Kurssikerta 5.

Viidennellä kurssikerralla harjoittelimme bufferointia (= puskurointia), eli rajasimme vyöhykkeitä ja tarkastelimme muuttujia niiden sisällä. Treenasimme ensin puskuroimalla Pornaisten teitä, jota seuranneissa harjoitustehtävissä tarkastelimme muun muassa lentokenttien aiheuttamia meluhaittoja sekä taajama-asumista.

Paniikki meinasi iskeä jo ensimmäisen vartin aikana, mutta Artun mainiot luuranko-ohjeet pelastivat tilanteen ja loppujen lopuksi tehtävien tekeminen sujui ihan hyvin. Teimme suurimman osan tehtävistä Petran kanssa yhdessä, mutta eri koneilla, joten alkupään tuloksissa on siksi jonkin verran heittelyä tulostemme välillä. Yritin vertailla saamiani tuloksia muiden vastaaviin, ja ainakin suurin osa tuloksistani vastaa melko lailla muiden kurssilaisten saamia tuloksia.

Ainoastaan Helsinki-Vantaan 65 desibelin melualueella asuvien kohdalla huomasin tulosten jakautuneen jokseenkin kahtia: osalla, kuten lisäkseni esimerkiksi Toni Ruikkalalla, tulokseksi tuli noin 300 eli 3 %, kun taas toinen puoli kurssilaisista oli saanut hyvin pienen, noin 20-25 eli 0,2 % pintaan olevan tuloksen – joukossa myös paniikkitoverini Petra Manninen, jonka kanssa teimme tehtävää yhdessä. (Petra, kumpi sössi?!) Mikäli muistan oikein oli kurssikerran harjoitusten vastaukset mahdollista tarkistaa jostain, mutta koska en ole sitä tehnyt, en pysty sanomaan kumman ryhmän tulokset ovat lähempänä oikeaa. Näiden harjoitusten kohdalla on tietysti tärkeä muistaa, että kaikkien tuloksissa on vaihtelua, joka johtuu bufferoitujen alueiden pienistä kokoeroista jokaisen opiskelijan kohdalla.

Alla vastaukseni, jotka pienten tietoteknisten erimielisyyksien vuoksi ovat kuvatiedostona hienon, oikean taulukon sijaan.

Kuva 1. Itsenäistehtävien vastaukset.

Kuva 1. Itsenäistehtävien vastaukset.

MapInfon avulla voidaan ratkaista monenlaisia ongelmia, joihin vaikuttavat eniten Riina Koskelan mainitsemat laajat taustatiedot ja ohjelman riittävän hyvin hallitsevat käyttäjät. Ohjelman avulla on helppo tutkia laajojakin tietokantoja, jos vain osaaminen on kunnossa. Juuso Korhonen mainitsee saavutettavuusanalyysit yhtenä esimerkkinä bufferoinnin käyttömahdollisuuksista, ja Mikko Pätynen ehdottaa bufferoinnin hyödyntämistä esimerkiksi haitallisten aineiden leviämisalueiden tutkimisessa. Bufferointia voisi hyödyttää myös esimerkiksi ympäristövaikutusten arvioinnissa.

Koska kirjoitan tätä viidennen kerran tekstiä vasta paljon kyseisen kurssikerran (ja kurssin päättymisen, hups) jälkeen, en enää muista tiettyjä työkaluja ja toimintoja, jotka koin oman tekemiseni kannalta keskeisimmiksi. Ehkä parhaiten mieleen on jäänyt yleisesti ottaen erilaisten tietokantojen tuominen MapInfoon sekä niiden muokkaaminen ja yhdisteleminen teemakarttoja ja muita karttaesityksiä varten sopivaan muotoon. Oikeastaan kaikki muu sitten tuntuukin yhä hieman vaikealta, mikä tosin osittain johtuu myös omasta epäileväisestä asenteestani MapInfo- ja monien muidenkin ohjelmien käyttötaitojani kohtaan. Toisaalta Mikon mainitsema aiemmin opittujen asioiden unohtelu tuntui kyllä olevan jokakertainen ongelma. Petra Mannisen mainitsemat lehmän hermot ovat todella tarpeen erityisesti aloittelevalle MapInfo-käyttäjälle, jonka vahvin ala paikkatiedon kanssa työskentely ei ennalta ole. Jos tänne siis sattuisi eksymään joku vasta maantieteen opiskelua harkitseva tai myöhempien vuosien fuksi, niin: beware of THE MAPINFO!

Lähteet:

Korhonen, J. (2015). Kurssikerta 5. bufferointia ja putkiremontteja. Juuson paikkatietopuserrus. <https://blogs.helsinki.fi/juusokor/2015/02/24/kurssikerta-5/> Luettu 15.3.2015

Koskela, R. (2015). Kurssikerta 5: Verta ja kyyneliä. Riina & 38 päivää paikkatietoa. <https://blogs.helsinki.fi/riinakos/2015/02/17/kurssikerta-5-verta-ja-kyynelia/> Luettu 15.3.2015

Manninen, P. (2015). Kurssikerta 5. Captain’s log. <https://blogs.helsinki.fi/pewmanni/2015/03/10/kurssikerta-5/> Luettu 15.3.2015

Pätynen, M. (2015). Viides kurssikerta – Bufferointia tositarkoituksella. Mustaa kahvia & karttoja. <https://blogs.helsinki.fi/mcpatyne/2015/03/11/viides-kurssikerta-bufferoimista-tositarkoituksella/> Luettu 15.3.2015

Ruikkala, T. (2015). Kurssikerta 5 – Puskurointia ja uima-altaita. Ruikkalan PAK-blogi 2015. <https://blogs.helsinki.fi/ruikkala/2015/02/19/kurssikerta-5-puskurointia-ja-uima-altaita/> Luettu 15.3.2015

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *