ME-017 (MEK101)

ME-017 Excel-harjoitus metsätieteissä (2 op)

  • Suositellaan ensisijaisesti metsätieteiden ensimmäisen vuoden opiskelijoille
  • Suositellaan suoritettavaksi 1. lukuvuonna, periodi III, Metsävarojen hallinnan peruskurssin (MEK100B) yhteydessä

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa MS Excel -taulukkolaskentaohjelman peruskäytön.

Sisältö

MS Excel -taulukkolaskentaohjelman perusteet: Aritmeettiset operaattorit, yleisimpien funktioiden opettelu, erilaisten kuvaajien piirtäminen ja muokkaaminen, yksinkertaisen mallin laadinta.

Suoritustavat

Itsenäinen harjoitustyö, joka tehdään Metsävarojen hallinnan peruskurssin (MEK100b) yhteydessä.

Arviointi

Hyväksytty–hylätty.

Vastuuhenkilö

Yliopistonlehtori Ilkka Korpela.

Yhteydet muihin opintojaksoihin

ME-011B ja ME-013B, harjoitus palautetaan ME-011B:n aikana.

Lisätiedot

Suositeltava esitieto FOR110- kurssien MARV-osuudelle. Harjoitustyön laatimiseen järjestetään tarvittaessa neuvontaa (MEK100b:n yhteydessä). Ohjeet Moodlessa: https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=10112 . Opetus järjestetään suomeksi. Teaching in Finnish.

Linkki ilmoittautumiseen

https://weboodi.helsinki.fi/hy/opintjakstied.jsp?OpinKohd=118584536