Kopioi teksti ja sijoita se pelkkänä tekstinä Wordiin ja tallenna .txt- tai .rtf-muodossa.

Kuvat:

Mustavalkokuvat

Värikuvat:

Julkaisu painetaan offset-arkkipainossa, 120 g päällystetylle puolihimmeälle paperille. Kuvien resoluutio 300 ppi.

 

InDesign:

Työn aloitus:

 • Työn koko: 200 x 250 mm
 • Palstoja 3, palstan leveys 55 mm, palstavälit 5 mm
 • Marginaalit: ylä-, ala-, ulkomarginaali 15 mm, sisämarginaali 10 mm
 • Leikkuuvara (bleed) 3 mm

Väriasetukset:

 •  Edit – Color settings: 
  • CMYK: Euro / FOGRA + paperin laatu (päällystetty tai päällystämätön)

OLETUSARVOJEN tarkistaminen, erityisesti

 • mittayksiköt
 • apuviivastot (grids): perusviivat (baseline grid) = rivirekisterin säätö; perustuu leipätekstin riviväliin
 • julkaisussa käytettävä kieli, sanasto (dictionary)
 • sitaattimerkit (suomenkieliseen julkaisuun suomen kielen typografian mukaiset)

TEKSTITYPOGRAFIA

Tekstitypografiset säädöt 

Kappaletyylit:

ks. kappaletyylien suunnittelusta Suunnittelu-pdf-tiedostosta

Kappletyyleillä on tarkoitus ylläpitää vaivattomasti suunniteltua tekstitypografiaa. Kappaletyylit koskevat vähintään yhtä tekstikappaletta kerrallaan; tekstikappale on tekstin osa joka päättyy kappalevaihtomerkin painallukseen (kirjainnäppäimistön Enter / Return).

Ryhmä 1: leipikset

Ryhmä 2: otsikot ja ingressi

 • otsikko: Adobe Myriad Pro Light 36/36, ei tavutusta
 • väliotsikot: Adobe Myriad Pro Light 14/14, vasen linjaus,ei tavutusta, yläväli 7 mm (tai: 1-rivinen väliotsikko: yläväli 22 pt , alaväli 3 pt; 2-rivinen väliotsikko: yläväli 21 pt , alaväli 3 pt,)
 • ingressi: Adobe Myriad Pro Light 12/20, vasen linjaus, ei tavutusta

Merkkityylit

 • anfangi: fontti Myriad, skaalaus 120 %

Lisätehtävä:

 • Muuta leipiksen koko puoli pistettä pienemmäksi (riviväli jää ennalleen).
 • Muuta väliotsikon koko ja riviväli: 12/12; muuta myös väliotsikon yläväliä pienemmäksi, koska väliotsikko vie nyt vähemmän tilaa – esim yläväli 5 mm.
 • Muokkaa taitto uudelleen.
 • Kumpi näyttää paremmalta? Kuinka paljon leipiksen ja väliotsikoiden pienennys säästi tilaa?
 • Kokeile myös miten paljon vaikuttaa jos muutat palstavälit 4 mm:ksi 5 mm:n sijaan.

MASTERSIVUT:

Master-sivuilla ylläpidetään suunnitellun ulkoasun yhtenäisyyttä. Master-sivuille laitetaan ne (ja vain ne) elementit, joiden halutaan näkyvän kaikilla varsinaisilla sivuilla: palstoituksen apuviivat, juoksevat sivunumerot, elävät otsikot, logo, koristepalkit jne. Yhdessä työssä voi olla useita master-sivuja.

Aukeamatehtävän master-sivut

 • aukeaman alalaitaan musta palkki, korkeus 13 mm (10 mm + leikkausvara 3 mm)
 • juokseva sivunumerointi, tekstikehyksen yläreuna 2 mm:n päässä mustan palkin yläreunasta, linjassa marginaalien kanssa.
 • Ohje:
  • Tee tekstikehys vasemman mastersivun vasempaan laitaa, tarkalleen ohjeiden mukaan; käytä säätöpalkin mittoja hyödyksesi
  • Osoita laatikkoon tekstityökalulla ja valitse Type-valikosta Insert Special Character – Auto Page Numbering, jolloin tekstilaatikkoon tulee A-kirjain, joka korvautuu varsinaisilla sivuilla oikeilla sivunumeroilla.
  • Muotoile sivunumeron symboli (tekstityökalu): Myriad Pro 14/14, lihavoituna (bold) ja valkoiseksi väritettynä.
  • Kopioi tekemäsi sivunumero tekstikehyksineen (musta nuoli!) ja sijoita oikeanpuoleiselle sivulle (tai vedä kopio alt-nappi alapainettuna mustalla nuolella). Määrittele paikka tarkasti. Vaihda tekstityökalu ja osoita sivunumeron symbolia(A-kirjain) ja linjaa oikealle (kappalemäärittelyt säätöpalkista).
 • Oikeanpuoleisen sivun ylälaitaan tulee Ingressi-tyylillä mutta oikeaan linjattuna "Johdatus typografiaan", tekstikehyksen yläreuna 5 mm sivun yläreunasta, oikea reuna marginaalilinjassa.

Tekstin ja kuvien tuominen taittoon

'Tallennusmuodot' taittoa varten

 • Tekstit kannattaa siivota ennen taittoon tuomista
 • poista muotoilut
 • poista ylimääräiset tyhjät rivit
 • poista ylimääräiset välilyönnit.pitkissä teksteissä kannattaa käyttää Etsi – Korvaa -toimintoa

InDesigniin

 • kannattaa ensin luoda taittopohja teksti- ja kuvakehysten avulla: isolle otsikolle ja ingressille oma laatikkonsa; leipätekstille palstat.
 • Tekstikehyksiin saat palstat Object-valikko – Text Frame Options…

Teksti

 • Tekstityökalulla ensimmäinen tekstikehys valittuna hae teksti. (Jos teksti ei hakeudu automaattisesti aktivoituun kehykseen, paina Alt-näppäin alas ja osoita haluamaasi tekstilaatikkoa.)
 • Linkitä teksti juoksemaan laatikosta toiseen: klikkaa plus-merkkiä (kehyksen oikeassa reunassa) ja sen jälkeen osoita haluamaasi seuraavaa laatikkoa.
 • Muotoile teksti tyylien avulla

Kuvat

 • Määrittele kuvien tarkat koot PhotoShopissa; muista myös resoluutio!

Tehtävän musta-valkokuvien koot:

 • Racine Phaidra 190 x 256 mm
 • Kollaasi 175,5 x 117 mm
 • Typografian hautajaiset 80 x 68 mm

Säädöt:

 • ks. mv-kuva painoon
 • Säädä kuvien sävyt (levels)
 • Tarkista kuvien värijärjestelmä (greyscale)
 • Tarkista että kuvan säädöt ovat käytettävää painotapaa ja paperia varten oikeat: offset, päällystetty paperi; harmaasävyt
 • Värikuvien säädöt

Racine-kuvaan tehdään häivytys (häive, liukuväri):

 • Tee uusi tyhjä Taso
 • Määrittele liukuvärityökaluun liuku valkoisesta läpinäkyvään
 • Vedä liukuvärityökalulla häivytys
 • Tallenna .jpg:nä

Kuvien tuonti InDesigniin

 • Osoita mustalla nuolella kuvakehystä johon haluat kuvan tuoda.
 • Hae kuva File – Place…
 • Jos unohdit valita haluamasi kuvakehyksen ( (kursorissa näkyy kuvasymboli), pidä Alt-nappi alhaalla kun klikkaat kehyksen sisään.

Racine-kuva

 • täytyy saada master-sivun elementtien alle
 • Hae kuva ja vie se kaiken taakse
 • Mene sivulle 24 eli tupla-klikkaa sivua Pages-paletissa
 • Valitse Pages-paletin pikkunapin alta "Override All master Page Items"

Tallennus

 

 

Pinta kuin tila (tvt-taitto/Luennot/Harjoitukset/)

etäisyyksiä

Syvyysvaikutelman kuvaan voi saada

 • valoilla ja varjoilla
 • värien voimakkuutta vähentämällä kohti oletettua horisonttia (saturation)
 • sävyjen viilentämisellä kohti horisonttia (hue): viileät värit (sinertävät) etäännyttävät, lämpimät (punaiset, keltaiset) lähentävät
 • toisiaan osittain peittävät elementit antavat vaikutelman etäisyydestä
 • elementtien koko: elementit pienenevät kohti oletettua horisonttia
 • linjaukset: esim. kapeneva tie, lamppukuja, ojat; sommittelulliset linjat
 • kaukana näkyvät elementit hämärtyvät (blur)
 • perspektiivioppi katoamispisteineen ja linjauksineen on hyödyllistä opiskella. Hyödynnä myös ohjelmien perspektiiviapuvälineitä, esim. FreeHand ja PhotoShop

Linkkejä:

Nallen varjot ja varjot (tvt-taitto/Harjoitukset/)

nallevarjot

Valon suunta, varjot, varjostukset:

ks. Varjot ja varjostus

Havaitsemisen lainalaisuuksista ‘Sommittelu-artikkelissa

Tasoefektit

 • heittovarjo, drop shadow (global, kaikille tasoille sama suunta)

Säätötasot yhdessä pikamaskin kanssa

 • Säätötaso (Adjustment layer) vaikuttaa kaikkiin sen alapuolella listassa oleviin tasoihin
 • liukuva pikamaskaus
 • Gradient map, liukuväriefekti
 • tasojen sekoitus (Blending mode): varjoihin useimmiten Multiply, valoihin Overlay (Soft light, Hard light)

Näin teet liukuvan sävymuutoksen pikamaskin ja säätötason avulla:

 • Valitse Liukuvärjäystyökalu (Gradient Tool)
 • Napsauta Pikamaski (Quick Mask) päälle työkalupalkin alla olevasta (oikeanpuoleisesta) napista.
 • Vedä Liukuvärjäys-työkalulla kuvan laidasta noin puoleen väliin kohti kuvan toista laitaa – alue värjäytyy punertavaksi, mikä tarkoittaa toiminnoilta suojattua aluetta, (pika)maskausta.
 • Poistu Pikamaski-tilasta (paina vasemmanpuoleista nappia työkalupakin alapuolella).
 • Käännä valinta-alue toisinpäin tarvittaessa (Select – Invert)
 • Valitse Layers-valikosta Adjustment Layer ja Gradient Map. Valitse haluamasi värinen liukuvärjäys. Hyväksy.
  Layers-palettiin tulleelle uudellen Säätötasolle (Adjustment Layer) valitse sopiva sekoitusmuoto, varjoalueelle Multiply, valoalueelle yleensä Overlay.
 • Voit myös säätää tason läpinäkyvyyttä / peittävyyttä.
 • Voit muuttaa liukuvärin värejä napauttamalla Tason/Layerin vasemmanpuoleista Säätätasosymbolia.
 • Kokeile monia eri vaihtoehtoja!

Syväysmaski (tvt-taitto/Harjoitukset/)

nallemaski

Taustan poistamisen avuksi tasomaski!

Maski tarkoittaa että vain osa alueesta on valittuna, muu osa on suojassa. Tasomaskissa valitun alueen ulkopuolinen alue jää näkymättömiin, ja aluetta voi muokata edelleen.

Vasemmalla näet huitaisemalla taustastaan Lasso-työkalula irrotetun nallen. Hae nallen kuva harjoittelua varten.

Tee tasomaski:

 • Monista alkuperäinen nalle-kuva (ja piilota näkyvistä alimmainen, voit tarvita sitä myöhemmin)
 • Tee esim. lassolla (syväys)valinta nallen ympäri.
 • Paina Layers-paletin alareunan Tasomaski-nappia (ympyröty punaisella), jolloin syntyy uusi "kaksiosainen" taso.

Kun haluat muokata maskia (eli nallen syväysaluetta)

 • Osoita Layers-paletissa tasomaskin musta-valkoista symbolia
 • Sivellin-työkalulla:
 • MUSTA PÄÄLLYSVÄRI VALITTUNA pienennät maskin aluetta (nallen korvakin lähti korjatessani nallen reunoja!)
 • VALKOINEN PÄÄLLYSVÄRI VALITTUNA laajennat maskin aluetta. (Sain palautetuksi nallen korvan, jonka reunoja edelleen korjailin siveltimellä).
 •  Siveltimen  säätöjä kannattaa kokeilla jotta paras vaihtoehto löytyy – pehmeäreunaisen nallen syväysalueen reunoihin kannattaa käyttää melko isoa pehmeäreunaista vaihtoehtoa.

Tehdään nallesta vielä rohkea pantterinalle!

pantterinalle

Pantteriturkis on http://www.morguefile.com/ :ista, hakusana "leopard" .

 

VINKKI:

Voit pehmentää nallen reunoja myös näin:

 

 • Valitse nallen ääriviivat eli napsauta hiirellä ctrl-nappi alhaalla maskisymbolia "nallemaski"-tasolla
 • Pienennä valinta-aluetta yhdellä (tai kahdella) pikselillä (Select-valikko – Modify – Contract)
 • Pehmennä reunaa pari (max 5, kuvan koosta riippen) pikseliä (Select – Modify – Feather…)
 • Tarkista, että olet oikealla tasolla ja maskisymboli on valittuna
 • Käännä valinta-alue toisinpäin (Select – Invert)
 • ja täytä valinta-alue mustalla; tarkista että musta on päällysvärinä ja valitse: Edit – Fill…

 

Kuvan syväystapoja (tvt-taitto/Harjoitukset/)

Syväyksellä tarkoitetaan taustan poistoa kuvasta. Taustan voi sitten korvata uudenlaisella taustalla tai viedä kuvan syvättynä (ilman taustaa) taitto-ohjelmaan.

Syväys voidaan tehdä monilla eri tavoilla. Yksikään tapa ei sovellu kaikkiin tapauksiin vaan syväystekniikka riippuu kulloisenkin työn tavoitteista.

Valintatyökalut:

 • ellipsi- ja suorakaidevalinta: helppo ratkaisu kun syvättävä alue on tarkkamuotoinen (kuvassa mittari).
 • taikasauva on nopea jos tausta tai syvättävä elementti ovat hyvin tasasävyisiä. (omppu – ohje)
 • lasso: sopii parhaiten syvättävien alueiden paikkailuun.
 • monikulmiolasso sopii epäsäännöllisten monikulmioiden valintaan.
 • magneettilasso auttaa elementin reunojen seuraamisessa.
 • vektorikynä erityisen tarkkaan työhön. Ehdoton valinta tarkkarajaisten monisävyisten alueiden erottamiseen levottomasta taustasta, kuten kuvassa oleva auto. Ks. Pink Cadillac.

 
syväystavat1 

Valintatoiminnot

 • Color range (Select-valikosa) – värien mukainen valinta. Voidaan hakea kuvasta kauttaaltaan tietyn värisiä pikseleitä poistettavaksi. Kukkakuvaan haluttin jättää vain hentoiset valkoiset kukat ja hiukan varsia, muut osat poistettiin, ja taustaksi tehtiin yksivärinen taso.
 • Extract (Filter-valikko) – filtteri joka on kehitetty syväystä varten; perustuu väri- ja sävyeroihin. Sen avulla on tarkoitus erottaa kohde taustastaan; käytetään erityisesti ns. hankaliin syväysalueisiin, kuten heinikoihin, hiulsiin. Jotta tulos olisi oikein hyvä, sävy- ta värikontrasteja pitää olla riittävästi, muutoin lopputulos voi olla aika karkea. Sitä voi korjailla esim. pehmeäreunaisellä kevyellä (peittävyys noin 40 %) kumilla. Kukkakuvaan haluttiin taivas taustalle, jolloin Extract-toiminto sopii hyviin – kukkaniitty erotettiin kuvan yläosan lehditä.

 
syväystavat2

Hae harjoittelukuva: Just White. Kuva Bev Hodson.

Ks. myös Extract-syväys 

Kuvan peruskäsittely PhotoShopissa (tvt-taitto/Harjoitukset/Kuvankäsittely/)

lohilisko

Aiheita ja harjoituksia:

Digitaalisen kuvan perusteet: 

Värien ja sävyjen perussäädöt:

Perusvalinnat

Valintojen monimuotoisuus

Edistyneitä valintoja

Tallennus

Ja vielä …

sekä:

Katso myös

Verkkosivujen ulkoasusta

Kuvan rajaus (tvt-taitto/Harjoitukset/)

rajaus

1. Ylimääräisen alueen rajaus pois kuvasta

 • jolloin kuvan käyttö helpottuu taitto-ohjelmassa
 • ja kuvan “paino” myös pienenee (koko pikseleinä ja kilotavuina).
 • Valitse Rajaus-työkalu
 • Vedä työkalulla alue, jonka haluat säästää. Aluetta voit muokata kulmissa ja sivujen keskellä olevista neliöistä vetämällä.
 • Hyväksy Enterillä/Returnilla
 • Tallenna (tarvittaessa uudella nimellä).

 

rajaus2

2. Halutun kokoisen alueen rajaus kuvasta

 • Saatat haluta vaikkapa verkkosivun palkkiin pohjaksi osan omenaa
 • Valitse Suorakaide-valintatyökalu
 • Määrittele valinta-alueen koko (Fixed size), esim. leveys: 800 pix ja korkeus: 300 pix (merkitse mittayksiköt!)
 • Napauta Suorakaide-työkalulla kuva-alueeseen, jolloin ohjelma tekee halutunkokoisen valinta-alueen. Voit siirtää aluetta haluamaasi kohtaan (älä vaihda työkalua).
 • Valitse Edit-valikosta Crop.
 • Tallenna (tarvittaessa uudella nimellä).

Ekat harkat: Juliste (tvt-taitto/Harjoitukset/)

omppu päivässä1

"Omena päivässä pitää mielen virkeänä"

Taitto-ohjelman perustyökalut ja toiminnot

 • Tutustuminen ohjelman käyttöliittymään ja perustoimintoihin
 • Perustyökalut, -paletit ja -valikot
 • Tekstin tekeminen
 • Elementtien päällekkäisyys
 • Värien käyttäminen
 • Kuvan tuominen

Kuvankäsittelyä voit opiskella lisää:

Kuvan peruskäsittely PhotoShopissa

InDesign-oppaita verkossa: