Neljäs kurssikerta

Neljännellä kurssikerralla harjoiteltiin tutustuttiin rasteriaineistoihin ja harjotieltiin ruudukon tekemistä ja ruutuaineiston tuottamista. Itsenäisenä harjoituksena tein visualisoinnin Helsingin seudun ruotsinkielisten osuudesta 1 km x 1 km kokoisissa ruuduissa (kuva 1). En halunnut esittää ruotsinkielisten absoluuttista määrää jokaisella ruudulla, sillä silloin ei saada informaatiota heidän suhteellisesta osuudesta koko ruudun väestöön verrattuna. Ruudukkoaineiston perusteella ei erotu selkeää ruotsinkielisten keskittymää missään päin pääkaupunkiseutua. Lännessä tosin ruotsinkielisten osuus on hieman itää suurempi. Ruutuaineiston lisäksi ruotsinkielisten osuutta olisi voinut tarkastella kaupunginosittain, tosin koska 1 km x 1km ruuduillakaan ei havaita selvää keskittymää missään, sitä tuskin olisi havaittu kaupunginosankaan kohdalla. Visuaalisesti kauniimpi versio samantyyppisestä kartasta löytyi Seetin blogista. Seeti oli poistanut ruudukon reunat ja lisännyt kuntarajat ja kuntien nimet, jolloin kartalta näkee paremmin, mihin ruotsinkieliset siellä sijoittuvat. Visualisointeihin ja karttojen paranteluun olisi itselläkin jatkossa panostettavaa.

Kuva 1. Ruotsinkielisten osuus pääkaupunkiseudulla.

Toisessa kurssikerran työssä harjoiteltiin rasteriaineistojen yhdistämistä, korkeuskäyrien ja rinnevarjostusten luomista. Rinnevarjostus luotiin Pornaisten alueelle, ja on esitetty kuvassa 2. Pohjakarttana käytettiin Pornaisten oeruskarttalehteä. Rinnevarjostuksen avulla pystyy visualisoimaan korkeuserot paljon perinteisiä korkeuskäyriä (kuva 3) paremmin.

Kuva 2. Rinnevarjostus Pornaisten alueella.

Itsenäistyönä latailin vielä Paitulista alueen peruskarttalehden korkeuskäyrineen. Kuvassa 3 on esitetty tämä peruskarttalehti sekä kurssikerralla piirretyt korkeuskäyrät. Kuten huomataan, korkeuskäyrät vastaavat toisiaan yleisesti ottaen melko hyvin. QGIS:n korkeuskäyrät ovat mutkittelevampia ja tarkempia, ja kuten Iina Rusanenkin blogissan pohti, peruskarttalehdeltä on karsittu tarkkuudesta, jotta kartan luettavuus säilyisi parempana. Pääpiirteet siellä on kuitenkin kuvattuna.

Kuva 3. Peruskarttalehden korkeuskäyrät ruskea) sekä QGISin avulla piirretyt korkeuskäyrät vihreä).

Lähteet:

Iina Rusasen blogikirjoitus: Ruututietokantoja ja rastereita

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *