Kurssikerta 1.

Näin paria päivää ennen lopullista deadlinea on kai korkea aika vihdoin kirjoittaa ensimmäinen blogimerkintä. Siispä asiaan!

Paikkatiedon hankinta, analyysi ja kartografia -kurssin tarkoituksena oli tutustua aiempaa tarkemmin MapInfon käyttöön geoinformatiikassa ja karttaesitysten luomisessa erilaisten harjoitusten kautta. Ensimmäinen kurssikerta ja jälleennäkeminen MapInfon kanssa herättivät kauhunsekaisia tunteita: Osaanko mitään? Kaatuuko kone? Entä jos kaikki karttani ovat auttamattoman rumia? Eikö voitaisi vain jatkaa CorelDRAW:illa piirtelyä? Alkupaniikin, perusteellisen kertaamisen ja harjoitustehtävien jälkeen pääsimme lopulta tositoimiin tekemään omia teemakarttoja. Pohjana oli Suomen kuntakartta, jossa oli mukana valmiit aineistot jokaisesta kunnasta.

Kuva 1. Kuntien välinen nettomuutto vuoden 2011 tietojen pohjalta. Lähde: MapInfo.

Kuva 1. Kuntien välinen nettomuutto vuoden 2011 tietojen pohjalta. Lähde: MapInfo.

Tuskailtuani vartin verran yksinkertaisen aiheen valinnassa päädyin lopulta tekemään kartan kuntien välisestä nettomuutosta, eli kuntien välisen tulo- ja lähtömuuton erotuksesta. Kartassa näkyvät tummimmalla punaisella alueet, joissa nettomuutto on positiivista ja kaikkein suurinta. Väestöltään tiheimmän Etelä-Suomen lisäksi kartalla erottuu muuttovoittokuntia varsinkin isoimpien kuntien ympärillä. Suomen vetovoimaisimpiin kuntiin kuuluvat Helsinki, Tampere, Oulu, Turku ja Kuopio. Kaikkein vaaleimman keltaiset alueet ovat vastaavasti niitä kuntia, joissa muuttotappio on suurta ihmisten muuttaessa niistä pois vetovoimaisemmille alueille. Kartalta voidaan nopeasti yleistäen päätellä, että väestö keskittyy yhä selvemmin tietyille alueille, ja että liki kaksi kolmasosaa Suomen kunnista on muuttotappiollisia.

Punainen on voimakas väri ja havainnollistaa ilmiötä hyvin, keltainen taas neutraali – näin toteaa myös Petra Manninen oman karttansa värivalinnoista blogissaan. Vaalea keltainen kuvastaa kartalla myös osuvasti muuttotappiollisia, “autioituvia” alueita.

Luokitteluksi valitsin tutun ja turvallisen vaihtoehdon eli luonnolliset luokitteluvälit. Jälkeenpäin mietittynä luokitteluja olisi voinut säätää paremmin, sillä varsinkin ylimmässä luokassa pienimmän ja suurimman arvon väli on todella suuri. Paremmalla luokittelulla olisi kartalta saatu selkeämmin näkyviin kaikkein suurimmat tulomuuton keskittymät. Luokkien määrä sen sijaan on mielestäni oikein passeli tähän tarkoitukseen: viidellä luokalla saa luotua riittävän suuren skaalan eri vaihtoehtoja ilman että kartasta tulisi kuitenkaan sekava.

Ensimmäinen kurssikerta toimi lähinnä vanhan kertaamisena, mutta koin silti oppineeni paljon uutta MapInfon käytöstä. Itse kartan sain tehtyä kurssikerran aikana ongelmitta valmiiksi, mutta kuten huomata saattaa, blogimerkintöjen kirjoittaminen tulee melkoisesti jäljessä. Parempi kai silti nyt kuin ei ollenkaan.

Lähteet:

Aro, T. (2014). Alueiden muuttovetovoima vuosina 2009-2013. Tutkimuspalvelu Timo Aro Oy. <http://www.timoaro.fi/alueiden-muuttovetovoima-vuosina-2009-2013/> Luettu 12.3.2015

Manninen, P. (2015). Kurssikerta 1. Captain’s log. <https://blogs.helsinki.fi/pewmanni/2015/01/27/kurssikerta-1/> Luettu 12.3.2015

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *