Mentoreilta lisäideoita Y5-ongelmaratkaisupartion kehittämiseen

Y5 tapasi tänään mentoreita ja saimme arvokasta palautetta ideastamme.

Niin mikä Y5?
Lyhyesti Y5 on on ongelmanratkaisupartio, joka selvittää yhteiskunnallisia haasteita. Ongelmatapauksissa otamme sovittelijan roolin nopeasti ja tuomme kaikki sidosryhmät keskustelemaan aiheesta tasapuolisesti. Y5 yhdistää yksilöt, yhteisöt, yritykset, yhteiskunnan ja yliopiston ja avustaa löytämään yhteisen kielen ja määrittelemään ongelman jota aletaan ratkomaan. Y5 tarkoituksena on auttaa osapuolia kehittämään ratkaisuja ja myös kokeilla niitä. Y5 pyrkii kestäviin ratkaisuihin ja seuraa myös ratkaisumallien toimivuutta.

Mikko Routin kommentit ideaamme:
Y5 on kuin CMI:n toimintaa paikallistasolla. Yksi mahdollisuus on lähteä kehittämään eri toimijoiden/tilanteiden riskianalyysien kautta. Kriittisiä resursseja/taitoja tämänlaiselle liiketoiminnalle ovat verkostot ja välittäjän neutraalius.

 

Kristiina Kumpulaisen palaute ideastamme:
Uutta tämänlaisessa ideassa on osallistaa aidosti eri tahoja, eli tuoda mukaan haasteiden ratkaisuun ne ihmiset jotka ovat yleensä hiljaa. Hyvää ideassa on reagointinopeus ja kokeilukulttuuri. Yksi mahdollisuus havaita mahdollisia caseja on tarkkailla hiljaisia signaaleja.

Laajempi esittely ideastamme tulee blogiin lähipäivinä, pysy kuulolla!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *