FOR-255 (MARV213)

FOR-255 Metsien kehityksen simulointi (5 op)

  • Suositellaan ennen kaikkea metsävarojen hallinnan ja geoinformatiikan erikoistumisalan opiskelijoille.
  • Järjestetään parittomina vuosina, II periodi.
  • Edeltävät opinnot: ME-205, FOR-258

Tavoite

Kurssin tavoitteena on oppia metsien kasvun mallintamisen ja simulointijärjestelmien perusteet.

Sisältö

Puuston kasvuun vaikuttavat tekijät, kasvun mallinnus, metsikön kehityksen ennustaminen.

Oppimateriaali ja kirjallisuus

Luennoilla osoitettava kirjallisuus.

Suoritustavat

K24 – H24 – R0 – I60

Arviointi

0-5. Kirjallinen kuulustelu.

Vastuuhenkilö

Yliopistonlehtori Ilkka Korpela (dos. Jari Hynynen).

Lisätiedot

Opetus järjestetään suomeksi. Teaching in Finnish.

Linkki ilmoittautumiseen

https://weboodi.helsinki.fi/hy/opintjakstied.jsp?OpinKohd=117472684