Matemaatikko Jere Nivukoski

Jere valmistui vakuutus- ja finanssimatematiikan linjalta syyskuussa 2013 sivuaineinaan taloustiede, tilastotiede, fysiikka ja tietojenkäsittelytiede. Nykyään hän työskentelee LähiTapiolassa vakuutusmatemaatikkona.

Sisukasta työnhakua

JereNivukoski

Työpaikkansa Jere löysi Monster.fi-sivuston kautta ahkeran työnhaun jälkeen. ”Työn löytäminen oli äärimmäisen hankalaa. Lähetin noin 100 hakemusta syksyn 2012 ja kevään 2013 aikana. Sadalla hakemuksella pääsin neljään haastatteluun, joista kolmannessa tärppäsi”, Jere kertoo. Hänen mukaansa arvosanoilla oli ehdottomasti merkitystä työpaikan saamisessa, samoin käydyillä kursseilla ja erikoistumislinjalla. ”Nykymaailmassa hyviä yliopistokoulutettuja hakijoita on 50 kutakin työpaikkaa kohden. Kaikella millä voit erottua on merkitystä”, Jere pohtii. ”Vakuutus- ja finanssimatematiikkaan erikoistuminen ei kuitenkaan ole välttämätön edellytys alalle pääsyyn.”

Työtä etsiviä Jere neuvoo panostamaan täysillä hakuprosessiin: ”Näe vaivaa hakemuksen kirjoittamiseen. Pyri erottumaan muista ja ole oma itsesi. Lähetä paljon hakemuksia.” Työpaikkailmoituksia kannattaa katsella ennakkoluulottomasti: ”Harvoihin paikkoihin haetaan matemaatikkoa. Matemaatikko voi kuitenkin tehdä monenlaisia työtehtäviä.”

Opinnoista vankka pohja ammatilliselle kehittymiselle

Opintojen merkitystä Jere kuvailee näin: ”Matematiikan opinnot ovat ammatillisen osaamiseni pohja ja ne ovat valmistaneet minua oppimaan vakuutusalalle spesifistä matematiikkaa.” Käytännön työtehtävien kannalta hyödyllisimpiä ovat olleet tilastotieteen, tietojenkäsittelytieteen sekä oman erikoistumislinjan opinnot: ”Elämme digitaalisessa maailmassa, jossa dataa on yllin kyllin, mutta sitä pitäisi pystyä jotenkin hyödyntämään. Opiskelemani vakuutusmatematiikan kurssit liittyvät suoraan joka päiväiseen tekemiseeni ja ne myös mahdollistavat jatkuvan kouluttautumisen.”

Opintojensa aikana Jere työskenteli ainakin sanomalehtien jakelijana, varastomiehenä, opettajan sijaisena, ohjaajatuutorina, laskuharjoitusten ohjaajana ja yrittäjänä. ”Saattaa olla että joku homma jäi mainitsematta. Uskon, että jokaisesta työkokemuksesta on hyötyä.”

Sivuaineiden valinnassa Jere kehottaa miettimään, mitä haluaa tehdä tulevaisuudessa. ”Pyri löytämään sellainen sivuaine, jonka avulla voit työllistyä ja hyödyntää matemaattista osaamista”, hän neuvoo. Jos Jere voisi itse tehdä opinnoissaan jotain toisin, opiskelisi hän enemmän tilastotiedettä ja tietojenkäsittelytiedettä. ”Pyrkisin myös valmistumaan nopeammin, 5 vuotta on ihan maksimi.”

Hyppyjä prosenttilaskuista tariffiteoriaan

Vakuutusmatemaatikon rooli vakuutusyhtiössä on Jeren mukaan hyvin mielenkiintoinen. ”Työ sisältää välillä hyvinkin yksinkertaisten matemaattisten asioiden ratkaisemista tai tarkistamista, esimerkiksi helppoja prosenttilaskuja. Siitä sitten nopealla hyppäyksellä siirrytään monimutkaisiin vakuutusmatemaattisiin menetelmiin ja tariffiteorian tai riskiteorian pariin. Vakuutusmatemaatikkona tarvitsee myös paljon tilastotieteen osaamista. Yleistetyt lineaariset mallit taitavat hallita tällä hetkellä vakuutusalaa,” Jere linjaa.

Jeren työ vaatii vakuutusmatemaattisten menetelmien tuntemusta, Excelin käyttötaitoja, SAS-ohjelmoinnin osaamista sekä tilastotieteen hallintaa tilastollisten analyysien muodostamista ja tulkintaa varten. ”Ensimmäinen kuukausi uudessa työpaikassa meni enimmäkseen perehtymiseen ja vakuutusalan opiskeluun. Sen jälkeen työtehtävät alkoivat jossain määrin sujua, mutta tämä on jatkuvaa oppimista ja itsensä kehittämistä”, Jere kertoo.

Työtoverit ovat enimmäkseen muita matemaatikkoja ja tilastotieteilijöitä, mutta Jere tekee paljon töitä myös yhteistyökumppaneiden kanssa. He ovat pääsääntöisesti jonkin muun alan kuin matematiikan asiantuntijoita. ”Tavallinen työpäivä sisältää jonkun verran palavereita ja muu aika menee vaihteleviin työtehtäviin kuten vakuutusmatemaattisten analyysien tuottamiseen ja tietokantapoimintoihin”, Jere kuvailee.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *