Rivirekisteri (tvt-taitto/Harjoitukset/)

Rivirekisterin säätö InDesignissa

Vierekkäisten palstojen leipätekstirivien asettuminen linjaan keskenään lisää luettavuutta ja taiton siisteyttä. Leipätekstirivien pitäminen linjassa on hankalaa, jos tekstin väliin tulee väliotsikoita tai kuvia.

InDesignissa voit määrätä leipistyylin tekstin asettumaan annettuun pakottavaan riviviivastoon. Toiminta on kaksiosainen:

  • määrää kaikki kappaleen rivit asettumaan peruslinjaviivastoon (baseline grid) Sisennyksiä ja välejä -kohdassa (Indents and spaces).
  • Määrää Oletusarvoissa (Edit – Preferences) kohdassa Grids Peruslinjavivaston (baseline grid) lisäykseksi (increment) leipiksen riviväli – tässä tehtävässä 13 pt (muista yksikkö!)
  • Määrää vielä viivasto alkamaan suunnilleen ylämarginaalista – tässä tehtävässä parhaimmaksi alkamiskohdaksi osoittautui 14 mm (marginaali 15 mm)

Väliotsikon ylä- ja alaväli

Väliotsikon yläpuolelle jätetään reilusti enemmän tilaa kuin sen alapuolelle, koska väliotsikko kuuluu sen allaolevaan tekstiin. Väliotsikon paikka voidaan laskea pisteinä tarkasti jolloin väliotsikon rivien määrä vaikuttaa laskelmiin ja joudutaan luomaan monta eri väliotsikkotyyliä; yksirivinen, 2-rivinen, 3-rivinen jne. Tarkka laskeminen kannattaa erityisesti kirjoja taitettaessa. ks. ohje Typografia-pdf-tiedostosta. Tässä tehtävässä yksirivisen väliotsikon yläväliksi tulee 22 pt ja alaväliksi 3 pt; kaksiriviseen väliotsikkoon yläväli 21 pt ja alaväli 3 pt. Perinteisesti väliotsikoihin määrätään yhtäläinen alaväli rivien määrästä riippumatta ja yläväliä säädetään sen mukaan.

Jos olet määrännyt leipiksen pakottavaan peruslinjaviivastoon (rivirekisteriin), voit määrätä väliotsikolle "sopivannäköisen" ylävälin ja antaa ohjelman jättää alaväli, koska väliotsikkoa seuraava leipisteksti asettuu joka tapauksessa tietylle riville. Tässä tehtävässä "sopiva" yläväli näyttäisi olevan 7 mm.

Huom.

  • Muistathan että väliotsikko kuuluu tekstin väliin nimensä mukaisesti – ei palstan ylälaitaan.
  • Välitosikon jälkeen pitää mahtua vähintään kaksi riviä leipistekstiä palstan alalaidassa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *