Tutkielman tekijälle

Tutkielmien ohjaajat matematiikan opettajan opintosuunnassa

Oletko aloittamassa kandintyön tai pro gradu -työskentelyn matematiikan opettajan opintosuunnassa? Jos haluat tehdä tutkielman matematiikan opetukseen tai oppimiseen liittyen, ota yhteyttä matematiikan opetuksen tutkimusryhmän jäseniin. Jos puolestaan haluat tehdä tutkielman puhtaasti matemaattiseen aiheeseen liittyen, ota yhteyttä matematiikan opetuksen tutkimusryhmän jäseniin tai keneen tahansa Matematiikan ja tilastotieteen osaston opetushenkilökunnan jäseneen.

Alla olevasta listasta näet erityisesti opetusaiheisia tutkielmia ohjaavat henkilöt ja heidän erikoisalansa. Tutkielmalla voi olla yksi tai useampi ohjaaja, mutta ainakin yhden ohjaajan on oltava joku alla luetelluista pääohjaajista. Sivuohjaajien kanssa voit kuitenkin halutessasi keskustella tutkielman aiheesta myös ennen aiheen ja pääohjaajan valintaa.

Pääohjaajat:

  • apulaisprofessori Anne-Maria Ernvall-Hytönen
  • yliopistonlehtori Erik Elfving
  • yliopistonlehtori Jokke Häsä (Yliopistomatematiikan tutkimus, etupäässä arviointimenetelmät, kuten vertais- ja itsearviointi ja oppimisympäristöt. Myös matemaattiset aiheet etupäässä algebran ja lineaarialgebran aloilta.) 
  • yliopistonlehtori Mika Koskenoja (Kaikki aihepiirit, erityisesti myös opettajaopiskelijoille soveltuvat matematiikan aiheet, ja metodologiat.)
  • yliopistotutkija Matti Pauna (Teknologian käyttö matematiikan opetuksessa ja oppimisessa, erityisesti sähköiset arviointimenetelmät sekä digitaaliset oppimateriaalit.)
  • yliopistonlehtori Johanna Rämö (Etupäässä yliopistomatematiikan opetuksen tutkimus. Erityisesti tehostetun kisällioppimisen menetelmä, vertaispalaute, vertaisopettaminen, arviointi, oppimisympäristöt. Myös matemaattiset aiheet algebran ja lineaarialgebran aloilta.)

Sivuohjaajat:

  • tohtori Jani Hannula (Erityisesti matemaattiseen ajatteluun, tietoon ja uskomuksiin liittyvät aiheet sekä kehittämistutkimuksen menetelmä ja laadullinen tutkimus)
  • tohtorikoulutettava Juulia Lahdenperä (Kvantitatiiviset, kvalitatiiviset ja mixed methods –tutkimukset, matematiikan opetuksen ja oppimisen välinen suhde, oppimisympäristöt)
  • tohtorikoulutettava Juuso Nieminen (Matematiikan erityisopetukseen ja hköisiin oppimisympäristöihin liittyvät aiheet se mixed methods –lähestymistapa. Erityisesti kvalitatiivinen tutkimus ja haastattelumetodi.)
  • tohtorikoulutettava Jenni Räsänen (Erityisesti matematiikan tiedekasvatus ja kehittämistutkimuksen menetelmä)

Graduun liittyvää hyödyllistä tietoa ja vinkkejä